Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

2012

oai_other:(2012) Agterhuis, R. (Rolf)
Gebruik van Fendrix® bij non-responders voor hepatitis B vaccinatie
Scriptie
oai_other:(2012) Albek, J.
Effecten van mindfulness training op kwaliteit van leven en het psychisch klachtenniveau van hulpverleners in de gezondheidszorg en onderliggend verklaringsmechanisme.
Scriptie
oai_other:(2012) Ali, R. (Ramon)
HET EFFECT VAN SEVOFLURAAN IN VERGELIJKING MET PROPOFOL OP DE MATE VAN RENALE ISCHEMIE-REPERFUSIE SCHADE BIJ NIERTRANSPLANTATIES MET LEVENDE DONOREN
Scriptie
oai_other:(2012) Altink, L. (Liesbeth)
Neuroendocriene tumoren: zeer hetrogeen! : Serummarker versus weefselmarker en de rol van digitale meting van de Ki-67 index
Scriptie
oai_other:(2012) Ananias, Elisabeth F.M.
Stoppen met cholesterol verlagende medicatie bij ouderen met diabetes mellitus type II: een cohort onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen
Scriptie
oai_other:(2012) Ansari, Kiana
Renal acid handling after donor nephrectomy
Scriptie
oai_other:(2012) Arnold, J.F.H. (Jarinke)
Pro-enkefaline A en de relatie met mortaliteit en kwaliteit van leven bij patiënten met type 2 diabetes mellitus
Scriptie
oai_other:(2012) Baauw, M. (Marieke)
Tremor in microsurgery : The influence of microsurgical experience and microsurgical training on tremor.
Scriptie
oai_other:(2012) Barendregt, L.D.J.
Influence of media attention on the physical functioning in patients with M-o-M hip resurfacing arthroplasties.
Scriptie
oai_other:(2012) Beckers, M. (Milan)
Diepe hersenstimulatie en (sub)thalamotomie bij tremoren: een retrospectieve vergelijking van de verschillende targets
Scriptie
oai_other:(2012) Bellaar Spruyt, J.A.
Retrospectieve kwaliteitsanalyse van de radicale cystectomieën bij patiënten met een blaascarcinoom
Scriptie
oai_other:(2012) Benedictus, R.
Guideline Adherence 'meniscusstraat' : assessment of the adherence to the Dutch guideline for arthroscopy of the knee joint at the 'meniscusstraat' of the University Medical Center Groningen, The Netherlands
Scriptie
oai_other:(2012) Berends, M.A.
Een retrospectieve en gerandomiseerde prospectieve vergelijking van autologe arterioveneuze fistel complicaties tussen de buttonhole- en de rope-ladder/area aanpriktechniek bij hemodialysepatiënten.
Scriptie
oai_other:(2013) Berg, E.H. van den
Position and functioning of the colon stent
Scriptie
oai_other:(2012) Berghuis, S.A.
Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and their hydroxylated metabolitesis associated with the quality of motor repertoire in three-month-old infants
Scriptie
oai_other:(2012) Beune, I.M.
Voorspelling van het herhalingsrisico op hypertensieve complicaties van de zwangerschap
Scriptie
oai_other:(2012) Bielderman, R. (Rogier)
“Lange Termijn Resultaten Van Volledig Conservatief Behandelde Acromioclaviculaire Luxatie, Rockwood Type 3”
Scriptie
oai_other:(2013) Bijholt, C.D. (Carmen)
De invloed van kenmerken van ouders op de beweging van het kind op de kleuterleeftijd
Scriptie
oai_other:(2012) Birker, I.L.
The diagnostic performance of prostate cancer related biomarkers in urinary exosomes and the necessity of a digital rectal examination
Scriptie
oai_other:(2012) Blikman, T.
Test-hertest betrouwbaarheid en concurrente validiteit van de IPAQ bij totale heup- en kniepatiënten
Scriptie
oai_other:(2012) Boddé, J.
Acceptatie van ouders ten opzichte van rest-angulatie en remodelering bij conservatieve behandeling van pediatrische onderarmfracturen
Scriptie
oai_other:(2012) Boddeüs, J.A.
De beoordeling van het urinesediment: Is er een verschil in de beoordeling tussen laborant ennefroloog en heeft dit consequenties voor de diagnose?
