Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

De bezinking: Voorspeller van de kans op conversie en ernstige postoperatieve complicaties bij acute laparoscopische cholecystectomie

(2009) Wevers, Kevin

Background. Cholelithiasis is a common disease in the western population. In the emergency department patients present with acute cholecystitis or persistent biliary colicpain. Acute laparoscopic cholecystectomy and conservative treatment with delayed laparoscopic cholecystectomy are the two therapeutic options. The current choice of treatment depends only on the duration of symptoms. Traditionally the Erythrocyte Sedimentation Rate contributes in this decision between the two options. However, there is no evidence for its predictive value. We analyzed the predictive value of the Erythrocyte Sedimentation Rate in acute laparoscopic cholecystectomie for conversion to open cholecystectomy and peri-operative complications.
Methods. A retrospective cohort-study was performed of acute laparoscopic cholecystectomy in 330 patients. Multiple logistic regression analysis was used to evaluate the relation between the Erythrocyte Sedimentation Rate, conversion and complication rates. We analysed the correlation between the Erythrocyte Sedimentation Rate, operating time and length of admission as secondary endpoints. An attempt was made to define a useful clinical cutoff point.
Results. Conversion to open cholecystectomy occurred in 65 patients (19.7%) and 44 postoperative complications (13%: minor 9%, major 4%) took place. Peroperative complications like bile leakage and bleeding were seen in 35% of the patients.
We found a significant predictive value of the Erythrocyte Sedimentation Rate for conversion and major postoperative complications (respectively OR=1.019 and OR=1.024). A higher Erythrocyte Sedimentation Rate was associated with a longer operating time and a longer length of admission. There was no significant predictive value for peroperative complications, minor postoperative complications and re-admission.
Determination of a cutoff point was not possible because the area under the ROC-curve was too small.
Conclusion. These results demonstrate that the Erythrocyte Sedimentation Rate has a predictive value for conversion to open cholecystectomy and major postoperative complications. This study is the first evidence to show that the Erythrocyte Sedimentation Rate can contribute in the decision whether acute laparoscopic cholecystectomy should be performed. More research is needed to determine a useful clinical cutoff point.

