Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Buidelen als pijnreducerende interventie op de Neonatologie afdeling tijdens capillaire bloedafname (hielprik) : een systematisch literatuuronderzoek

(2016) Lauridsen, C.; Slikker, A.

Aanleiding: Er is geen eenduidige werkwijze betreffende het wel of niet buidelen tijdens de uitvoering van capillaire bloedafname (hielprikken) op de Neonatologie afdeling in het UMCG. Een deel van de Neonatologie verpleegkundigen voert een hielprik uit bij neonaten tijdens een buidelsessie, omdat zij vermoeden dat deze methode een pijnreducerende werking heeft. Dit is echter geen geprotocolleerde interventie, doordat de wetenschappelijke onderbouwing mist.
Theoretisch kader: Neonaten die zijn opgenomen op een Neonatologie afdeling worden veelvuldig blootgesteld aan hielprikken. Het van belang om pijnreducerende interventies toe te passen om het ongemak te verlichten en het stressniveau van de neonaten te verlagen. Buidelen heeft voor neonaten, die zijn opgenomen op een Neonatologie afdeling, een ontspannende werking en is een veilige, betaalbare en efficiënte interventie die vele complicaties kan voorkomen waar de premature/zieke neonaten aan worden blootgesteld (Boundy et al., 2016).
Doelstelling: Het doel van dit literatuuronderzoek is om inzicht te geven in hoeverre buidelen een pijnreducerende interventie is tijdens capillaire bloedafname, door middel van een hielprik. De onderzoeksresultaten leveren een aanbeveling voor het opstellen van een eenduidig protocol over het toepassen van buidelen bij capillaire bloedafname voor de Neonatologie afdeling in het UMCG.
Vraagstelling: “In hoeverre is buidelen een evidence-based pijnreducerende interventie bij neonaten, die zijn opgenomen op een Neonatologie afdeling, tijdens capillaire bloedafname, door middel van een hielprik?”
Methodiek: Dit onderzoek betreft een systematisch literatuuronderzoek en er is gezocht in de volgende databanken: PubMed, CINAHL, Nursing and Allied Health Collection: Basic Edition, Cochrane Library, Elsevier ScienceDirect Journals en Springer Link Platform. De dataverzameling is uitgevoerd aan de hand van duidelijke geformuleerde zoektermen, zoekstrings en inhoudelijke en methodologische criteria. Dertig artikelen werden beoordeeld op relevantie voor beantwoording van de onderzoeksvragen en daarvan werden zestien artikelen beoordeeld op de methodologische kwaliteit, waarvan uiteindelijk twaalf artikelen zijn geïncludeerd. De onderzoekers hebben het zoekproces en de beoordeling van de artikelen onafhankelijk van elkaar gedaan.
Resultaten: De resultaten zijn beschreven aan de hand van verschillende thema’s, namelijk: tijdsduur buidelen, vitale functies, duur van huilen, meetinstrumenten, alternatieve non-farmacologische interventies, alternatieve niet-aanverwante vrouw, tijdsduur hielprik, leeftijd prematuren, buidelen bij venapunctie en oogonderzoek. Buidelen heeft in de meeste geïncludeerde onderzoeken een gunstig significant effect op de hartslag, hartslagvariabiliteit, duur van huilen, cortisolniveau, sympathisch/parasympatisch stelsel, PIPP-scores en NFCS-scores tijdens het uitvoeren van de hielprik bij stabiele premature neonaten van 28-37 weken, dat aantoont dat premature neonaten significant minder pijn voelen tijdens een hielprik wanneer zij gebuideld worden. Een buidelsessie van 15, 30 en 60 minuten, voorafgaand aan de hielprik, heeft een significante pijnreducerende werking voor een premature neonaat (Castral, 2007; Chidambaram, 2013; Cong, 2009, 2011, 2012; Gao, 2015; Johnston, 2008; Kostandy, 2008; Nimbalkar, 2013). Tachtig minuten buidelen is minder effectief vergeleken met 15 en 30 minuten buidelen (Cong, Ludington-Hoe & Walsh, 2011). Het toevoegen van schommelen, zingen of zuigen tijdens een buidelsessie toont geen significante pijnvermindering tijdens het uitvoeren van een hielprik bij premature neonaten. Wanneer premature neonaten sucrose krijgen voorafgaand aan de hielprik tijdens het buidelen ervaren zij wel significant minder pijn vergeleken met premature neonaten die voorafgaand geen sucrose krijgen tijdens het buidelen (Johnston, et al., 2009).
Discussie: De belangrijkste methodologische beperking is dat er niet in alle mogelijke databanken is gezocht, waardoor een publicatiebias niet kan worden uitgesloten.
Conclusie: Buidelen is een evidence-based, (kosten)effectieve en niet-farmacologische pijnreducerende interventie tijdens het uitvoeren van een hielprik, bij stabiele premature neonaten van 28-37 weken die op een Neonatologie afdeling zijn opgenomen.
Aanbeveling: Er wordt een advies uitgebracht om buidelen als protocollaire interventie op te nemen bij het uitvoeren van capillaire bloedafname (hielprik), zodat er een eenduidige werkwijze door alle Neonatologie verpleegkundigen gehanteerd kan worden op de Neonatologie afdeling in het UMCG. Ouders zouden de mogelijkheid moeten krijgen om buidelen als pijnreducerende interventie toe te mogen passen tijdens capillaire bloedafname bij hun kind. Het is hierbij van belang om duidelijke afspraken te maken met ouders wanneer er een capillaire bloedafname wordt uitgevoerd, zodat de ouders, indien mogelijk, hierbij aanwezig kunnen zijn.
file:Download het document


 
To top