Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Optimalisering informatievoorziening Klinische Genetica UMCG

(2016) Sloot, Lotte

De aanbevelingen die in dit adviesrapport zijn opgenomen zijn gebaseerd op de onderzoeksresultaten en conclusies van het communicatieonderzoek “Optimalisering informatievoorziening. De patiënt voorzien van belangrijke informatie”. Het onderzoek geeft inzicht in de ervaringen en meningen van de patiënten over de informatievoorziening van de afdeling Klinische Genetica. Hieruit blijkt dat de patiënten tevreden zijn over de informatievoorziening, maar dat lang niet iedereen alle informatie gelezen heeft. Ook weet niet iedereen wat er tijdens een eerste afspraak gaat gebeuren. Dit zouden deze patiënten wel willen weten. De informatie in de verschillende afspraakbrieven verschillen van elkaar en de informatiefolder bevat geen opvallende passages of attenties, wat ervoor gezorgd heeft dat niet iedereen op de hoogte is van de kosten. Geen enkele patiënt heeft de website van de afdeling Klinische Genetica geraadpleegd. De patiënten waren over het algemeen positief over een informatiescherm in de wachtkamer van de polikliniek. Zij willen hier algemene informatie op lezen over onder andere de kosten en wat men kan verwachten van een eerste afspraak bij de afdeling Klinische Genetica.
De aanbevelingen zijn opgesteld voor de volgende communicatiemiddelen van de Klinische Genetica:
1. Afspraakbrief
Het wordt geadviseerd om de inhoud van de drie soorten brieven (algemeen, onco en cardio) overeen te laten komen. In elke brief zouden de kosten terug moeten komen en een verwijzing naar de folder en website. Daarnaast kan er een extra kopje toegevoegd worden aan de brief over wat men kan verwachten van een eerste gesprek of onderzoek bij de Klinische Genetica.
2. Informatiefolder
Voor de folder is het verstandig om de belangrijke informatie opvallender te maken, waaronder de informatie over de kosten. Dit kan door middel van onderstrepingen en attenties. Daarnaast is het een advies om een ondertitel op de folder toe te voegen die de aandacht van de patiënt trekt. Ook kan de datum van uitgave toegevoegd worden.
3. Informatiescherm in de wachtkamer
De informatie die op het informatiescherm geplaatst kan worden is informatie over de kosten, wat men kan verwachten van een eerste afspraak en aanvullende algemene informatie over het UMCG.
De aanbevelingen sluiten op elkaar aan en zullen ervoor zorgen dat de patiënten snel(ler) in aanraking komen met informatie die voor hen van belang is voorafgaand aan een eerste afspraak. De informatie is bestemd voor alle patiënten die bij de afdeling terechtkomen.
De verwachting is dat de weerstanden voor dit advies niet groot zijn, aangezien het geen grootschalige veranderingen met zich meebrengt. Het communicatiebeleid van de Klinische Genetica wordt niet omgegooid. Het advies sluit aan op de missie en visie van het UMCG, omdat de patiënt centraal staat. Het advies is om de wijzigingen in juni door te voeren, nadat de medewerkers van de afdeling akkoord zijn gegaan. Na enkele maanden kan gekeken worden of de wijzigingen effect hebben gehad.
file:Adviesrapport_30_mei_DEFINITIEF.pdf


 
To top