Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

LED fototherapie

(2016) Hove, M. ten (Marjolein); Piek, A. (Anneloes)

Vrijwel alle zuigelingen maken een periode van icterus neonatorum door (Beentjes & Dijk, 2009). Een minderheid (2 tot 5%) ontwikkelt een mate van hyperbilirubinemie die niet meer als veilig of ongevaarlijk kan worden beschouwd. Om die reden worden er per jaar 155 neonaten in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) behandeld met LED fototherapie. De aanleiding van dit onderzoek is de stijgende centrale lichaamstemperatuur wanneer de neonaat behandeld wordt met LED fototherapie. Volgens de fabrikanten geven de lampen geen warmte af (Astek Medikal, n.d.). Om in kaart te brengen wat deze stijgende lichaamstemperatuur kan veroorzaken, is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke factoren hebben invloed op de mogelijke stijging van de lichaamstemperatuur bij neonaten met hyperbilirubinemie bij het gebruik van LED fototherapie? Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen welke factoren invloed hebben op de stijging van de lichaamstemperatuur. Het betreft een kwantitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevens. Dit wordt ook wel retrospectief onderzoek genoemd (Kennisbasis,n.d.) Dit is uitgevoerd onder neonaten die van de periode januari tot maart 2016 op de afdeling neonatologie lagen en behandeld werden met LED fototherapie. Bij het onderzoek is er gebruik gemaakt van inclusiecriteria. Zo moesten de neonaten minder wegen dan twee kilo, in de couveuse liggen en geen aangeboren afwijking hebben, zoals spina bifida, hydrocefalus of schisis. De data zijn verkregen uit de dossiers van de respondenten. De factoren die meegenomen zijn voor dit onderzoek zijn leeftijd, gewicht, lengte, lichtintensiviteit en couveusetemperatuur. De data is verzameld over totaal vier dagen, twee dagen voor tot twee dagen na het starten van de LED fototherapie. Er is voor dit aantal dagen gekozen, omdat er volgens het onderzoek van Van den Berg & Van Henten (n.d.) het bilirubinegehalte het meeste daalt in de eerste 48 uur. Met behulp van het programma SPSS zijn de verzamelde data geanalyseerd. De resultaten zijn verkregen doormiddel van het uitvoeren van een correlatie-test (voor de ratio variabelen) en een T-toets (voor de nominale variabele). Helaas was de steekproefomvang klein (N=10) waardoor het moeilijk is om conclusies te trekken aangezien de kans op toeval groot is (NRC stijlboek, n.d.) De resultaten van dit onderzoek suggereren dat de factoren die meegenomen zijn voor dit onderzoek geen invloed hebben op de mogelijke temperatuurstijging van de neonaten wanneer er gebruik wordt gemaakt van LED fototherapie. De onderzoekers bevelen de praktijk aan om de soort lamp ook in het dossier te registreren. Ook bevelen zij aan om met een grotere populatie een replica onderzoek te verrichten.
file:Download het document


 
To top