Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

2011

oai_other:(2011) Alsem, Mark Pieter
Enhanced Training Devices for Laparoscopic Surgeons: Developing a laparoscopic simulator for the future
Scriptie
oai_other:(2011) Alting, Grietje; Bouma, Gerda
Niemand buitenspel: Samen bouwen aan de toekomst van gezondheid
Scriptie
oai_other:(2011) Andela, R.; Jonker, C.
ERROR: Access Denied; Adviesrapport ter verbetering van de bevoegdheidsverstrekking in het UMCG
Scriptie
oai_other:(2012) Diepen, J. (Judith) van
Changes in the field of activity of eldery care phsysicians
Scriptie
oai_other:(2011) Hazelhoff, R.; Jansen Klomp, P.
Eerste hulp bij bevoegdheden; Een patiëntvriendelijke, patiëntveilige, efficiënte inrichting van de procedure voor het uitgeven, intrekken en muteren van autorisaties.
Scriptie
oai_other:(2011) Heide, Nienke, van der; Zantingh, Esther
‘De Ziezon Onderwijsmap: bruikbaar gereedschap?’: Praktijkgericht onderzoek naar het gebruik van de Ziezon Onderwijsmap.
Scriptie
oai_other:(2011) Hillebrand, Monique
Het Nieuwe Werken en het UMCG
Scriptie
oai_other:(2011) Klinker, P.; Mulder, P.G.; Ploeg, P. van der
Is een goudmarker een goedmaker voor de klachten van de patiënt bij de bestraling van prostaatkanker?
Scriptie
oai_other:(2011) Kort, M. (Marije)
Onderwijsprestaties van kinderen met een chronische ziekte
Scriptie
oai_other:(2011) Luijckx, C.S.M. (Charlotte)
Clinical Governance in het UMCG: een analyse naar de optimalisering van het IMS en de rol die de CIM daarbij speelt
Scriptie
oai_other:(2011) Nap, Josje
Zwanger in Groningen: Een onderzoek naar het proces dat zwangere vrouwen doorlopen bij hun keuze voor een verloskundigenpraktijk
Scriptie
oai_other:(2011) Noordhof, Nicole
Het chronisch zieke kind in het reguliere onderwijs, past dat? De opvattingen van leerkrachten over kinderen met een chronisch somatische conditie in het reguliere onderwijs
Scriptie
oai_other:(2011) Pelt, Anya van
WAT: Working Apart Together
Scriptie
oai_other:(2011) Pricker, Erik
The allocation of emergency- and elective patients to operating rooms
Scriptie
oai_other:(2011) Prinsen, R.
Wie geeft kinderen de beste medische voorlichting: ik, jij of Tommie? Een onderzoek naar de invloed van vertelperspectieven op tekstbegrip bij kinderen.
Scriptie
oai_other:(2011) Spriensma, Rianna
Waiting for a doctor's appointment; the influence of filled time on the wait experience
Scriptie


 
To top