Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

De waarde en reproduceerbaarheid van kwantitatieve flowmetingen in de vena porta met MRI als functietest bij chronische maagdarmischemie

(2011) Sobels, Ivo

Background:
Chronic gastrointestinal ischemia is a disease with various diagnostic possibilities. Until recently, only the anatomy of the celiac trunk, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery was studied. However, the correlation between anatomical anomalies (stenoses) and the clinical presentation often appears to be poor. For this reason there is growing interest in function tests for diagnosing gastrointestinal ischemia. Currently, tonometry is the only validated function test. Due to its invasive nature and the fact that it is a time-consuming examination, there is need for alternatives. With MRI it is possible to quantify the blood flow in the portal vein. This provides a derived measure for the function of the splanchnic circulation. In this study, the value and reproducibility of portal flow MRI have been analyzed.
Material and methods:
In eight healthy volunteers the portal flow in the fasting state was measured using phase-contrast MRI. Then a standardized meal (600 kcal) was given. After this meal the same measurement was repeated every five minutes, for a duration of 35 minutes. To determine the inter- and intraobserver reliability three persons performed the measurements, each three times.
Results:
In the fasting state, the average portal flow was 878 ml/min. Almost immediately after the meal the flow began to increase to an average peak value of 1645 ml/min at 30 minutes (an 87 % increase). In each of the volunteers the meal caused a significant increase in portal flow (range 56 – 154 %). With this method of measurement, there was virtually no inter- and intraobserver variability (intraclass correlation 1.000).
Conclusions:
In healthy subjects, ingestion of food causes a significant increase in portal blood flow. For this purpose phase-contrast MRI is a reliable method with excellent reproducibility. This method holds promise as a function test for chronic gastrointestinal ischemia. In patients there will probably be a significantly smaller increase in portal flow after a meal, due to insufficient spare capacity of the splanchnic circulation.

ID 1155
Mother ID 1099
Order Sobels, I.
Name SobelsI
Publish yes
OAI name Student_thesis
Path root/geneeskunde/2011/SobelsI/
Created on: 2011-12-08 11:39:23
Last modified: 2011-12-20 13:06:41
Digital ID 4ee0a1a06d469
Specialization opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Title De waarde en reproduceerbaarheid van kwantitatieve flowmetingen in de vena porta met MRI als functietest bij chronische maagdarmischemie
Exchangeable no
Printing on demand no
Number of pages 28
Year issued 2011
Language nl
English abstract Background:
Chronic gastrointestinal ischemia is a disease with various diagnostic possibilities. Until recently, only the anatomy of the celiac trunk, superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery was studied. However, the correlation between anatomical anomalies (stenoses) and the clinical presentation often appears to be poor. For this reason there is growing interest in function tests for diagnosing gastrointestinal ischemia. Currently, tonometry is the only validated function test. Due to its invasive nature and the fact that it is a time-consuming examination, there is need for alternatives. With MRI it is possible to quantify the blood flow in the portal vein. This provides a derived measure for the function of the splanchnic circulation. In this study, the value and reproducibility of portal flow MRI have been analyzed.
Material and methods:
In eight healthy volunteers the portal flow in the fasting state was measured using phase-contrast MRI. Then a standardized meal (600 kcal) was given. After this meal the same measurement was repeated every five minutes, for a duration of 35 minutes. To determine the inter- and intraobserver reliability three persons performed the measurements, each three times.
Results:
In the fasting state, the average portal flow was 878 ml/min. Almost immediately after the meal the flow began to increase to an average peak value of 1645 ml/min at 30 minutes (an 87 % increase). In each of the volunteers the meal caused a significant increase in portal flow (range 56 – 154 %). With this method of measurement, there was virtually no inter- and intraobserver variability (intraclass correlation 1.000).
Conclusions:
In healthy subjects, ingestion of food causes a significant increase in portal blood flow. For this purpose phase-contrast MRI is a reliable method with excellent reproducibility. This method holds promise as a function test for chronic gastrointestinal ischemia. In patients there will probably be a significantly smaller increase in portal flow after a meal, due to insufficient spare capacity of the splanchnic circulation.
Dutch abstract Achtergrond:
Chronische maagdarmischemie is een aandoening met diverse diagnostische mogelijkheden. Tot voor kort werd er hierbij alleen gekeken naar de anatomie van de truncus coeliacus, arteria mesenterica superior en arteria mesenterica inferior. Het is echter gebleken dat de correlatie tussen anatomische afwijkingen (stenosen) en de klinische presentatie vaak matig is. Om deze reden is er een groeiende belangstelling voor functietesten die maagdarmischemie aan kunnen tonen. Momenteel is de enige toegepaste functietest de tonometrie. Vanwege het invasieve karakter hiervan en het feit dat het een tijdrovend onderzoek is, wordt er gezocht naar alternatieven. Met MRI is het mogelijk de flow in de vena porta te kwantificeren, wat een afgeleide maat geeft voor de functie van de splanchnische circulatie. In deze studie wordt de waarde en reproduceerbaarheid van portaflow MRI geanalyseerd.
Materiaal en methode:
Bij acht gezonde vrijwilligers is door middel van phase-contrast MRI in nuchtere toestand de flow in de vena porta gemeten. Vervolgens werd een gestandaardiseerde maaltijd (600 kcal) gegeven. Hierna werd elke vijf minuten dezelfde meting herhaald, tot een duur van 35 minuten na de maaltijd. Voor het bepalen van de inter- en intraobserverbetrouwbaarheid van deze test voerden drie personen elk drie maal alle metingen uit.
Resultaten:
In nuchtere toestand bedroeg de gemiddelde portaflow 878 ml/min. Vrijwel direct na inname van de maaltijd begon de flow te stijgen, tot een gemiddelde piekwaarde van 1645 ml/min bij 30 minuten (87 % toename). Bij elk van de vrijwilligers zorgde de maaltijd voor een significante stijging van de portaflow (spreiding 56 – 154 %). Met deze manier van meten was er vrijwel geen sprake van inter- en intraobservervariatie (intraclasscorrelatie 1,000).
Conclusie:
Bij gezonde personen zorgt inname van een maaltijd voor een forse stijging van de flow in de vena porta. Met phase-contrast MRI is dit betrouwbaar te meten met een zeer goede reproduceerbaarheid. Deze methode lijkt veelbelovend als functietest bij chronische maagdarmischemie. Vermoedelijk zal er in dat geval, door onvoldoende reservecapaciteit van de splanchnische circulatie, een significant minder grote stijging van de flow zijn na een maaltijd.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Author(s) Sobels, Ivo
Supervisor(s) UMCG Facultair begeleider:; Bezooijen Drs. R.; Afdeling: Radiologie; Medisch Spectrum Twente, Enschede
Author(s) Sobels, Ivo
Supervisor(s) UMCG Facultair begeleider:; Bezooijen Drs. R.; Afdeling: Radiologie; Medisch Spectrum Twente, Enschede


 
To top