Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Het gebruik van GC Fuji Triage® bij de behandeling van carieuze melkelementen

(2016) Groot, L.G. de

Summary
Background Most of the Dutch youth has dental caries or have had any experience
with it. There are several treatment options when the disease is no longer under control by the
patient. Most of those treatment seem very difficult because the child is in pain, is not yet
accustomed to visiting a dentist and the treatment of young children with extensive problems
is perceived as difficult by the dentist. There needs to be a treatment method that is quick and
easy to use but relieves the patients of the pain caused by dental caries. The treatment method
in which the lesion is covered with GC Fuji Triage® without giving local anaesthesia,
preparation or excavation in combination with giving instructions to the patient and regular
fluoride application could be a method that meets the objections inherent in the more invasive
treatment methods. However, it’s unclear whether the tooth can exfoliate without interference,
whether other treatment options can be explored when there is failure, whether this method is
applicable to both occlusal and approximal lesions and whether it is applicable to both
shallow and deep carious lesions.
Methods The study material was obtained from anonymous clinical records of children
with carious lesions covered with glass ionomer GC Fuji Triage® treated in referral practice
for Pediatric Dentistry in Ermelo. 140 patients enrolled in this study, a total of 690 carious
deciduous teeth were treated with GC Fuji Triage®. The following variables were measured
with each deciduous tooth: the survival (whether the coverage of the carious laesion
persevered until exfoliation), the location and depth (X-score) of the lesion and the total
duration that GC Fuji Triage® functioned as a hedge of the carious lesion. Finally, the raison
for failure was documented (minor or major failure). The data was analysed using IBM SPSS
Statistics 23.
Results Survival of deciduous teeth which are covered with GC Fuji Triage is
79,3%. 9,3% experienced minor failure, 11,4% major failure. The survival of occlusal lesions
(89,3%) is higher than the survival of approximal lesions (67,4%) and a higher survival rates
is seen at the lower X-ray scores (X-score 3: 83,5%, X-score 4: 61,5%, X-score 5 37,5%). In
premature failure of GC Fuji Triage® 9,3% of the deciduous teeth had a conventional
restoration or got a Hall-crown (minor failure). 11,4% of the deciduous teeth were extracted
(major failure).
Conclusion The treatment method of the disease caries in which a lesion is covered
with GC Fuji Triage® without without giving local anaesthesia, preparation or excavation in
combination with giving instructions to the patient and regular fluoride application seems to
be an alternative to the already existing treatment options of carious lesions in deciduous
teeth. The best results are seen with occlusal and shallow lesions.