Scriptie
oai_other:(2012) Boer, S.A. (Stefanie) de
De toegevoegde waarde van autofluorescentie – naast de UKPDS-risicofunctie – voor de bepaling van het risico op hart- en vaatziekten bij type 2 diabetes mellitus patiënten
Scriptie
oai_other:(2012) Boerema, R.
Mindfulness : Het effect van mindfulness-based cognitieve therapie op verschillende diagnostische groepen in een psychiatrische patiëntenpopulatie
Scriptie
oai_other:(2012) Boerma, Susan
Re-angulation Capacity Expected after Pediatric Forearm Fracture : Results of an international questionnaire regarding re-angulation capacity after pediatric forearm fracture
Scriptie
oai_other:(2012) Bokkers, Kyra
Bepalen van de positionering van de heupkom na totale heupartroplastiek met behulp van EOS 3D : Een reproduceerbaarheidsonderzoek, het beoordelen van de nauwkeurigheid van computernavigatie & het beoordelen van de nauwkeurigheid van EOS 2D metingen
Scriptie
oai_other:(2012) Bolhuis, S.W.
Hoe is de neuropsychologische ontwikkeling van kinderen met gastroschisis op lagere school leeftijd?
Scriptie
oai_other:(2012) Bongers, W. (Wouter)
Urologische complicaties bij behandeling van cervixcarcinoom
Scriptie
oai_other:(2012) Boogert, H. den
Bilateral versus a Unilateral Interlaminar Approach for Bilateral Decompression in patients withMonolevel Degenerative Lumbar Spinal Stenosis: A Multicenter Retrospective Study on PostoperativePain, Functional Disability and Patient Satisfaction.
Scriptie
oai_other:(2012) Bootsman, P. (Pascal)
Relation between vitamin D and depression
Scriptie
oai_other:(2012) Borgstede, M.G.
Een vroege versus late voorste kruisband reconstructie in relatie tot het ontstaan van gonartrose na een gemiddelde follow-up van 10 jaar
Scriptie
oai_other:(2012) Bos, P.G.
BETROUWBAARHEID VAN VRIESCOUPE-ONDERZOEK ALS PEROPERATIEVE CONTROLEMETHODE VAN DE SNEEVLAKKEN BIJ CHIRURGISCHEVERWIJDERING VAN PERI-OCULAIR GELOKALISEERDE BASAALCELCARCINOMEN : EEN COHORT STUDIE BETREFFENDE 139 TUMOREN
Scriptie
oai_other:(2012) Bosma, E.
RELATION BETWEEN AESTHETICS AND PATIENT’S SATISFATION : A RETROSPECTIVE COHORT STUDY
Scriptie
oai_other:(2012) Boudewijn, I.M.
The role of small airway dysfunction in asymptomatic airway hyperresponsiveness
Scriptie
oai_other:(2012) Braaksma, R. (Rudwina)
Functionele uitkomsten in het eerste jaar na een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding:een prospectief cohortonderzoek
Scriptie
oai_other:(2012) Bunk, B.A.A.
Stoppen met bètablokkers bij diabetes mellitus type 2-patiënten van 65 jaar en ouder: welke patiënten stoppen en wat zijn de gevolgen van stoppen?
Scriptie
oai_other:(2012) Cate, Ivonne M. ten
Native lung function improves after unilateral lung transplantation in patients with pulmonary fibrosis : Natieve longfunctie verbetert na unilaterale longtransplantatie bij pulmonaire fibrose
Scriptie
oai_other:(2012) Chamoun, P. (Philippe)
Postoperative cognitive dysfunction in elderly cancer patients (PICNIC) : Invloed type anesthesie op het ontwikkelen van Post Operatieve Cognitieve Dysfunctie (POCD).
Scriptie
oai_other:(2012) Christoffers, W.A.
Contact allergy for isobornyl acrylate : Contact allergy for isobornyl acrylate
Scriptie
oai_other:(2012) Cleveringa, Annebeth
Het effect van alcohol op de darmwandintegriteit, vastgesteld met I-FABP, L-FABP en LBP
Scriptie
oai_other:(2012) Coo, I.F. de
Evaluation of the pharmacological treatment of migraine in children referred to the neurologist
Scriptie
oai_other:(2012) Crull, M.H.
