Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

(Toegangs)Tijden veranderen: onderzoek naar het komen en gaan op de Polikliniek Dermatologie, Interne Geneeskunde en het Groninger Transplantatiecentrum van het UMCG

(2017) Cirkel, D (Dominique)

Inleiding
De polikliniek Dermatologie, Interne Geneeskunde en het Groninger Transplantatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen kampt met te lange toegangstijden voor nieuwe patiënten zonder spoedindicatie (electieve patiënten).
Er is te weinig inzicht in de zorglogistiek van de polikliniek en daardoor is het onbekend of veranderingen daarin de toegangstijden kunnen bekorten.
Het doel van dit onderzoek is daarom enerzijds om inzicht te geven in de huidige zorglogistiek van de polikliniek en anderzijds om te onderzoeken hoe deze zorglogistiek de toegangstijd beïnvloedt en of daarin verbeteringen mogelijk zijn.

Methode
Documentanalyses, interviews, observaties, data-analyse (software geprogrammeerd in R), wiskundig modelleren van de zorglogistiek en discrete-event simulatie van de wachtrij tot de polikliniek met aanpassingen in de gevonden factoren.

Resultaten
De lange toegangstijd blijkt te wijten aan vier aspecten:
1) Verplaatsingen en annuleringen van afspraken door artsen en patiënten.
2) Het totaal aantal controle patiënten dat op de polikliniek gezien wordt.
3) Suboptimaal gebruik van de huidige openingstijden
4) suboptimaal gebruik van de ruimtecapaciteit van de polikliniek.
De discrete-event simulatie laat zien dat door deze vier punten aan te pakken de toegangstijd voor nieuwe electieve patiënten inderdaad verkort wordt.

Aanbevelingen
Om de toegangstijden te bekorten zijn aanbevelingen gedaan op alle vier aspecten. Bij het implementeren van de aanbevelingen is het belangrijk om er rekening mee te houden dat de verschillende groepen belanghebbenden met name van mening zijn dat de grootste winst met betrekking tot de toegangstijd te behalen is bij de overige groepen belanghebbenden. Ook voor de omgang met dit punt zijn aanbevelingen gedaan.


De inhoud van deze scriptie is vertrouwelijk. Wilt u de volledige scriptie inzien, dan kunt u een verzoek mailen aan: afstuderen@umcg.nl


 
To top