ID 3385
Moeder ID 3189
Volgorde Groot, L.G. de
Naam GrootLGde
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/Tandheelkunde/2016/GrootLGde/
Gemaakt op: 2017-04-10 13:15:56
Gemodificeerd op: 2017-04-10 13:15:56
Digitaal ID 58eb858d2bcb2
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Het gebruik van GC Fuji Triage® bij de behandeling van carieuze melkelementen
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 18
Publicatiejaar 2016
Taal nl
Engelse samenvatting Summary
Background Most of the Dutch youth has dental caries or have had any experience
with it. There are several treatment options when the disease is no longer under control by the
patient. Most of those treatment seem very difficult because the child is in pain, is not yet
accustomed to visiting a dentist and the treatment of young children with extensive problems
is perceived as difficult by the dentist. There needs to be a treatment method that is quick and
easy to use but relieves the patients of the pain caused by dental caries. The treatment method
in which the lesion is covered with GC Fuji Triage® without giving local anaesthesia,
preparation or excavation in combination with giving instructions to the patient and regular
fluoride application could be a method that meets the objections inherent in the more invasive
treatment methods. However, it’s unclear whether the tooth can exfoliate without interference,
whether other treatment options can be explored when there is failure, whether this method is
applicable to both occlusal and approximal lesions and whether it is applicable to both
shallow and deep carious lesions.
Methods The study material was obtained from anonymous clinical records of children
with carious lesions covered with glass ionomer GC Fuji Triage® treated in referral practice
for Pediatric Dentistry in Ermelo. 140 patients enrolled in this study, a total of 690 carious
deciduous teeth were treated with GC Fuji Triage®. The following variables were measured
with each deciduous tooth: the survival (whether the coverage of the carious laesion
persevered until exfoliation), the location and depth (X-score) of the lesion and the total
duration that GC Fuji Triage® functioned as a hedge of the carious lesion. Finally, the raison
for failure was documented (minor or major failure). The data was analysed using IBM SPSS
Statistics 23.
Results Survival of deciduous teeth which are covered with GC Fuji Triage is
79,3%. 9,3% experienced minor failure, 11,4% major failure. The survival of occlusal lesions
(89,3%) is higher than the survival of approximal lesions (67,4%) and a higher survival rates
is seen at the lower X-ray scores (X-score 3: 83,5%, X-score 4: 61,5%, X-score 5 37,5%). In
premature failure of GC Fuji Triage® 9,3% of the deciduous teeth had a conventional
restoration or got a Hall-crown (minor failure). 11,4% of the deciduous teeth were extracted
(major failure).
Conclusion The treatment method of the disease caries in which a lesion is covered
with GC Fuji Triage® without without giving local anaesthesia, preparation or excavation in
combination with giving instructions to the patient and regular fluoride application seems to
be an alternative to the already existing treatment options of carious lesions in deciduous
teeth. The best results are seen with occlusal and shallow lesions.
Nederlandse samenvatting Samenvatting
Achtergrond Het grootste deel van de Nederlandse jeugd heeft cariës of heeft
hier ervaring mee. Wanneer de patiënt deze ziekte niet meer onder controle heeft zijn er
meerdere behandelopties. De behandelopties blijken in de praktijk vaak lastig uitvoerbaar
omdat het kind pijn heeft, niet gewend is aan tandartsbezoeken en tandartsen de behandeling
van jonge kinderen met uitgebreide cariësproblematiek als moeilijk ervaren. Om deze groep
kinderen toch te kunnen helpen is een methode gewenst die pijnloos, snel en gemakkelijk in
gebruik is en tegelijkertijd resultaat geeft voor het kind. Het afdekken van een cariëslaesie met
GC Fuji Triage® zonder verdoving en preparatie in combinatie met mondhygiëne instructies
en regelmatige fluoride applicatie zou een methode kunnen zijn die tegemoetkomt aan de
bezwaren die kleven aan de behandeling van deze kinderen met meer invasieve methoden.
Onbekend is of een carieus element dat behandeld is met GC Fuji Triage® behouden kan
blijven tot het moment van wisselen of dat er voor dit moment moet worden overgegaan op
een meer invasieve methode. Ook is niet bekend of de methode alleen toepasbaar is op
occlusale laesies of dat ook approximale laesies in aanmerking komen en of de diepte van de
laesie van belang is voor succesvolle behandeling met GC Fuji Triage®.
Materiaal en methoden Het onderzoeksmateriaal was afkomstig van geanonimiseerde
patiëntendossiers van kinderen uit de verwijspraktijk voor Kindertandheelkunde te Ermelo
met carieuze laesies die afgedekt werden met het glasionomeercement GC Fuji Triage®. In
totaal werden 690 carieuze melkelementen uit 140 dossiers geïncludeerd. Van elk element
werden de volgende variabelen meegenomen: de survival (of de afdekking standhield tot
moment van wisseling), de locatie en diepte (röntgenscore) van de laesie en de totale tijdsduur
van de afdekking. Tenslotte werd vastgelegd of er bij falen van de afdekking sprake van was
minor of major failure en welke behandelmethode (conventionele restauratie, Hall kroon of
extractie) daarna werd toegepast. Voor de beschrijvende statistiek het programma IBM SPSS
Statistics 23 gebruikt.
Resultaten De survival van melkelementen waarbij de carieuze laesie werd
afgedekt met GC Fuji Triage was gemiddeld 79,3%. De survival van occlusale laesies lag
hoger (89,3%) dan de survival van approximale laesies (67,4%). Daarnaast werd
geconstateerd dat ondiepe laesies een hogere survival hadden dan de diepere laesies
(röntgenscore 3: 83,5%, röntgenscore 4: 61,5% en röntgenscore 5: 37,5%). Bij voortijdig
falen van de afdekking werd 9,3% van de melkelementen conventioneel gerestaureerd of
kregen een Hall-kroon (minor failure). Daarnaast werden bij voortijdig falen 11,4% van de
elementen geëxtraheerd (major failure).
Conclusie De behandelmethode van de ziekte cariës waarbij een laesie in
de melkdentitie wordt afgedekt met GC Fuji Triage® zonder het element te verdoven, te
prepareren of te excaveren in combinatie met mondhygiëne instructies en regelmatige fluoride
applicatie lijkt een goed alternatief te zijn voor de bestaande vaak traumatische
behandelmogelijkheden van carieuze laesies in het kindergebit. Goede resultaten worden
gezien bij occlusale en ondiepe laesies.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Groot, L.G. de
UMCG begeleider(s) Parrée, Drs. J.W.F; Blanksma, Dr. N.G.
Auteur(s) Groot, L.G. de
UMCG begeleider(s) Parrée, Drs. J.W.F; Blanksma, Dr. N.G.


 
To top