Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

De ervaring van de patiënt met het UMCG

(2015) Vreugt, Floortje

In dit onderzoek is de ervaring van de patiënt met het UMCG in kaart gebracht aan de hand van verschillende bestaande bronnen. De belangrijkste bron is spiegelbijeenkomsten (36 berichten) en de hieruit geformuleerde thema’s zijn aangevuld met data uit ‘Vertel het ons (+/- 1600 berichten)’, ‘Bent u tevreden over deze pagina? (1579 berichten)’, klachtopvang (408 berichten) en klachtenfunctionaris (359 berichten). De resultaten uit deze data werden alleen op de desbetreffende afdeling gebruikt, maar in dit onderzoek is de informatie uit deze bronnen geanalyseerd en toegepast op UMCG organisatieniveau.
Het meest opvallende resultaat uit dit onderzoek is dat patiënten heel begripvol zijn. Ze hebben veel begrip voor werkdruk, drukte op de afdeling of dingen die niet in één keer soepel verlopen. Het enige dat zij hier voor vragen is transparante communicatie. Patiënten willen duidelijkheid en weten waar ze aan toe zijn. Wachttijden? Daar is mee te leven, maar patiënten willen wel weten hoe lang ze moeten wachten. De arts weet het even niet? Ook dat is niet erg, als hij dit maar duidelijk communiceert. Transparante communicatie zorgt ervoor dat patiënten zich serieus genomen voelen en daardoor in staat zijn een actievere rol en meer verantwoordelijkheid te nemen in zijn eigen zorgproces.
Het meest kenmerkende resultaat uit dit onderzoek is dat het ziekenhuis een bepaalde rol verlangt van patiënten. We willen graag dat ze mondig zijn en zelf ook verantwoordelijkheid nemen in hun zorg. Maar tegelijkertijd wordt door verschillende handelingen in het ziekenhuis de afhankelijkheid van een patiënt bevestigt. Door niet transparant te zijn in de communicatie en een patiënt onjuist of onvolledig te informeren geef je eigenlijk een signaal af dat je de patiënt niet serieus genoeg neemt om die informatie met hem te delen. Een patiënt die de afhankelijke rol toegekend krijgt, zal niet mondig zijn en ook geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen zorg.
Veel door patiënten genoemde knelpunten zijn op te lossen door meer transparantie in communicatie te waarborgen. Hierdoor zullen andere problemen, zoals: patiënt voelt zich niet serieus genomen, patiënt neemt geen actieve rol aan in zijn zorgproces en de patiënt voelt zich niet genoeg geïnformeerd, ook verbeterd worden. Het verbeteren van transparantie in communicatie klinkt als een groot en ingewikkeld proces, maar juist kleine aanpassingen kunnen hierin voor een patiënt een groot verschil maken. Daarnaast is ook het bewust worden van hoe een patiënt iets ervaart, hier een essentieel onderdeel in.
file:2015_Vreugt_Floortje_de.pdf


 
To top