Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Openbaarheid van zaken; toekomstig privacybeleid personeelszaken UMCG i.v.m. EPV

(2016) Oolderink, Nicky

Een onderzoek naar de wijze waarop het toekomstige privacybeleid, toegespitst op de afdeling Personeelszaken, van het UMCG kan worden ingericht, zodat deze compliant is aan de bepalingen van de Europese Privacy Verordening (EPV). Het onderzoek bevat een theoretische uiteenzetting van de wetgeving omtrent privacybeleid en het implementeren daarvan. Met de komst van de EPV is het vastleggen van de manier waarop met gegevensverwerking en privacy wordt omgegaan binnen organisaties in een privacybeleid verplicht gesteld. Daarnaast zijn er 7 respondenten van de afdeling P&O geïnterviewd om het privacybeleid te inventariseren. De conclusie van het praktijkonderzoek is de volgende: Op de afdeling P&O is er een UMCG-breed privacyreglement geldend. Het privacyreglement is opgesteld aan de hand van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Weinig personeelsleden hebben weet van het reglement. Het privacyreglement wordt op dit moment ondergesneeuwd door andere documenten en werkzaamheden.
file:UMCG_scriptie_ingevoegd_Oolderink.pdf


 
To top