Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Morfologisch contourherstel bij directe klasse II composiet restauraties bij het gebruik van verschillende Sectionele Matrixsystemen

(2017) Keulen, G.B. (Gerlof)

Doelstelling: In deze studie is onderzoek gedaan naar 3 verschillende sectionele matrixsystemen op contour- en contactpuntherstel bij klasse II restauraties.
Materiaal en methode: Er zijn in dit onderzoek 3 matrix-systemen getest: het Contact-matrixsysteem, V3-matrixsysteem en het Twinring-matrixsysteem. Met behulp van een kolomboor zijn in 60 KaVo-elementen identieke preparaties gemaakt die in 3 groepen zijn ingedeeld. Per onderzoeksgroep zijn 20 elementen geïncludeerd die at random zijn verdeeld. Groep 1: 20 KaVo elementen gerestaureerd met behulp van het contact-matrixsysteem. Groep 2: 20 KaVo elementen gerestaureerd met behulp van het V3-matrixsysteem. Groep 3: 20 KaVo elementen gerestaureerd met behulp van het Twinring-matrixsysteem. Deze elementen zijn beoordeeld op occluso-gingivale en bucco-linguale contour vanaf buccaal gezien en vanaf occlusaal gezien en vergeleken met een oorspronkelijk, niet-gerestaureerd KaVo-element. Met behulp van een opstelling zijn vanaf een exact identieke positie foto’s gemaakt van de elementen. De foto’s zijn geanalyseerd met behulp van Matlab en meetbaar gemaakt. Tevens is er met een flosdraad gekeken of er een contactpunt is en is er beoordeeld of er sprake is van een contactpunt of een contactvlak.
Resultaten: De gemiddelde bucco-linguale afwijking(uitgedrukt in pixels) met het oorspronkelijke element met hun standaarddeviaties zijn: groep 1(-20,54 ± -6,08) > groep 2(-16,44 ± 4,55) > groep 3(-13,61 ± 4,92). Wat betreft de occluso-gingivale contour zijn de resultaten: groep 1(-19,02 ± 6,06) > groep 3(-14,15 ± 3,11) > groep 2(-13,51 ± 3,26). Het verschil tussen groep 1 in vergelijking met groep 2 en 3 is significant, maar het verschil tussen groep 2 en 3 is niet significant.
De gemiddelde maximale bucco-linguale afwijking in vergelijking met het oorspronkelijke element is: groep 1(-32,85 ± 6,92) > groep 2(-28,10 ± 6,67) > groep 3(-24,15 ± 5,23). Die van de occluso-gingivale contour zijn: groep 1(-35,6±7,34) > groep 2(-32,35 ± 4,99) > groep 3(-30,50 ± 3,47). Hierbij is het verschil tussen groep 1 en 3 wel significant maar de andere verschillen niet.
Bij alle restauraties is een contact gecreëerd met het buurelement. Bij de meeste restauraties is een contactvlak gevormd(61,67%) bij de overige elementen is een contactpunt gecreëerd(38,33%). In groep 1 komt het vaakst een contactvlak voor(85%). Bij de andere 2 groepen is dit respectievelijk 45% en 55%.
Conclusie: Bij gebruik van alle drie sectionele matrixsystemen wordt contact gecreëerd met het buurelement. Restauraties met behulp van het V3-matrixsysteem en het Twinring-matrixsysteem zorgen voor een beter contour herstel dan bij het gebruik van het contact-matrixsysteem. Echter zorgt deze laatste voor strakkere contactpunten.
Trefwoorden: Sectionele matrixsystemen, Twinring-matrixsysteem, V3-matrixsysteem, contact-matrixsysteem, contour, contactpunt.


 
To top