Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Voorspellende factoren voor technisch falen van een osteosynthese na een intracapsulaire heupfractuur. Is it the toy or the boy?

(2010) Kamphuis, D.D.

Background and aims: Internal fixation of intracapsular hip fractures results in a failure rate of 10-48% due to complications as non-union, avascular necrosis and secondary displacement. This retrospective cohort study examines surgical aspects of reposition, fixation and fracture healing of all intracapsular hip fractures in the period 1-1-2006 up to 22-10-2009, which are treated by internal fixation in our hospital. The aim of this study is to analyse which factors are predictors for failure of internal fixation of intracapsular hip fractures. We also analysed the inter- and intraobserver agreement of 7 observers on quality of reposition and internal fixation of an intracapsular hip fracture, rated on femoral neck radiographs.
Methods: Pre-, per- and postoperative femoral neck radiographs of 101 patients with an intracapsular hip fracture were evaluated by the expert. The fracture classification, displacement, reposition, implant position and consolidation were rated. The expert also classified the quality of reposition and internal fixation of the osteosynthesis by giving it a number from 0-10, also known as the TRIF-score, which describes his level of satisfaction of the quality of reposition and internal fixation. Age, gender, ASA classification, implant type and the surgeon’s experience were also analysed. For the inter- and intraobserver assessment of reposition and internal fixation of femoral neck fractures on radiographs, the pre-, per- and first postoperative radiographs of 10 randomly selected patients were rated twice (with an average interval of 2,5 months) by seven observers with different levels of experience. For the interobserver agreement in this study, the ratings of the different observers are only compared with the ratings of the expert.
Results: In this study we found a failure rate of 13,9% due to technical causes as non-union, secondary displacement and implant cut out. The univariate analysis shows a significant association between the following variables and fracture healing: ASA classification, fracture displacement, AO classification, Garden index, implant position on AP radiographs, meeting the three point principle and the TRIF score. The multivariate analysis shows an independent association between the level of satisfaction of the expert (TRIF score) about the surgical technique of reposition and fixation of intracapsular proximal femur fractures, and the failure of an osteosynthesis. Beside the TRIF score, the ASA classification is also a prognostic factor for internal fixation failure.
Conclusion: During or directly after the operation of an intracapsular hip fracture, the expert can already predict, with the help of the ASA classification and the TRIF score, if the osteosynthesis has a reasonable chance of being successful or not. In the future could be considered to place a hip prosthesis directly when the predicted chance of success of osteosynthesis is small. Then surgeons don’t need to wait till the internal fixation really fails. This would spare the patient a lot of pain and discomfort. Prospective evaluation of this strategy is necessary. This study also shows that the average ratings of the seven observers are of good consistence, but the average agreement between the six observers and the expert is poor.

