Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Heeft u dit gelezen? Een onderzoek naar de informatiebehoefte van zwangere vrouwen tijdens hun behandelingstaject

(2016) Benneker, Charlotte

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op een vraagstuk van de afdeling Obstetrie & Gynaecologie. De vraag die bij de afdeling speelde, is of zwangeren op elk moment gedurende hun zwangerschap de informatie krijgen waar zij op dat moment behoefte aan hebben en of de vorm waarin ze die krijgen past bij hun wensen. Om hier een antwoord op te kunnen geven zijn semigestructureerde interviews gehouden met dertig zwangere vrouwen.
Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat er een groot verschil zit in de informatiebehoefte van vrouwen die voor het eerst zwanger zijn en vrouwen die al eerder zwanger waren. Waarbij vrouwen die voor het eerst zwanger zijn een grotere behoefte hebben aan informatie, dan vrouwen die al een eerdere zwangerschap hebben meegemaakt. Het is dan ook aan te raden om hier rekening mee te houden en te proberen om de informatie af te stemmen op de persoon.
Daarnaast kwam uit de interviews naar voren dat er veel onduidelijkheid heerst bij zwangeren wat hun afspraken betreft. Het is vaak onbekend wat een afspraak inhoudt en dat kan leiden tot verwarring, irritatie of onbegrip. Een simpele oplossing hiervoor is om in de afspraakbrief kort te vermelden wat de afspraak inhoudt.
Een opvallend resultaat is dat een overgrote meerderheid liever schriftelijke folders heeft dan digitale folders. In de huidige tijd en met de relatief jonge doelgroep was deze uitkomst niet tevoren verwacht. Het is belangrijk om naar deze wens van de doelgroep te luisteren en om voorlopig schriftelijke folders aan te blijven bieden. Wel is het advies om folders ook digitaal beschikbaar te maken, zodat de zwangere de mogelijkheid krijgt om te kiezen.
file:Stageverslag_C_J_E_Benneker.pdf


 
To top