Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Preventie en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige cerebrale parese, een inventariserend onderzoek

(2010) Bossers, G.P.L.

Background: Scoliosis, a lateral curvature of the spine, is a common problem in children with severe cerebral palsy (CP) and has far-reaching consequences including those for trunk balance, activities of daily living (ADL) and quality of life. Unclarity exists about risk factors for scoliosis in children with severe CP and about treatment of this condition. National guidelines on diagnostics and treatment of scoliosis in children with severe CP are lacking. Therefore the aim of this study was to explore by means of a questionnaire current professional practice in diagnosis and treatment of scoliosis in children with severe CP.
Methods: A questionnaire, which contained 45 questions, has been sent to pediatric rehabilitation physicians, pediatric orthopedic surgeons, pediatric physiotherapists and occupational therapists from November 2009 to January 2010. The questions focussed on prevalence, physical examination, radiography and treatment with physiotherapy, occupational therapy, spinal bracing, seat inclinations, lying support systems and surgery of scoliosis in children with severe CP. In the data-analysis, mainly descriptive statistics have been used.
Findings: The respons rate of physicians was approximately 25 percent; that of therapists was considerably lower. The data of the questionnaires demonstrated considerable agreement between the different professions, regarding physical examination and radiography of scoliosis in children with severe CP. The same was true for the different forms of treatment. All professions focussed for treatment on the presence and progression of scoliosis in children with severe CP. However, the results also suggested that pediatric orthopedic surgeons focussed more on ADL. Treatment options considered most important were physiotherapy, occupational therapty and the application of seat inclinations. Remarkably, no standard rules for diagnosis, including those about positioning the child regarding radiography, were used.
Conclusion: One the one hand, the study showed that various groups of professionals in general have similar ideas about diagnostics and treatment of scoliosis in children with severe CP. On the other hand, standards regarding diagnosis are absent. The development of guidelines for diagnostic and treatment options for scoliosis in patiënts with severe CP is urgently needed as the presence of standard diagnostics and standard therapeutic programs allows for a valid evaluation of factors playing a role in the progression or prevention of scoliosis.

ID 722
Moeder ID 696
Volgorde Bossers, G.P.L.
Naam BossersG.P.L.
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2010/BossersG.P.L./
Gemaakt op: 2010-07-12 09:36:26
Gemodificeerd op: 2010-07-12 09:36:26
Digitaal ID 4c3ae21a50cd5
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Preventie en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige cerebrale parese, een inventariserend onderzoek
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 50
Publicatiejaar 2010
Taal nl
Engelse samenvatting Background: Scoliosis, a lateral curvature of the spine, is a common problem in children with severe cerebral palsy (CP) and has far-reaching consequences including those for trunk balance, activities of daily living (ADL) and quality of life. Unclarity exists about risk factors for scoliosis in children with severe CP and about treatment of this condition. National guidelines on diagnostics and treatment of scoliosis in children with severe CP are lacking. Therefore the aim of this study was to explore by means of a questionnaire current professional practice in diagnosis and treatment of scoliosis in children with severe CP.
Methods: A questionnaire, which contained 45 questions, has been sent to pediatric rehabilitation physicians, pediatric orthopedic surgeons, pediatric physiotherapists and occupational therapists from November 2009 to January 2010. The questions focussed on prevalence, physical examination, radiography and treatment with physiotherapy, occupational therapy, spinal bracing, seat inclinations, lying support systems and surgery of scoliosis in children with severe CP. In the data-analysis, mainly descriptive statistics have been used.
Findings: The respons rate of physicians was approximately 25 percent; that of therapists was considerably lower. The data of the questionnaires demonstrated considerable agreement between the different professions, regarding physical examination and radiography of scoliosis in children with severe CP. The same was true for the different forms of treatment. All professions focussed for treatment on the presence and progression of scoliosis in children with severe CP. However, the results also suggested that pediatric orthopedic surgeons focussed more on ADL. Treatment options considered most important were physiotherapy, occupational therapty and the application of seat inclinations. Remarkably, no standard rules for diagnosis, including those about positioning the child regarding radiography, were used.
Conclusion: One the one hand, the study showed that various groups of professionals in general have similar ideas about diagnostics and treatment of scoliosis in children with severe CP. On the other hand, standards regarding diagnosis are absent. The development of guidelines for diagnostic and treatment options for scoliosis in patiënts with severe CP is urgently needed as the presence of standard diagnostics and standard therapeutic programs allows for a valid evaluation of factors playing a role in the progression or prevention of scoliosis.
Nederlandse samenvatting Achtergrond: Scoliose, een zijdelingse kromming van de rug, is een veelvoorkomend probleem bij kinderen met ernstige cerebrale parese (CP) en heeft verstrekkende gevolgen op onder andere de rompbalans, de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en de kwaliteit van leven. Reeds verrichte onderzoeken geven geen afdoende bewijs voor de oorzaken van deze complicatie en de effectiviteit van de behandeling. Een landelijke richtlijn die ingaat op de behandeling van scoliose bij ernstige CP ontbreekt. Het doel van dit onderzoek was daarom om een inventarisatie te maken van de diagnose en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige CP.
Methoden: Een vragenlijst, bestaande uit 45 vragen, is per mail verzonden naar kinderrevalidatieartsen, kinderorthopedisch chirurgen, kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten in de periode van november 2009 tot januari 2010. De ondervraagde onderwerpen waren: prevalentie, lichamelijk onderzoek, Röntgenonderzoek en behandeling met fysiotherapie, ergotherapie, korsetten, zitvoorzieningen, ligvoorzieningen en chirurgie bij kinderen met scoliose en ernstige CP. Bij de data-analyse werd vooral gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek.
Resultaten: De respons van de medici bedroeg ongeveer 25 procent, terwijl dit getal bij de paramedici beduidend lager lag. Dit inventariserend onderzoek laat een redelijke overeenstemming tussen de ondervraagde beroepsgroepen zien met betrekking tot lichamelijke- en Röntgendiagnostiek bij scoliose bij kinderen met ernstige CP. Ook binnen de verschillende behandelingen lijkt een redelijke mate van overeenstemming aanwezig. Alle beroepsgroepen richten zich bij het instellen van de verschillende behandelingen met name op de aanwezigheid en progressie van scoliose. De kinderorthopedisch chirurgen lijken hierbij meer aandacht te hebben voor ADL. Binnen de behandeling worden met name de paramedische behandeling en zitvoorzieningen als van groot belang beschouwd. Een opvallende bevinding was het ontbreken van standaardregels voor de diagnostiek, inclusief die over positionering van het kind bij de Röntgendiagnostiek
Conclusie: Het onderzoek toonde enerzijds aan dat de verschillende beroepsgroepen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige CP veelal soortgelijke ideeën hebben, maar anderzijds ook dat standaardisering in de diagnostiek ontbreekt. De ontwikkeling van richtlijnen die goed in kaart brengen wat de verschillende diagnostische- en behandelopties zijn voor scoliose bij patiënten met ernstige CP, is daarom dringend gewenst. Hiermee kan in het vervolg effectiever onderzoek gedaan worden naar de verschillende behandelmodaliteiten.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Bossers, G.P.L.
UMCG begeleider(s) Hadders-Algra, Prof. dr. M.; Afdeling Ontwikkelingsneurologie
Auteur(s) Bossers, G.P.L.
UMCG begeleider(s) Hadders-Algra, Prof. dr. M.; Afdeling Ontwikkelingsneurologie


 
To top