ID 753
Moeder ID 696
Volgorde Kamphuis, D.D.
Naam KamphuisD.D.
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2010/KamphuisD.D./
Gemaakt op: 2010-07-20 09:28:51
Gemodificeerd op: 2010-07-20 09:28:51
Digitaal ID 4c456c5321d6b
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Voorspellende factoren voor technisch falen van een osteosynthese na een intracapsulaire heupfractuur. Is it the toy or the boy?
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 36
Publicatiejaar 2010
Taal nl
Engelse samenvatting Background and aims: Internal fixation of intracapsular hip fractures results in a failure rate of 10-48% due to complications as non-union, avascular necrosis and secondary displacement. This retrospective cohort study examines surgical aspects of reposition, fixation and fracture healing of all intracapsular hip fractures in the period 1-1-2006 up to 22-10-2009, which are treated by internal fixation in our hospital. The aim of this study is to analyse which factors are predictors for failure of internal fixation of intracapsular hip fractures. We also analysed the inter- and intraobserver agreement of 7 observers on quality of reposition and internal fixation of an intracapsular hip fracture, rated on femoral neck radiographs.
Methods: Pre-, per- and postoperative femoral neck radiographs of 101 patients with an intracapsular hip fracture were evaluated by the expert. The fracture classification, displacement, reposition, implant position and consolidation were rated. The expert also classified the quality of reposition and internal fixation of the osteosynthesis by giving it a number from 0-10, also known as the TRIF-score, which describes his level of satisfaction of the quality of reposition and internal fixation. Age, gender, ASA classification, implant type and the surgeon’s experience were also analysed. For the inter- and intraobserver assessment of reposition and internal fixation of femoral neck fractures on radiographs, the pre-, per- and first postoperative radiographs of 10 randomly selected patients were rated twice (with an average interval of 2,5 months) by seven observers with different levels of experience. For the interobserver agreement in this study, the ratings of the different observers are only compared with the ratings of the expert.
Results: In this study we found a failure rate of 13,9% due to technical causes as non-union, secondary displacement and implant cut out. The univariate analysis shows a significant association between the following variables and fracture healing: ASA classification, fracture displacement, AO classification, Garden index, implant position on AP radiographs, meeting the three point principle and the TRIF score. The multivariate analysis shows an independent association between the level of satisfaction of the expert (TRIF score) about the surgical technique of reposition and fixation of intracapsular proximal femur fractures, and the failure of an osteosynthesis. Beside the TRIF score, the ASA classification is also a prognostic factor for internal fixation failure.
Conclusion: During or directly after the operation of an intracapsular hip fracture, the expert can already predict, with the help of the ASA classification and the TRIF score, if the osteosynthesis has a reasonable chance of being successful or not. In the future could be considered to place a hip prosthesis directly when the predicted chance of success of osteosynthesis is small. Then surgeons don’t need to wait till the internal fixation really fails. This would spare the patient a lot of pain and discomfort. Prospective evaluation of this strategy is necessary. This study also shows that the average ratings of the seven observers are of good consistence, but the average agreement between the six observers and the expert is poor.
Nederlandse samenvatting Achtergrond en studiedoel: Interne fixatie van een intracapsulaire heupfractuur faalt in 10-48% van de gevallen vanwege veel voorkomende complicaties zoals non-union, avasculaire kopnecrose en uitbreken van het implantaat. Dit retrospectieve cohortonderzoek toetst met name chirurgische aspecten van repositie, fixatie en fractuurgenezing van alle intracapsulaire heupfracturen in de periode 1-1-2006 tot en met 22-10-2009 middels interne fixatie behandeld zijn, met als doel te analyseren welke factoren voorspellers kunnen zijn voor falen van een interne fixatie. Daarnaast is de betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid bij het beoordelen van de kwaliteit van repositie en fixatie van intracapsulaire heupfracturen op per- en postoperatieve röntgenfoto’s voor 7 beoordelaars geanalyseerd.
Methode: Van 101 patiënten werden de pre-, per- en postoperatieve röntgenfoto’s beoordeeld door een expert. Beoordeeld werden de fractuurclassificatie, de mate van dislocatie, de repositie, de positie van het implantaat en de consolidatie. Ook werd er door de expert een cijfer van 0 tot 10 gegeven, wat de mate van tevredenheid over de repositie en fixatie weergeeft, de Tevredenheid Repositie en Interne Fixatie (TRIF) score. Ook werden geslacht, leeftijd, ASA classificatie, type implantaat en de ervaring van de chirurg geanalyseerd. Voor de inter- en intrabeoordelaars overeenkomst bij het beoordelen van repositie en interne fixatie op röntgenfoto’s werden de pre-, per- en eerste postoperatieve röntgenfoto’s van 10 verschillende, willekeurig geselecteerde patiënten tweemaal beoordeeld door 7 beoordelaars van verschillend niveau, met een gemiddeld interval van 2,5 maand. Voor de interbeoordelaars overeenkomst werden de beoordelingen van de verschillende beoordelaars alleen vergeleken met de beoordelingen van de expert.
Resultaten: In deze studie is bij 13,9% van de patiënten de osteosynthese gefaald om redenen als non-union, secundaire dislocatie en uitbreken van het osteosynthese materiaal. Uit de univariate analyse blijkt dat er een significante associatie is tussen de volgende variabelen en de fractuurconsolidatie: ASA classificatie, dislocatie van de fractuur, AO classificatie, Garden index, positie van de schroef op de AP foto, het voldoen aan het principe van driepuntsfixatie bij gecannuleerde schroeven en de TRIF score. Uit de multivariate analyse blijkt dat er een significant verband is tussen de mate van tevredenheid van een expert (TRIF score) over de chirurgische techniek van repositie en fixatie van intracapsulaire proximale femurfracturen en het slagen of falen van de osteosynthese. Naast de TRIF score is de ASA classificatie ook een belangrijke prognostische factor voor het slagen of falen van een osteosynthese.
Conclusie: Tijdens of direct na de operatie van een intracapsulaire heupfractuur kan aan de hand van de ASA classificatie en de tevredenheidscore over repositie en fixatie (TRIF score) door de expert al voorspeld worden of er een reële kans van slagen van de osteosynthese is of niet. Zo nodig zouden hier in de toekomst therapeutische consequenties aan verbonden kunnen worden. Bij een voorspelde kleine kans van slagen zou overwogen kunnen worden om direct een artroplastiek te doen, voordat de interne fixatie daadwerkelijk faalt. Dit zou de patiënt veel pijn en ongemak kunnen besparen. Het is wenselijk om dit te bevestigen met een prospectieve studie. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de 7 beoordelaars gemiddeld consistent zijn in hun beoordelingen, maar dat er gemiddeld een slechte overeenkomst is met de beoordelingen van de expert.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Kamphuis, D.D.
Begeleider(s) opleidingsinstelling Vugt, Prof. dr. A.B. van; Afdeling: Heelkunde, Medisch Spectrum Twente Enschede
Auteur(s) Kamphuis, D.D.


 
To top