Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Een vindbaar Netwerk van Ambassadeurs; het vindbaar maken van het Netwerk van Ambassadeurs op het social intranet van het UMCG

(2016) Booij, Melanie

In het onderzoek is de volgende vraag centraal gesteld:
“Hoe kunnen de ambassadeurs die hetzelfde belang hebben maar elkaar niet kennen, elkaar vinden op het (social) intranet?“

Het antwoord op de hoofdvraag komt neer op de volgende zaken:
Faciliteren in interactieve informatievoorziening:
-Het eenvoudig beschikbaar stellen van relevante informatie op één centrale plek,
-Stel eisen aan de kwaliteit van de informatievoorziening en -beheer. Zodat het volledig, juist en up-to-date is.
-Maak het mogelijk in zo weinig mogelijk klikken zoveel mogelijk te kunnen doen.
-Biedt de informatievoorziening tijds-, locatie- en apparaat onafhankelijk aan.

Motiveer en stimuleer de ambassadeurs:
-Motiveer en stimuleer het gedrag om ook buiten het eigen netwerk te zoeken naar ambassadeurs.
-Motiveer en stimuleer de ambassadeurs om naar andere ambassadeurs te willen en gaan zoeken.

Medische Zaken, Kwaliteit en Veiligheid – Ken de doelgroep:
-Zoek en communiceer de toegevoegde waarde van het gemeenschappelijke belang.
-Volg de doelgroep continu met betrekking tot de behoeften die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
-Ken de ambassadeurs, communiceer online en offline duidelijk over (naar) het (doel van het) Netwerk van Ambassadeurs. Met de verwachtingen die hierbij horen.
file:A4_UMCG_onderzoeksrapport.pdf


 
To top