Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

De invloed van palatumbedekking op de zoetsensatie en zoetappreciatie

(2013) Yousif, A. (Ahmed)

Inleiding
De aard van de smaakwaardering die het dragen van een hoven prothese met zich
meebrengt is nauwelijks onderzocht.
Met dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te krijgen in het effect van
palatumbedekking op de smaaksensatie en smaakappreciatie. Daarbij is de volgende
probleemstelling geformuleerd: Wat is het effect van palatumbedekking op de
zoetsensatie en zoetappreciatie? Het doe! van dit onderzoek is met deze gegevens
patienten beter kunnen voorlichten die klagen over verminderende smaaksensatie bij
het dragen van een hoven prothese.
Materiaal en methode
Bij 22 gezonde proefpersonen van de leeftijd tussen 20-30 jaar werd de zoetsensatie en
zoetappreciatie beoordeeld met en zonder palatumbedekking. De zoetsensatie en
zoetappreciatie zijn gemeten aan de hand VAS. Als stimulus zijn puddingen gebruikt met
verschillende concentraties sacharose.
Resultaten
De resultaten tonen geen significante verschillen bij zoetsensatie en zoetheidappreciatie
bij beide groepen bij het dragen en niet dragen van palatum bedekking.
Conclusie
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek mag geconcludeerd worden dat
verandering van het waarneming gevoel door het dragen van palatumbedekking geen
effect heeft op de zoetsensatie en zoetappreciatie. De nulhypothese wordt hiermee niet
verworpen.
Om meer inzicht te krijgen in het effect van het dragen van een prothese op de
smaaksensatie en smaakappreciatie strekt het werken met patientengroepen die een
immediaat-of implantaat gedragen prothese dragen tot aanbeveling.


 
To top