Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Het werk van de transferverpleegkundige : Een kwalitatief onderzoek naar de kwaliteit van het contact en samenwerking tussen transferverpleegkundigen en het socialenetwerk van de zorgvrager

(2015) Paijens, G. (Gideon); Wit, S. de (Sayra)

Aanleiding: vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen is de vraag gekomen of de reorganisatie van zorg, de hogere eisen en toename van keuzevrijheid invloed heeft op kwaliteit van het contact en samenwerking tussen transferverpleegkundigen en het betrokken sociale netwerk van zorgvragers voor wie nazorg georganiseerd moet worden.
Theoretisch kader: sinds januari 2015 is er veel verandert omtrent de zorg en ondersteuning van zorgbehoeftigen. Dit vanwege toenemende vergrijzing, hogere pensioenleeftijd en personeelstekorten in de zorg. Om deze reden is er een reële dreiging dat langdurige zorg in de toekomst onbetaalbaar zou kunnen worden. De overheid heeft daarom besloten de zorg per 2015 anders te organiseren met als gevolg dat er nu en in de toekomst meer geparticipeerd verwacht wordt vanuit het sociale netwerk van de zorgvrager.
Vraag- en doelstelling: De vraagstelling luidt als volgt, hoe ervaren transferverpleegkundigen in het UMCG hun rol in het contact en de samenwerking met het betrokken sociale netwerk van zorgvragers voor wie nazorg georganiseerd moet worden en welke factoren zijn van invloed op de werkzaamheden van de transferverpleegkundige op het gebied van contact en samenwerking? Met als doelstelling; Er is inzicht verkregen hoe de transferverpleegkundige hun rol in het contact en de samenwerking ervaren met het sociale netwerk van zorgvragers voor wie nazorg georganiseerd moet worden en welke factoren van invloed zijn op dit contact en deze samenwerking, opdat het UMCG mogelijk maatregelen kan treffen om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Methode: dit onderzoek kent een kwalitatief karakter. Aan de hand van een niet-gerichte aselecte steekproef zijn zeven transferverpleegkundigen uit verschillende sectoren binnen het UMCG geselecteerd en vervolgens geïnterviewd.
Resultaten: de communicatie en samenwerking met zorgvrager en diens netwerk worden over het algemeen door de transferverpleegkundige als positief ervaren. De transferverpleegkundigen hebben te maken met negatieve factoren zoals hoge werkdruk en hoge verwachtingen mede veroorzaakt door andere disciplines. De transitie van zorg heeft voor zowel positieve als negatieve veranderingen gezorgd.
Discussie: omdat het onderzoek een exploratief karakter heeft is er weinig vergelijking gevonden met andere literatuur. Mensen zijn door de jaren wel veeleisender en mondiger geworden. De transferverpleegkundigen geven aan het fijn te vinden dat zorgvragers en diens netwerk mondiger zijn en proberen mee te denken met het ontslagproces.
Conclusie: De transferverpleegkundigen hebben veel plezier in hun werk en proberen te regelen wat ze kunnen regelen voor de zorgvrager. Ze vinden het wel vervelend dat hun rol onderschat wordt door andere disciplines, waardoor er onjuiste verwachtingen geschept worden. Hierin kan meer duidelijkheid gecreëerd worden.
Aanbevelingen: bij dit onderzoek is er veel gekeken naar de rol en ervaringen van transferverpleegkundigen. Om een goed beeld te krijgen adviseren wij om een tevredenheidsonderzoek vanuit de zorgvragers uit te voeren om hiermee duidelijk in beeld te krijgen hoe de zorgvragers het ontslagproces hebben ervaren. Deze uitkomsten kunnen met elkaar vergeleken worden om te kijken of een nazorgtraject nog efficiënter kan worden ingevuld. Ook kan er een protocol gemaakt worden met duidelijk richtlijnen wanneer en hoe de transferverpleegkundigen ingeschakeld kunnen worden.
file:Download het document


 
To top