Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Tensions and approaches within the context of a failed EHR implementation program

(2015) Dijken, A. van (Anneleen)

Inleiding
Het elektronisch patiënten dossier (EPD) is een belangrijk instrument binnen de gezondheidszorg, ook het UMCG werkt aan een EPD. Ondanks de stijgende populariteit, falen dergelijke projecten nog altijd met gemiddeld 70%. Binnen elke verandering, is er sprake van spanningen en hoe betrokkenen daar mee om gaan. Dit onderzoek kijkt naar welke polen dominant zijn binnen ‘wat’ en ‘hoe’ spanningen, in de context van een gefaald EPD-implementatie programma en hoe de betrokkenen deze spanningen benaderden. Dit leidde tot de vraag: ‘Wat zijn de dominante polen binnen de ‘wat’ en ‘hoe’ spanningen en hoe benaderen betrokkenen deze spanningen op departementaal niveau in de context van een gefaald EPD implementatie programma?’

Methode
Kwalitatief onderzoek via interviews op vier verschillende afdelingen van het UMCG. De respondenten hadden verschillende functies binnen de afdeling, bijvoorbeeld dokter, verpleegkundige of manager. Analyse van de interviews op basis van een analyse binnen de afdelingen en een analyse tussen de afdelingen.

Resultaten
Er zijn drie dominante polen zijn: een gestandaardiseerd systeem, een grote omvang en een top-down initiatief. De spanning stapsgewijs versus big bang kent geen dominante pool. Daarnaast zijn de twee meest gebruikte benaderingen selectie en separatie. Dit betekent dat elke spanning is erkend door de respondenten en dat of de respondent de ene pool verkoos boven de andere pool of dat er onderscheidt werd gemaakt op verschillende niveaus. Als laatste zijn er vier sub-spanningen ontwikkeld; (1) delen versus aanpassen van informatie, (2) samenwerken versus individueel aanschaffen van een EPD, (3) ontwikkel eigen EPD versus een bestaand product kopen en (4) segmenteer op basis van afdelingen versus professie.

Conclusie
De conclusie van het onderzoek is dat er drie dominante polen zijn; een gestandaardiseerd systeem, een grote omvang en een top-down initiatief. Daarbij zijn er twee benaderingen het meeste gebruikt; selectie en separatie. Beperkingen tijdens dit onderzoek waren dat de interviews door meerdere interviewers zijn gehouden, wat kon leiden tot discrepantie in de gestelde vragen. Daarnaast zijn beide polen genoemd in de vraagstelling rondom de spanningen, met de consequentie dat beide polen veelal werden erkend en de benadering selectie het vaakst werd gebruikt. Implicaties voor verder onderzoek is om het te generaliseren door middel van spanningen onderzoeken in andere zorginstellingen. Daarnaast zou het interessant zijn om meer te focussen op de bandering van de respondent ten opzichte van de spanning, om de relatie tussen beiden te verstevigen. Als laatste, het blijven volgen van dit longitudinale onderzoek biedt kansen om spanningen te volgen rondom het implementeren van een EPD, die relevant zijn voor de mate van succes.
file:2015_Dijken_Anneleen_van.pdf


 
To top