Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

2015

oai_other:(2015) Bakker, M. (Mieke)
Protocol voor het meten van functionele uitkomsten na cranio-faciale reconstructie.
Scriptie
oai_other:(2015) Beekmans, D.G.
De evaluatie van de ‘pink en white esthetics’ van een nieuw geheel keramisch implantaat: een follow-up van 0,5 tot 8 jaar.
Scriptie
oai_other:(2015) Eleveld, C.A.
De invloed van links- en rechtshandig poetsen op de aanwezigheid en locatie van plaque, cariës (D), restauraties (F), ontbrekende elementen (M) en de totale cariëservaring (DMFS) bij volwassenen.
Scriptie
oai_other:(2015) Faber, J.E.L.
Measurements of hardness and erosion of enamel at increasing depths.
Scriptie
oai_other:(2015) Feenstra, F.A. (Folmar)
Verandering van serum bot-turnover parameters na het uitvoeren van een bisaggitale splijtingsosteotomie; pilot-studie.
Scriptie
oai_other:(2015) Geertman, S.J.
Immunofluorescence in diagnosing Oral Lichen Planus.
Scriptie
oai_other:(2015) Groothuizen, H.J.E.
Dento-alveolaire letsels; behandeling in het ziekenhuis of bij de tandarts?
Scriptie
oai_other:(2015) Haidary, S.M.
Invloed van het materiaal van het oppervlak en de dentinetubuli op de visco-elastische eigenschappen van de biofilm.
Scriptie
oai_other:(2015) Hartog, I. (Iris)
Evaluation of the effect of xylitol on the visco-elastic properties of biofilms.
Scriptie
oai_other:(2015) Hentenaar, D.F.M.
Evaluatie van direct geplaatste implantaten en direct geplaatste restauraties aan de hand van esthetische criteria na extractie in de esthetische zone.
Scriptie
oai_other:(2015) Lee, T.N.
Reiniging van gecontamineerd lithium disilicaat.
Scriptie
oai_other:(2015) Oey, L. (Lauretta)
De perceptie van rhodium gecoate brackets in vergelijking met ongecoate brackets.
Scriptie
oai_other:(2015) Onclin, P.
Reguliere extracties door de kaakchirurg: verschillen tussen nu en 18 jaar geleden. Een observationeel kwantitatief case-controle onderzoek naar verwijzingen van tandartsen voor reguliere en gecompliceerde gebitsextracties naar de kaakchirurg in 1996 en 2
Scriptie
oai_other:(2015) Peterman, P.G.
International Caries Detection and Assessment System (ICDAS), een kritische analyse gebaseerd op de literatuur en eigen onderzoek.
Scriptie
oai_other:(2015) Potkamp, L.L.
De huidige mondgezondheid van edentate en dentate cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen met of zonder professionele tandheelkundige zorg.
Scriptie
oai_other:(2015) Qawas, A. (Ali)
Pulpa temperatuurstijging tijdens het reinigen met ultrasone tips (scaler).
Scriptie
oai_other:(2015) Rademaker, K. (Klaske)
Voorkomen is beter dan genezen. Onderzoek naar het effect van herhaalde voorlichting over erosieve slijtage op de basisschool op de kennis, de attitude en het drinkgedrag van kinderen ten aanzien van erosieve gebitsslijtage.
Scriptie
oai_other:(2015) Raouf, M. (Murad)
No-show in de mondzorg. Wat zijn de directe en indirecte effecten van de communicatiestijl van de tandarts?
Scriptie
oai_other:(2015) Schermer, M.A.
Het effect van achtergrondgeluid op de smaakperceptie van zuur en bitter.
Scriptie
oai_other:(2015) Sokolova, D.S. (Dilyana)
Long-term effectiveness of Oral Appliance versus Continuous Positive Airway Pressure in the treatment of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Nine-year follow-up.
Scriptie
oai_other:(2015) Sportel, G.E.Y.
Onderzoek naar bepalende factoren omtrent de vigerende endocarditisprofylaxe richtlijn.
Scriptie
oai_other:(2015) Venema, J.A.M. (Uniken)
Dental side-effects of long-term oral appliance therapy in patients with obstructive sleep apnea syndrome.
Scriptie
oai_other:(2015) Vinkenborg, C. (Carolien)
De ‘survivalrate’ van indirecte lithium disilicaat restauraties na 5, 10 en 17 jaar.
Scriptie
oai_other:(2015) M. VriesemaVriesema, M.
Dental management van de hoofd-hals bestraalde patiënt. Situatiebeschrijving van de tandheelkundige follow-up procedure bij bestraalde patiënten van het UMCG.
Scriptie


 
To top