Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Dossieronderzoek verpleegkundige diagnostiek bij Out of Hospital Cardiac Arrest’

(2015) Kleef, R. (Rosalie); Hattem, R. van (Romy)

Samenvatting
Introductie Vanuit de Intensive Care Volwassen (ICV) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is de vraag gekomen dossieronderzoek te doen bij patiënten met een OHCA die op de intensive care (IC) zijn opgenomen. Een Out of Hospital Cardiac Arrest is een circulatiestilstand met als gevolg een reanimatie die buiten het ziekenhuis heeft plaats gevonden. Er zijn 20 dossiers onderzocht van patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest. De verschillende patiëntendossiers zijn geanalyseerd met behulp van de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten. Daarnaast is er een enquête afgenomen onder IC-verpleegkundigen wat betreft hun kennis over de NANDA, NIC en NOC classificaties. Door middel van dit onderzoek is er antwoord gegeven op de volgende vraagstelling: ‘’In hoeverre zijn de verpleegkundige diagnosen, interventies en resultaten in de twintig patiëntendossiers, van patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest opgenomen op de Intensive Care Volwassen in het UMCG, terug te vinden? En in hoeverre hebben deze verpleegkundige diagnosen, interventies en resultaten invloed op de ‘lenght of stay’ van patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest?’’
Methode Het onderzoek is uitgevoerd van februari 2015 tot juni 2015 in het UMCG. Het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard, en omvat zowel een dossieronderzoek als een enquête. Het dossieronderzoek omvat 20 retrospectieve dossiers van patiënten welke opgenomen waren op de ICV van het UMCG met een Out of Hospital Cardiac Arrest. In de patiëntendossiers is gekeken naar het voorkomen van de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten. De gegevens zijn geanalyseerd met behulp van Microsoft Excel (2007). Ook is gekeken naar de invloed van NANDA diagnosen op de length of stay van een patiënt met een Out of Hospital Cardiac Arrest. De enquête is afgenomen bij 83 IC-verpleegkundigen, werkzaam op de Intensive Care Volwassenen in het UMCG. Door middel van de enquête is de bekendheid en kennis van de NANDA, NIC en NOC classificaties gevraagd.
Resultaten Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het voorkomen van de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten bij patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest. Wel is er algemeen onderzoek gedaan naar het gebruik van de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten op de Intensive Care. Er zijn 20 dossiers onderzocht van patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest. In totaal zijn er 33 verschillende NANDA diagnosen, 43 verschillende NIC interventies en 12 verschillende NOC resultaten gevonden. Echter zijn er ook 14 verpleegkundige diagnosen en 11 verpleegkundige interventies die niet te definiëren waren met de NANDA en/of NIC classificatie. Daarnaast was er één resultaat die niet te definiëren was met de NOC classificatie. Er is een enquête ingevuld door 83 IC-verpleegkundigen over de NANDA, NIC, NOC classificatie. Opvallend is dat 60 IC-verpleegkundigen (72,3%) aangaven niet bekend te zijn met de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten. 23 IC-verpleegkundigen (27,7%) gaven aan wel bekend te zijn met de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten, echter vinden slechts 6 IC-verpleegkundigen (26,4%) het gebruik van de NANDA diagnosen, NIC interventies en NOC resultaten nuttig op de IC, waarvan 3 (13,2%) aangeven het nuttig te vinden in de gehele verpleegkundige praktijk.
Conclusie Uit het onderzoek is te concluderen dat er veel verpleegkundige (NANDA) diagnosen en (NIC) interventies terug te vinden zijn in de dossiers van OHCA patiënten. Er zijn echter weinig (NOC) resultaten terug te vinden zijn in de dossiers van OHCA patiënten. Gemiddeld zijn er per dossier 6,95 NANDA diagnosen, 16,65 NIC interventies en 2,40 NOC resultaten te vinden. Gebleken is dat NANDA diagnosen invloed hebben op de lenght of stay van patiënten met een Out of Hospital Cardiac Arrest. Het onderzoek toont aan dat wanneer de opnameduur op de IC van een OHCA patiënt langer wordt, er ook meer verpleegkundige NANDA diagnosen gerapporteerd worden, en dus ook meer interventies, behorende bij die diagnosen.
file:Download het document


 
To top