Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Privacy is gewoon prettig: privacybeleving van patiënten binnen Sector C

(2016) Wijncoop, M. (Marit) van

Inleiding en onderzoeksvragen
Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen vindt een verbouwing en herindeling van verschillende poliklinieken plaats, zodat er ruimte komt voor nieuwe operatiekamers en spoedeisende hulp. De nieuw poliklinieken vormen clusters waarvan Moeder & Kind en Urologie & Gynaecologie er twee zijn. Deze clusters omvatten de huidige poliklinieken van het Beatrixkinderziekenhuis, Obstetrie & Gynaecologie en Urologie. Deze afdelingen willen de toekomstige poliklinieken zoveel mogelijk richten naar de wensen en behoeften van hun patiënten.
Een vraag waarop men graag het antwoord krijgt, is hoe patiënten denken over privacyaspecten zoals gehorigheid bij de balie en of andere mensen hun gesprek meekrijgen. Daarnaast spelen er vragen met betrekking tot inrichting, informatievoorziening en healing environment.
Door Sundstrom, Burt en Kamp (1980) wordt onderscheid gemaakt in twee soorten privacy, psychologische en architectonische privacy. Psychologische privacy omvat het gevoel van controle over de informatie uitwisseling vanuit jezelf naar anderen en controle over de input van anderen. Architectonische privacy wordt gedefinieerd als de visuele en auditieve isolatie die wordt gecreëerd door een omgeving.
Dit onderscheid van privacy is terug te vinden in de hoofdvraag van dit onderzoek:
‘Hoe kunnen de psychologische en architectonische privacy van de wachtkamer geoptimaliseerd worden naar de ervaringen van patiënten binnen het Beatrixkinderziekenhuis, Urologie en Obstetrie & Gynaecologie?’
Om deze vraag te beantwoorden zijn drie deelvragen geformuleerd:
1. Hoe ervaren patiënten de verspreiding van persoonlijke informatie?
2. Hoe ervaren patiënten het ontvangen van andermans informatie?
3. Hoe ervaren de patiënten de indeling van de wachtkamer met betrekking tot privacy?

Methode
Er zijn 10 interviews gehouden met patiënten van de huidige drie poliklinieken.
Daarnaast is er een workshop gehouden met 8 patiënten van verschillende ziekenhuizen. De workshop bestond uit drie rondes. In de eerste ronde hebben de deelnemers elkaar geïnterviewd. In ronde twee hebben de deelnemers in duo’s mindmaps gemaakt over de vier onderzoeksonderwerpen. In de laatste ronde hebben de deelnemers een prototype gemaakt van hun ideale wachtkamer.
De data uit de interviews en workshop zijn gecodeerd en gegroepeerd. De resultaten zijn gegroepeerd op psychologische en architectonische privacy.

Resultaten
Met betrekking tot psychologische privacy gaven respondenten aan liever niet de gesprekken van andere patiënten te horen. Respondenten gaven aan dit ‘uit’ te zetten en er hierdoor niet naar te luisteren. Andere respondenten gaven juist aan soms informatie te horen die zij liever niet hadden gehoord.
Verder gaven respondenten aan dat zij een stille wachtkamer niet prettig vinden, doordat iedereen hierdoor jouw gesprek meekrijgt. Respondenten geven aan het niet erg te vinden als zij bij naam opgeroepen worden. Met betrekking tot architectonische privacy gaven respondenten aan een open wachtruimte prettig te vinden. Hierbij is aangegeven dat het fijn is als er mogelijkheid tot afzondering is. Verder gaven respondenten aan niet te dichtbij, of tegenover andere patiënten te willen zitten. Over geluid gaven respondenten aan dat prettig is wanneer er rumoer is in de wachtruimte. Tot slot wordt er over de balie door meerdere respondenten genoemd dat het prettig is als deze in het zicht van de wachtkamer is.

Conclusie
Met betrekking tot psychologische privacy willen patiënten zo min mogelijk van elkaars gesprekken meekrijgen. Andersom geldt ook dat patiënten het fijn vinden wanneer anderen zo min mogelijk van hun gesprekken of informatie meekrijgen.
Met betrekking tot architectonische privacy willen patiënten één overzichtelijke wachtkamer met verschillende soorten zitplekken, van open tot afgezonderde zitplekken. Hierbij is het ook belangrijk dat wanneer je een spreekkamer uitloopt je afzondering kan opzoeken en niet direct de wachtkamer inloopt.
file:Van_Wijncoop_2016.pdf


 
To top