Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Herpositionering van de Vereniging Medisch Specialisten in het UMCG

(2015) Joustra, Marit

De Vereniging Medisch Specialisten(VMS) van het UMCG is zoekende naar haar positie binnen het UMCG. Hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Hoe kan de Vereniging Medisch Specialisten zich het beste positioneren in het Universitair Medisch Centrum Groningen en daardoor belangenbehartiging van medisch specialisten verbeteren?’

Methode
Kwantitatief onderzoek via een online enquête onder alle medisch specialisten in het UMCG (654).
Kwalitatief onderzoek door interviews met vier voorzitters/leden van vergelijkbare verenigingen in andere UMC’s: Leiden, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen.

Resultaten
De VMS heeft volgens 97% van de medisch specialisten bestaansrecht. Het vergroten van de bekendheid en bereikbaarheid is volgens de respondenten van groot belang en 92% geeft aan dat de VMS als gesprekspartner zou moeten worden door de Raad van Bestuur.
Uit de interviews kwam naar voren dat iedere Academische Specialisten Vereniging (ASV) anders is gepositioneerd. De ASVL is sinds begin dit jaar actief met het formeren van een nieuw bestuur en grijpt landelijke ontwikkelingen als pensioenaftopping en cao-onderhandelingen aan om haar bekendheid te vergroten en positie te verstevigen. De UASV heeft een sterke achterban en een secretariaat dat de ledenadministratie bijhoudt en ervoor zorgt dat de vereniging zicht aan haar wettelijke taken houdt. De VSA wil juist af van haar officiële status als vereniging en ziet zichzelf meer als community en tussenpersoon tussen het AMC en de FMS. De ASVN is niet erg actief en heeft net als de VMS een bestuur dat uit drie leden bestaat. De vereniging informeert medisch specialisten wel over landelijke ontwikkelingen, maar heeft geen inzicht in haar ledenadministratie.

Conclusie en aanbevelingen
De VMS dient zich als eerste te richten op het herinrichten en structureren van de vereniging. Belangenbehartiging staat als doelstelling van de VMS centraal. Door haar sterkten vast te houden, kansen te benutten en van zwakten te leren door ze om te buigen naar een sterkte, kan de VMS bedreigingen afwenden en groeit het weerstandsvermogen. Met een sterke achterban, ambassadeurs die de VMS vertegenwoordigen binnen verschillende afdelingen en het uitnodigen van ambassadeurs en leden om hun expertise te delen en mee te denken over de reactie op landelijke of interne ontwikkelingen, kan de VMS de belangenbehartiging van medisch specialisten in het UMCG zichtbaar verbeteren.
Het is aan te bevelen om een nieuw bestuur te formeren, waarin men de functies verdeeld en taken delegeert. Door vergaderingen ruim van tevoren te plannen en brainstormsessies te houden met het bestuur, ambassadeurs en leden, kan de VMS een missie, visie en strategie formuleren, zodat de VMS klaar is voor de toekomst.
file:2015_Joustra_Marit.pdf


 
To top