Do children with cystic fibrosis related end stage liver disease benefit from combinedliver-pancreas transplant?
Scriptie
oai_other:(2012) Dammen, J.C. (Jara)
Frenulotomie bij neonatale ankyloglossie en borstvoedingsproblemen : Is anesthesie gewenst?
Scriptie
oai_other:(2012) Dam, L.J.H. van
Ischemische colitis : Retrospectieve analyse van een ziektebeeld in de Isala Klinieken te Zwolle
Scriptie
oai_other:(2012) Datema, J.
Invloed van een cochleair implantaat op de hersenactiviteit bij chronische tinnitus
Scriptie
oai_other:(2012) Dees, C.J. (Christiaan)
The early development of atherosclerosis after perinatal inflammation
Scriptie
oai_other:(2012) Deinum, J. (Jolijn)
New-onset Diabetes Mellitus after Renal Transplantation and its Association with Physical Activity and Proinsulin
Scriptie
oai_other:(2012) Dellen, Sietske van
De gestructureerde cardiale anamnese zorgt voor standaardisatie en de uitkomst hiervan voorspelt coronaire pathologie
Scriptie
oai_other:(2012) Derks, Eveline Anne-Jet
Breast Reconstruction after Mastectomy: Evaluation of postoperative Quality of Life after mastectomy
Scriptie
oai_other:(2012) Dijk, D.R. (Dieuwerke)
Treatment of chronic myeloid leukemia with tyrosine kinase inhibitors: the UMCG experience
Scriptie
oai_other:(2012) Dijk, M. (Marlies)
Neurodevelopmental outcome at two years in relation to growth and nutrition in the neonatal period of preterm children
Scriptie
oai_other:(2012) Dijkstra, M.
Radical laparoscopic surgery in women with deeply infiltrating endometriosis
Scriptie
oai_other:(2012) Dimmendaal, M. (Marieke)
Local Recurrence of Colorectal Liver Metastases after Radiofrequency Ablation compared to Local Surgery
Scriptie
oai_other:(2012) Draaisma, E. (Eelco)
Depressie, angst en een verminderd gevoel van eigenwaarde bij kinderen met insuline-afhankelijke diabetes mellitus en coeliakie vergeleken met gezonde controles
Scriptie
oai_other:(2012) Driel, Catheleine M.G. van
PREDICTORS OF PROPHYLACTIC MASTECTOMY
Scriptie
oai_other:(2012) Drouven, J.W. (Wim)
The effect of progressive liver cirrhosis on drug metabolism in a precision cut liver slices (PCLS) model
Scriptie
oai_other:(2012) Duivenvoorden, M.M.
Neuroligin 3: Synapsing between Wnt/β-catenin and Autism : The transcriptional regulation of the neuroligin 3 gene via the Wnt/β-catenin signaling pathway
Scriptie
oai_other:(2012) Dullemen, Leon van
Donor pre-treatment with the heat shock protein-inducer geranylgeranylacetone reduces brain death-associated inflammation in the kidney at organ retrieval
Scriptie
oai_other:(2012) Ebenau, Jarith
Fecale galzouten: voorspellend voor necrotiserende enterocolitis?
Scriptie
oai_other:(2012) Eijsink, M. (Marleen)
DNA Interaction of the Progesterone Receptor is Critically Influenced by its Nuclear Matrix Targeting Signal
Scriptie
oai_other:(2012) Eikendal, A.L.M.
Verschil in ernst van ziekzijn tussen verwezen kinderen en zelfverwezen kinderen op Spoedeisende Hulp
Scriptie
oai_other:(2012) Eikmans, H. (Hugo)
DE ROL VAN mTOR IN DE PATHOGENESE VAN PEMPHIGUS VULGARIS
Scriptie
oai_other:(2012) Eilander, M.S.
Methylation of IGF2, SERPINA3, LINE-1 and intra-uterine growth restriction
Scriptie
oai_other:(2012) Elschot, Vera
Safety of Δ9-tetrahydrocannabinol in neuropsychiatric symptoms in dementia : focused on mobility outcomes
Scriptie
oai_other:(2012) Engen, L.A.H. van
The role of gut wall integrity on the development of SIRS and MOF after trauma: a pilot study
Scriptie
oai_other:(2012) Eringa, Linda
Het effect van intranasale oxytocine op empathiebeleving : een neurofysiologische studie naar de
Scriptie
oai_other:(2012) Evenboer, J. (Januska)
Use of the Thulium laser in the oral cavity does not interfere with a good pathological assessment
Scriptie
oai_other:(2012) Ewijk, T. (Tessa) van
Kinderen met recidiverende bovenste luchtweginfecties : Hebben ondersteunende voedingsadviezen een toegevoegde waarde bovenop de standaardbehandeling?