ID 689
Moeder ID 636
Volgorde Wevers, K.
Naam weversk
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2009/weversk/
Gemaakt op: 2010-03-17 07:59:57
Gemodificeerd op: 2010-03-17 07:59:57
Digitaal ID 4ba08bfd7823a
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel De bezinking: Voorspeller van de kans op conversie en ernstige postoperatieve complicaties bij acute laparoscopische cholecystectomie
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 23
Publicatiejaar 2009
Taal nl
Engelse samenvatting Background. Cholelithiasis is a common disease in the western population. In the emergency department patients present with acute cholecystitis or persistent biliary colicpain. Acute laparoscopic cholecystectomy and conservative treatment with delayed laparoscopic cholecystectomy are the two therapeutic options. The current choice of treatment depends only on the duration of symptoms. Traditionally the Erythrocyte Sedimentation Rate contributes in this decision between the two options. However, there is no evidence for its predictive value. We analyzed the predictive value of the Erythrocyte Sedimentation Rate in acute laparoscopic cholecystectomie for conversion to open cholecystectomy and peri-operative complications.
Methods. A retrospective cohort-study was performed of acute laparoscopic cholecystectomy in 330 patients. Multiple logistic regression analysis was used to evaluate the relation between the Erythrocyte Sedimentation Rate, conversion and complication rates. We analysed the correlation between the Erythrocyte Sedimentation Rate, operating time and length of admission as secondary endpoints. An attempt was made to define a useful clinical cutoff point.
Results. Conversion to open cholecystectomy occurred in 65 patients (19.7%) and 44 postoperative complications (13%: minor 9%, major 4%) took place. Peroperative complications like bile leakage and bleeding were seen in 35% of the patients.
We found a significant predictive value of the Erythrocyte Sedimentation Rate for conversion and major postoperative complications (respectively OR=1.019 and OR=1.024). A higher Erythrocyte Sedimentation Rate was associated with a longer operating time and a longer length of admission. There was no significant predictive value for peroperative complications, minor postoperative complications and re-admission.
Determination of a cutoff point was not possible because the area under the ROC-curve was too small.
Conclusion. These results demonstrate that the Erythrocyte Sedimentation Rate has a predictive value for conversion to open cholecystectomy and major postoperative complications. This study is the first evidence to show that the Erythrocyte Sedimentation Rate can contribute in the decision whether acute laparoscopic cholecystectomy should be performed. More research is needed to determine a useful clinical cutoff point.
Nederlandse samenvatting Achtergrond. Cholelithiasis is een veelvoorkomende aandoening onder de westerse bevolking. In de acute setting worden patiënten gezien met acute cholecystitis of persisterende koliekpijn. De behandelopties zijn acute laparoscopische cholecystectomie of conservatieve behandeling met uitgestelde laparoscopische cholecystectomie. De keuze wordt gemaakt op basis van de duur van aanwezigheid van symptomen, waarbij na de grens van 5 dagen conservatief beleid aangehouden wordt. Van oudsher wordt zijdelings de Bezinkings Snelheid van Erytrocyten bij deze beslissing betrokken, alhoewel wetenschappelijk bewijs voor zijn voorspellende waarde ontbreekt. Wij onderzochten de voorspellende waarde van de bezinking voor conversie naar open cholecystectomie en peri-operatieve complicaties.
Methode. Er werd een retrospectieve cohort-studie uitgevoerd van acute laparoscopische cholecystectomiën bij 330 patiënten. Er werd een multipele logistische regressie-analyse gebruikt om de voorspellende waarde van de bezinking voor conversie en complicaties te onderzoeken. Secundair is gekeken naar de correlatie van BSE met operatietijd en opnameduur. Uiteindelijk werd getracht een klinisch bruikbaar afkappunt te bepalen.
Resultaten. In deze studie was het bij 65 patiënten (19.7%) nodig te converteren en zijn in totaal 44 postoperatieve complicaties opgetreden (13%: mild 9%, ernstig 4%). Peroperatieve complicaties zoals gallekkage en bloeding is opgetreden bij 35% van de operaties.
We vonden een significante voorspellende capaciteit van de bezinking voor conversie en ernstige postoperatieve complicaties (respectievelijk OR=1.019 en OR=1.024). Een hogere BSE heeft een hogere conversie- en complicatiekans tot gevolg. Daarnaast was een hogere bezinking geassocieerd met een langere operatietijd en langere opnameduur. Er was geen significante voorspellende waarde van de bezinking voor peroperatieve complicaties, milde postoperatieve complicaties en heropname.
Bepaling van een BSE-afkappunt bleek niet mogelijk vanwege een te kleine area under the ROC-curve.
Conclusie.
Deze retrospectieve cohortstudie laat zien dat de BSE bij opname van patiënten die een acute LC ondergaan een voorspellende waarde heeftvoor de kans op conversie en de kans op ernstige postoperatieve complicaties. Momenteel is de klachtenduur de enige parameter bij de beslissing tot het al dan niet acuut uitvoeren van een LC. De resultaten van deze studie vormen het eerste wetenschappelijke bewijs dat de BSE in deze beslissing kan worden betrokken. Toekomstig prospectief gerandomiseerd onderzoek zal deze bevindingen moeten bevestigen.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Wevers, Kevin
UMCG begeleider(s) Facultaire begeleider:; Zanen,S. affiliatie-coordinator, Isala Academie
Begeleider(s) opleidingsinstelling Patijn,Dr. G.A. gastro-intestinaal en oncologisch chirurg; Afdeling chirurgie, Isala klinieken te Zwolle
Auteur(s) Wevers, Kevin
UMCG begeleider(s) Facultaire begeleider:; Zanen,S. affiliatie-coordinator, Isala Academie


 
To top