Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Contractbeheer als privacy instrument

(2015) Keller, N. (Niels)

Inleiding
De aanleiding van dit onderzoek is een rapport van de Privacy-werkorganisatie. Dit rapport geeft namelijk een uiteenzetting van conclusies en aanbevelingen om het UMCG te laten voldoen aan de toekomstige Europese Privacy Verordening (in het vervolg EPV). De EPV gaat namelijk mogelijk van kracht in 2015 en wordt mogelijk per 2017 gehandhaafd. Dit onderzoek richt zich op het contractbeheer van het UMCG. Bij de implementatie van de EPV gaan werkprocessen veranderen en dat heeft gevolgen voor het handelen van de medewerkers van het UMCG, alsook het contractbeheer. Het contractbeheer binnen de centrale organisatieonderdelen van het UMCG voldoet namelijk op het moment niet aan de EPV. Bij de sectoren/ afdelingen van het UMCG is daarom nog onduidelijk op welke wijze het contractbeheer per sector/ afdeling wordt vormgegeven. Het UMCG wil daarom de huidige situatie binnen de sectoren/ afdelingen graag weten, gezien het UMCG wil voldoen aan de EPV.

Methode
Voor het theoretische deel van het onderzoek is een juridische inhoudsanalyse gemaakt door alle relevante rechtsbronnen en (juridische) literatuur te bestuderen. Voor het praktijkgedeelte is beperkt deskresearch gedaan en is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd met behulp van halfgestructureerde interviews, bestaande uit open en gesloten vragen.

Resultaten
Europese Privacy Verordening (EPV)
Op het moment is de EPV binnen de sectoren/ afdelingen erg onderbelicht. Er wordt geen prioriteit aangegeven en slecht over gecommuniceerd binnen de sectoren. Er is echter wel behoefte aan informatie over de EPV, mensen zijn nieuwsgierig en werken graag mee om EPV-compliant te worden.

Contracteren
De derden binnen de sectoren zijn in kaart gebracht, dit zijn met name andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en leveranciers. Binnen de sectoren worden zowel mondelinge en schriftelijke overeenkomsten gesloten voornamelijk in het kader van samenwerkingen, onderzoek, zorgverzekeraars en arbeidsovereenkomsten.

Huidige infrastructuur contractbeheer.
Het UMCG begint in toenemende mate behoefte te krijgen aan een gestructureerde wijze van contractbeheer. Tot op heden heeft het contractbeheer nog niet prioriteit nummer één gehad en is het een onderontwikkeld aandachtsgebied. De wijze waarop het contractbeheer binnen de sectoren/ afdelingen van het UMCG plaatsvindt verschillen sterk. Bij sommige afdelingen liggen contracten her en der verborgen in mailboxen, bureaulades en kasten. Vaak is het ook zo dat er geen weet meer is van het contract, wat betekent dat de status van het contract niet duidelijk is. Binnen de sectoren/ afdelingen is het niet duidelijk wie er wel en niet bevoegd is om contracten te mogen tekenen. Daarnaast is het niet duidelijk wie eigenaar is van het contract.

Conclusie
De resultaten hebben geleid tot aanbevelingen voor het opnieuw inrichten van het contractbeheer om compliant te worden aan de Europese Privacy Verordening. De meeste aanbevelingen zijn ook nuttig als de Europese Privacy Verordening niet doorgaat, dit om professioneel contractbeheer in te richten.
file:2015_Keller_Niels.pdf


 
To top