Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het UMCG; MVO en het vergroten van het bewustwordingsniveau bij de medewerkers van het UMCG

(2015) Kirsten Boersma

MVO is een begrip wat steeds meer voor komt in het bedrijfsleven en ook in het UMCG. Het UMCG is hier steeds meer mee bezig en wil graag weten hoe MVO-bewust de medewerkers zijn.
Dit onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek, waarbij centraal staat dat het UMCG niet op de hoogte is van de huidige situatie van het bewustzijnsniveau op MVO gebied en nog geen kennis heeft hoe deze te verbeteren.

Methode
Literatuurstudie van bestaande theorie op het gebied van MVO en kennis over het beïnvloeden van gedrag en de verschillende meetinstrumenten om MVO in kaart te brengen. Uitvoering van een GAP-analyse van huidige situatie “Hoe MVO-bewust zijn de medewerkers van het UMCG op dit moment?” en de gewenste situatie (ambitieniveau).

Bevindingen
Uit het onderzoek naar de verschillende meet instrumenten om MVO in kaart te brengen bleek dat geen enkel instrument geschikt was om de mate van MVO-bewustwording bij de medewerkers van het UMCG te meten. Een nieuw meet instrument werd ontwikkeld in de vorm van een enquête.
Hier kwamen verrassende uitkomsten uit naar voren. Zo wist maar liefst 57% niet wat een CO2 Footprint precies in. Doordat dit een term is die veel gebruikt wordt binnen het UMCG met betrekking tot MVO, is het erg belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden.
Ook opvallend was dat bijna een kwart van de medewerkers een computer laat aanstaan als ze naar huis gaan. Hier is dus winst op te behalen.
Een positieve uitkomst is dat 93% van de medewerkers bewust bezig is met het eten van groenten en fruit. Echter, 74% kijkt niet naar de herkomst van producten.
Hiernaast is onderzocht hoe het gedrag van de medewerkers van het UMCG te beïnvloeden en veranderen is. Hieruit bleek dat een juiste manier om dit te doen is via een motivatie campagne.

Aanbevelingen:
1.Doelstelling concretiseren
2.Meten is weten
3.Het aanstellen van een projectleider voor de MVO-motivatiecampagne
4.Medewerkers informeren
5.Betrokkenen aanstellen
file:2015_Boersma_Kirsten.pdf


 
To top