Scriptie
oai_other:(2012) Feenstra, J.G. (Joos)
SEIZURES ARE ASSOCIATED WITH ALTERED HIPPOCAMPAL DIFFUSION IN INFANTS WHO SUFFERED HYPOXIC-ISCHEMIC ENCEPHALOPATHY
Scriptie
oai_other:(2012) Fledderus, K.S.
Patiënttevredenheid en functie van de knie bij status na reconstructie van de posterolaterale hoek
Scriptie
oai_other:(2012) Fokkema, I. (Ingrid)
De relatie tussen lichamelijke activiteit en overgewicht op kleuterleeftijd en de invloed van de leefomgeving
Scriptie
oai_other:(2012) Fokkens, , B.T. (Bernadette)
Rol van geavanceerde glycatie eindproducten (AGEs) bij ablatio retinae
Scriptie
oai_other:(2012) Fransen van der Putte, E. (Elies)
The vascular smooth muscle endothelin B receptor; more than just a poor relation to the A receptor?
Scriptie
oai_other:(2012) Gennep, Laura van
REGISTRATIE VAN INTOXICATIES OP DE SPOEDGEVALLENDIENST VAN EEN UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS TE LEUVEN, BELGIË
Scriptie
oai_other:(2012) Genugten, L. van
De invloed van prolaps en prolapschirurgie op het seksueel functioneren bij de vrouw
Scriptie
oai_other:(2012) Germs, J. (Janny)
Low back pain in adolescents: heritability, individual and family comorbidities :A twin family case control study
Scriptie
oai_other:(2012) Gresnigt, T. M.
Non-invasive measurement of methemoglobin (MetHb) as marker of disease severity in children with malaria
Scriptie
oai_other:(2012) Groen, W.M.G.A.C.
Functionele Resultaten Op De Lange Termijn Na Diametafysaire Onderarmfracturen Bij Kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Groot-Kamphuis, D.G. de
Prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in een cohort van patiënten met type 2 diabetes mellitus en metformine gebruik
Scriptie
oai_other:(2012) Güler, S. (Sahin)
Changing pattern of recurrences after neoadjuvant chemoradiation in esophageal cancer patients
Scriptie
oai_other:(2012) Gunnink, Susanna F.
Allosteric inhibition of protease activated receptor 1: a new antiplatelet therapy.
Scriptie
oai_other:(2012) Haaften,. W.T. van
In vitro model to unravel the mechanism of intestinal fibrosis in IBD
Scriptie
oai_other:(2012) Halk, A.B. (Anne Berthe)
Evaluating the role of Betapapillomavirus infection related to the risk of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients; a prospective pilot study.
Scriptie
oai_other:(2012) Hamilton, E.M.C.
Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Lactate Elevation : Study of the phenotype and genotype and their correlation
Scriptie
oai_other:(2012) Hanewinkel, C.A.M. (Carolien)
Diagnostiek van jicht door huisarts en reumatoloog
Scriptie
oai_other:(2012) Hans, M.G.
Neoadjuvante chemotherapie voor het spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas:een landelijke inventarisatie en resultaten uit het Erasmus MC
Scriptie
oai_other:(2012) Hanssen, J.L.J.
De lange termijn effecten van een stand-alone anterior lumbar interbody fusion (STALIF) polyetheretherketon cage gevuld met gesiliceerd tri-calcium fosfaat (actifuse™) op pijn en rugfunctie bij patiënten met een degeneratieve discus disease (DDD).
Scriptie
oai_other:(2012) Haringa, D.P.M.
