Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Een nieuwe meldkode huiselijk geweld en kindermishandeling; Evaluatie van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het UMCG

(2015) Jubbenga, Shirin

Inleiding
Het betreft een evaluatieonderzoek dat inzicht geeft over de huidige stand van zaken met betrekking tot de geïmplementeerde Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op diverse afdelingen binnen het UMCG.
De onderzoeksvraag luidde: ‘Op welke wijze hebben de afdelingen Centrale Spoed Opvang, Geriatrie, Gynaecologie, Intensive Care Volwassen en Kindergeneeskunde van het UMCG de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, die sinds 1 juli 2013 van kracht is, in de periode tussen 1 juli 2013 en 1 mei 2015 nageleefd?’

Methode
Deze onderzoeksvraag werd beantwoord via literatuur- en praktijkonderzoek.

Resultaten en conclusies
Op alle genoemde afdelingen is het huidige beleidskader van het UMCG voor de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geïmplementeerd en uitgewerkt. Deze afdelingen deden dit ieder op hun eigen wijze. Dit betekent dat deze afdelingen voldoen aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het huidige beleidskader. Gaandeweg het onderzoek kwam ook naar voren dat het UMCG-brede beleid (de meldcode en het protocol) nog niet helemaal voldoet aan de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het advies is om vervolgonderzoek te doen naar het opstellen van een nieuw UMCG-breed protocol.
file:2015_Jubbenga_Shirin.pdf


 
To top