Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
Home RUG   Home UMCG   Scripties UMCG   Scripties   HBO-V   2016   WubsPaas
English | Nederlands

De verpleegkundige overdracht ICV naar Verpleegafdeling

(2016) Wubs, S. (Suzanne); Paas, L. (Lisanne)

In dit onderzoek staat de verpleegkundige overdracht vanaf een Intensive Care Volwassenen (ICV) naar de verpleegafdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) centraal.
Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de verpleegkundige overdracht binnen de ICV door (Bloemberg & Kuyper, 2015-2016)hebben deze onderzoekers aanbevolen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling en de overdracht van de ICV naar de huisarts. Daarnaast is er op alle ICV’s in 2015 het PDM-Systeem ingevoerd. Dit systeem wordt alleen op de ICV gebruikt. De verpleegafdelingen gebruiken een ander patiënt data systeem wat het overdragen tussen deze afdelingen vermoeilijkt. In het praktijk onderzoek is een inventarisatie gedaan van de huidige verpleegkundige overdracht vanaf de ICV naar een verpleegafdeling. Tevens is er in de literatuur gezocht naar een passende overdrachtsvorm die gebruikt kan worden tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Onderzoeksvraag
Hoe ervaren de verpleegkundigen van de verpleegafdeling de huidige verpleegkundige overdracht die zij krijgen van de ICV en hoe zou de ICV overdracht er voor de verpleegkundigen van de verpleegafdeling in het UMCG er in de toekomst uit moeten zien?
Doel
Aan het eind van dit onderzoek is er duidelijkheid over hoe de verpleegkundige overdracht er volgens de verpleegkundigen van de verpleegafdeling uit moet komen te zien en worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot een verpleegkundige overdracht vanuit een ICV naar een verpleegafdeling binnen het UMCG.
Methode
De methode die de onderzoekers gebruikt hebben voor dit onderzoek is een combinatie van een exploratief-, beschrijvend- en een inventarisatieonderzoek. Er is data geïnventariseerd door middel van enquêtes en diepte-interviews. Op deze wijze hebben de onderzoekers zoveel mogelijk informatie tot hun beschikking gekregen. Daarnaast is door de onderzoekers onderzoek gedaan in de literatuur. In de literatuur is gezocht naar een passende methode voor de verpleegkundige overdracht tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Resultaten
Uit praktijkonderzoek door middel van enquêtes en diepte-interviews is gebleken dat de verpleegkundigen niet tevreden zijn over de huidige manier van overdragen. Dit komt naar voren in de resultaten van de enquêtes en de diepte-interviews. De meest genoemde beperkingen bij de verpleegkundige overdracht is dat het te medisch is, dat de verpleegkundigen van de verpleegafdeling relevante verpleegkundige aspecten missen en dat de eenduidigheid bij de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling mist.
Conclusie
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat er behoefte is aan een eenduidige methodiek die UMCG-breed gebruikt gaat worden voor de verpleegkundige overdracht. Daarnaast is behoefte aan scholing over de verpleegkundige overdracht. Ook is door de onderzoekers een methodiek gevonden in de literatuur die zou kunnen passen bij de verpleegkundige overdracht
HBO-V Hanzehogeschool Groningen;
Scriptie UMCG Page 4
vanaf de ICV naar de verpleegafdeling. Er wordt door de onderzoekers geadviseerd om vanuit de conclusie verder onderzoek te doen naar de methodiek die gevonden is.
file:Download het document

ID 3546
Moeder ID 3399
Volgorde Wubs, S.
Naam WubsPaas
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/HBO-V/2016/WubsPaas/
Gemaakt op: 2017-08-15 14:38:03
Gemodificeerd op: 2017-08-15 14:38:03
Digitaal ID 5993074ec2a1a
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel De verpleegkundige overdracht ICV naar Verpleegafdeling
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 60
Publicatiejaar 2016
Taal nl
Engelse samenvatting In dit onderzoek staat de verpleegkundige overdracht vanaf een Intensive Care Volwassenen (ICV) naar de verpleegafdeling in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) centraal.
Naar aanleiding van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de verpleegkundige overdracht binnen de ICV door (Bloemberg & Kuyper, 2015-2016)hebben deze onderzoekers aanbevolen dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling en de overdracht van de ICV naar de huisarts. Daarnaast is er op alle ICV’s in 2015 het PDM-Systeem ingevoerd. Dit systeem wordt alleen op de ICV gebruikt. De verpleegafdelingen gebruiken een ander patiënt data systeem wat het overdragen tussen deze afdelingen vermoeilijkt. In het praktijk onderzoek is een inventarisatie gedaan van de huidige verpleegkundige overdracht vanaf de ICV naar een verpleegafdeling. Tevens is er in de literatuur gezocht naar een passende overdrachtsvorm die gebruikt kan worden tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Onderzoeksvraag
Hoe ervaren de verpleegkundigen van de verpleegafdeling de huidige verpleegkundige overdracht die zij krijgen van de ICV en hoe zou de ICV overdracht er voor de verpleegkundigen van de verpleegafdeling in het UMCG er in de toekomst uit moeten zien?
Doel
Aan het eind van dit onderzoek is er duidelijkheid over hoe de verpleegkundige overdracht er volgens de verpleegkundigen van de verpleegafdeling uit moet komen te zien en worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot een verpleegkundige overdracht vanuit een ICV naar een verpleegafdeling binnen het UMCG.
Methode
De methode die de onderzoekers gebruikt hebben voor dit onderzoek is een combinatie van een exploratief-, beschrijvend- en een inventarisatieonderzoek. Er is data geïnventariseerd door middel van enquêtes en diepte-interviews. Op deze wijze hebben de onderzoekers zoveel mogelijk informatie tot hun beschikking gekregen. Daarnaast is door de onderzoekers onderzoek gedaan in de literatuur. In de literatuur is gezocht naar een passende methode voor de verpleegkundige overdracht tussen de ICV en de verpleegafdeling.
Resultaten
Uit praktijkonderzoek door middel van enquêtes en diepte-interviews is gebleken dat de verpleegkundigen niet tevreden zijn over de huidige manier van overdragen. Dit komt naar voren in de resultaten van de enquêtes en de diepte-interviews. De meest genoemde beperkingen bij de verpleegkundige overdracht is dat het te medisch is, dat de verpleegkundigen van de verpleegafdeling relevante verpleegkundige aspecten missen en dat de eenduidigheid bij de verpleegkundige overdracht van de ICV naar de verpleegafdeling mist.
Conclusie
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat er behoefte is aan een eenduidige methodiek die UMCG-breed gebruikt gaat worden voor de verpleegkundige overdracht. Daarnaast is behoefte aan scholing over de verpleegkundige overdracht. Ook is door de onderzoekers een methodiek gevonden in de literatuur die zou kunnen passen bij de verpleegkundige overdracht
HBO-V Hanzehogeschool Groningen;
Scriptie UMCG Page 4
vanaf de ICV naar de verpleegafdeling. Er wordt door de onderzoekers geadviseerd om vanuit de conclusie verder onderzoek te doen naar de methodiek die gevonden is.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Wubs, S. (Suzanne); Paas, L. (Lisanne)
UMCG begeleider(s) Dieperink, W.
Begeleider(s) opleidingsinstelling Docentbegeleider:; Smit, Y. (Yoya)
Auteur(s) Wubs, S. (Suzanne); Paas, L. (Lisanne)
UMCG begeleider(s) Dieperink, W.


 
Home RUG   Home UMCG   Scripties UMCG   Scripties   HBO-V   2016   WubsPaas
To top