Transmurale samenwerking en communicatie In de aanpak van ondervoeding bij de geriatrische patiënt
Scriptie
oai_other:(2012) Hartmans, E. (Elmire)
EGFR & CD44 as potential targets for detection of (pre)malignant lesions with the use offluorescent Near Infrared (NIR) endoscopy
Scriptie
oai_other:(2012) Haven, E (Emile) van der
Naleving van de Zwolse Werkafspraak Radiologie en het effect van de Interline cursus : Barrières voor huisartsen bij het volgen van Zwolse werkafspraken
Scriptie
oai_other:(2012) Haverkes, L.
Diagnostiek voorafgaande aan beenamputaties bij patiënten met diabetes mellitus
Scriptie
oai_other:(2012) Heereveld, C.W.R. van (Chieljan)
Specificiteit van laboratoriumonderzoek op pinda-allergie
Scriptie
oai_other:(2012) Heida, Fardou
Bronchoscopy and biopsy study in children with asthma
Scriptie
oai_other:(2012) Heistein, J. (Julia)
The effect of delayed cord clamping on haematological status in low birth weight infants : A randomised controlled trial in Stanger, South Africa
Scriptie
oai_other:(2012) Hennink, Marleen H.H.
Pharmacological induction of hibernation: a useful strategy to reduce hepatocyte death induced by acetaminophen in vitro?
Scriptie
oai_other:(2012) Hiemstra, I.T. (Ieteke)
Speekselcortisolrespons na een gestandaardiseerde rentest (shuttle-run) bij prepuberale kinderen met astma.
Scriptie
oai_other:(2012) Hijma, C. (Christie)
The impact of early poststroke depression on the trajectory of disability recovery in younger adults: Part of Psychosocial Outcomes in StrokE (POISE) – A prospective cohort study
Scriptie
oai_other:(2012) Hoekstra, S.J.
Het effect van een voedingsadvies met groene groenten, rundvlees en volle zuivel op vermoeidheidsklachten bij kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Hoekstra, S.T.
Placental volume measurements:Does the first trimester placental volume predict second trimester volume?
Scriptie
oai_other:(2012) Hof, M.
Performance of epicardial leads versus transvenous leads in cardiac resynchronization therapy
Scriptie
oai_other:(2012) Holman, R. (Rian)
Expression of Epac and β-catenin in neuroblastoma tissue
Scriptie
oai_other:(2012) Holterman, F. (Floor)
Het fysiek functioneren van ouderen met een unipolaire stemmingsstoornis
Scriptie
oai_other:(2012) Holzhauer, C. (Coen)
The influence of the laparoscopic radical prostatectomy on the erectile function
Scriptie
oai_other:(2012) Hoogstins, C.E.S.
Electrodiagnostic Findings and Clinical Symptoms of the Contralateral Side in Patients with Abnormal Distal Sensory Latency of the Median Nerve
Scriptie
oai_other:(2012) Horst, M. ter (Matthijs)
Donor Assessment Scores in Liver Transplantation : Relevance and Complete Irrelevance
Scriptie
oai_other:(2012) Huisman, Francien
PROBLEMEN MET PREVENTIEVE MEDICATIE BIJ HOOGBEJAARDE PATIËNTEN MET MULTIMORBIDITEIT: Een vragenlijstonderzoek bij eerstelijns zorgverleners
Scriptie
oai_other:(2012) Huizing, N.H.
De rol van amphireguline bij Ischemie/reperfusieschade in de nier
Scriptie
oai_other:(2012) Hulshof, J.B.
The efficacy of CT in determining progression of esophageal cancer after neoadjuvant chemoradiotherapy prior to surgery
Scriptie
oai_other:(2012) Ilbrink, S. (Shanna)
Validiteit en betrouwbaarheid van de Osgood-Schlatter Severity Index vragenlijst
Scriptie
oai_other:(2012) Iwema, S. (Sijbrand)
Fractuurtype classificatie als voorspeller van radiologische uitkomst bij proximale humerus fracturen
Scriptie
oai_other:(2012) Jacobs, D. (Daphne)
Detection of circulating tumour cells in whole blood during the course of radiotherapy: relationship to tumour volume
Scriptie
oai_other:(2012) Jalink, M.B. (Maarten)
Validating the controls of a laparoscopic simulator for the Nintendo Wii : Can a specially designed video game be used to train basic laparoscopic skills?
Scriptie
oai_other:(2012) Jansma, G.
