Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

2009

oai_other:(2009) Amin, C.
Lange Termijn Resultaten van Nonvitaal Bleken : Literatuur Onderzoek
Scriptie
oai_other:(2009) Bakker, H, (Hilde)
Presurgical Nasalalveolar Moulding a Treatment of Unilateral and Bilateral Cleft Lip and Palate Patients : A systematic review of the literature
Scriptie
oai_other:(2009) Baren, T. van
Farmacotherapeutische be1nvloeding van bruxisme; een effectieve methode?
Scriptie
oai_other:(2009) Beek, R.
Invloed van de coronale restauratie op het welslagen van de endodontische behandeling: een systematische review
Scriptie
oai_other:(2009) Benedictus, F.
Splinttherapie bij bruxisme : Een review naar ontwerp en naamgeving van een splint als mogelijke therapie bij bruxisme
Scriptie
oai_other:(2009) Boonstra, E.C.
Kiezen voor tanden : Een vergelijkende klinische pilot studie tussen dentate en edentatepatienten naar de keuze voor porse/einen frontelementen en mogelijke factoren die hierbij een rot spelen.
Scriptie
oai_other:(2009) Dam, M. (Maaike)
Verschillen in mondgezondheid bij mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen, woonachtig zijn in een woonvorm en begeleid zelfstandig wonen?
Scriptie
oai_other:(2009) Dijkstra, F. (Frank)
Wat is het effect van de botuline toxine type A behandeling bij kinderen met een kwijlprobleem?
Scriptie
oai_other:(2009) Dusseldorp, J.K.
Gingival Hyperplasia in patients treated with full fixed orthodontic Appliances : An Observational Study
Scriptie
oai_other:(2009) Eising, M. (Marloes)
Qualitative Analysis of the morphological aspects of enamel surface; comparing two different finishing methods after debonding.
Scriptie
oai_other:(2009) Everdij, F.
Desinfectie van het wortelkanaal met lasers. Een verlichting? : Systematische literatuurstudie
Scriptie
oai_other:(2009) Exter, M.E. van (Maaike)
Effects of Two Different Finishing and Polishing Techniques on Enamel Surface Roughness after Bracket Debonding
Scriptie
oai_other:(2009) Geertsen, L.
Glazuurdefecten van de primaire- en permanente dentitiebij prematuur geboren kinderen met een laag geboortegewicht : Een systematisch literatuuronderzoek.
Scriptie
oai_other:(2009) Hassani Katesari, T.
Determinanten van xerostomie en hun samenhang met orale candidiasis : Een literatuuronderzoek
Scriptie
oai_other:(2009) Huijser van Rheenen, A.
Treatment of carious primary molars with the Hall technique versus Atraumatic Restorative Treatment (ART) in Surinam: Survival after Six Months
Scriptie
oai_other:(2009) Ittmann, O.B.
Invloed van wortelkanaalvultechnieken op behandeluitkomst endodontische behandelingen : Moderne wortelkanaalvulsystemen; een systematische literatuurstudie
Scriptie
oai_other:(2009) Jong, E.T. de
De werkzaamheid van arthrocentese/arthroscopie als behandelmethode voor arthralgie van het temporomandibulaire gewricht. Systematisch Literatuuronderzoek
Scriptie
oai_other:(2009) Jong, M.H.M. de (Marjolein)
Posterior mandibular residual ridge resorption and peri-implant marginal bone loss in patients with overdentures supported by two orfour endosseous implants in a 10 year prospective comparative study
Scriptie
oai_other:(2009) Joosten, M. (Mylene)
Er:YAG laser of conventionele boor Bij welke preparatiemethode treedt de minste microlekkage op na restaureren met composiet.
Scriptie
oai_other:(2009) Kan, T. van (Tom)
A retrospective evaluation of the performance of fiber reinforced composite retainers used after orthodontic treatment in a dentalpractice
Scriptie
oai_other:(2009) Keestra, J.A.J.
De effectiviteit van platelet rich plasma bij een infrabony defect
Scriptie
oai_other:(2009) Kuijs, M.C.J.
Prevalentie van kokhalsproblematiek bij tandheelkundige behandeling, een pilot studie
Scriptie
oai_other:(2009) Kuipers, G.C.
De invloed van de coronale preparatie op de nauwkeurigheid van verschillende moderne elektronische lengtebepalers
Scriptie
oai_other:(2009) Meulen, H.E. van der
3-Dimensionale scanmethoden
Scriptie
oai_other:(2009) Mohan, R.S.
Samen sterk in de mondzorg voor bijzondere groepen : Een beschrijvend onderzoek naar de samenwerking tussen centrum tandartsen en psychologen bij de behandeling van patienten met extreme angst en patienten met een extreme kokhalsreflex
Scriptie
oai_other:(2009) Monster, N.C.
Soft tissue management: laser versus elektrotoom
Scriptie
oai_other:(2009) Piers, M.T.
De toepassing van lachgas bij de behandeling van tandartsangst :Een review van de literatuur
Scriptie
oai_other:(2009) Ploeg, I. van der (Ids)
Parodontaal ontstoken weefsel oppervlakte : Hoe de ontstekingslast veroorzaakt door parodontitis te kwantificeren
Scriptie
oai_other:(2009) Rickert, D. (Danielle)
Maxillary sinus floor elevation with autogenous bone, bone substitutes and growth factors :A systematic review
Scriptie
oai_other:(2009) Rietveld, I.M.
Een vergelijking van verschillende endodontische vulmethoden op de hoeveelheid guttapercha in de mesiale kanalen van eerste ondermolaren.
Scriptie
oai_other:(2009) Rij, M. van (Marloes)
Dentaal trauma bij intubatie : Kan een gemodificeerde Macintosh laryngoscoop of een gebitsbeschermer het risico op dentaal trauma bij intubatie verminderen?
Scriptie
oai_other:(2009) Schoffelmeer, L.N.
Cranioplastie; Wat is het alloplastisch materiaal van keuze? : Literatuurstudie
Scriptie
oai_other:(2009) Schoot, M.J.J. van der
Factoren van invloed op beschadiging van de n. lingualis
Scriptie
oai_other:(2009) Selten, M.H.A.
Een pilotstudie naar biodegradeerbaar polyurethaanschuim gemodificeerd met 55% polyethyleenglycol (PEG) als lokaal hemostaticum na gebitsextracties.
Scriptie
oai_other:(2009) Spits, F.T.M. (Frank)
Minder slijpen bewezen beter?
Scriptie
oai_other:(2009) Tuin, M. (Marion)
'Slicen, een goede methode?'
Scriptie
oai_other:(2009) Twigt, D. (Dennis)
Heeft de indirecte cantilever adhesiefbrug een grotere levensduur dan de indirecte conventionele adhesiefbrug?
Scriptie
oai_other:(2009) Uslu, A. (Ayse)
Osteoradionecrose : Een retrospectief cohortonderzoek in de periode 1992-2008 naar ontstaanswijze en ziektebeloop van een groep patienten met vastgestelde osteoradionecrose in het hoofd-halsgebied.
Scriptie
oai_other:(2009) Veenstra, J.
Acupunctuur in de Tandheelkunde : Een onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur in de tandheelkunde toegespitst op TMD, Xerostomie en extreem kokhalsreflex.
Scriptie
oai_other:(2009) Veldhuis, S.K.B.
Behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom met een mandibulair repositieapparaat: lange termijn neveneffecten ophet temporomandibulaire complex.
Scriptie
oai_other:(2009) Wiranto, M.G. (Matthew)
Glass Fiber Reinforced Composite Retainers : The new standard in orthodontic retention? : A case controlled trial
Scriptie
oai_other:(2009) Zubeir, V.
Effect of Different Adhesion Strategies on Bond Strength of Resin Composite
Scriptie


 
To top