Effect van de pathofysiologische veranderingen tijdens de acute fase van sepsis op het hemoglobinegehalte:Analyse van Intensive Care patiënten met sepsis en vergelijking met een controlegroep
Scriptie
oai_other:(2012) Janssen, J.J.
Waarde van percutane behandeling van benigne galwegstenosen door middel van ballondilatatie en stenting.
Scriptie
oai_other:(2012) Jellema, A.A.
Voetpijn bij ouderen
Scriptie
oai_other:(2012) Jenster, M. (Meike)
The effect of perinatal inflammation on neurodevelopmental outcome in newborns at risk for hypoxic-ischemic encephalopathy
Scriptie
oai_other:(2012) Kamps, F.B.S.
Dose reduction of tumor necrosis factor alpha blocking agents based on expert opinion is possible in patients with ankylosing spondylitis
Scriptie
oai_other:(2012) Kerssemakers, A.M.
Influence of age and gender differences in the effect of a Mediterranean and low-fat diet on cardiovascular risk factors
Scriptie
oai_other:(2012) Knoppers, C.
De rol van complement in subepidermale auto-immuun blaarziekten.
Scriptie
oai_other:(2012) Koens, L.H. (Lisette)
Verbetert het gestructureerd behandelen van slaapstoornissen bij patiënten met de ziekte van Parkinson de kwaliteit van leven?
Scriptie
oai_other:(2012) Kok, J.L. (Julian)
Lectin complement pathway gene profile in kidney transplantation
Scriptie
oai_other:(2012) Kok, W.F.
Postoperative cognitive dysfunction and cerebral tissue oxygenation : Can oxygenation predict cognitive outcome?
Scriptie
oai_other:(2012) Kolk, C. van der
Effect van een Antimicrobial Stewardship Program op het antibioticagebruik in het Deventer Ziekenhuis’
Scriptie
oai_other:(2012) Koller, M. (Marjory)
Wat is de relatie tussen buitenspelen, beeldschermtijd, slaapduur, lichamelijke activiteit en overgewicht bij vier- tot zesjarige kinderen in Nederland?
Scriptie
oai_other:(2012) Konicx, M.A.
Endovascular reconstruction of the aortoiliac bifurcation with kissingstents: factors affecting patency and long-term results
Scriptie
oai_other:(2012) Koning, M.E de (Myrthe)
Chain of care perspective on the influence of personality changes on long-term outcome of traumatic brain injury
Scriptie
oai_other:(2012) Kooistra, J. (Jelmer)
Microvasculaire functie en glucosemetabolisme bij patiënten met obesitas voor en na bariatrische chirurgie
Scriptie
oai_other:(2012) Kooistra, J. (Jolanda)
Postoperative mortality in patients aged 80 years and older
Scriptie
oai_other:(2012) Korf, E (Elske)
De invloed van volle zuivelproducten op recidiverende bovenste luchtwegklachten bij kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Kornalijnslijper, T.M.M.
Overgewicht en beweging bij jonge kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Kornmann, N.S.S.
Phenotype of Dupuytren disease : Patterns of combination of affected fingers in relation to severity of the disease
Scriptie
oai_other:(2012) Korste, S.C.C.
Urea Clearance: Revival of an Old Analytical Technique? : A retrospective pilot study into the use of the mean clearance of creatinine and urea for more precise estimation of renal function in renal transplant recipients
Scriptie
oai_other:(2012) Korteschiel, L.R.
Functional outcome of urinary tract and defecation symptoms and quality of life after radical excision of deep infiltrating endometriosis of the rectosigmoid and urinary tract
Scriptie
oai_other:(2012) Koster, A.L. (Anne Laura)
The search for causal variants in the AOAH gene
Scriptie
oai_other:(2012) Krabben, I.H.M.
Bestaat er een verschil in de houdingsregulatie na vroegtijdige interventie met verschillende therapieën bij zuigelingen met een hoog risico op ontwikkelingsstoornissen?
Scriptie
oai_other:(2012) Krol, R.G.
The content validity and reliability of the Patient-Rated-Wrist/Hand-Evaluation (PRWHE) and the Disability of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire (DASH) in patients with distal radius fractures.
Scriptie
oai_other:(2012) Kuiken, N.S.S.
Growth dependent survival in cholestatic infants listed for liver transplantation
Scriptie
oai_other:(2012) Kuipers, M (Michiel)
A New Model for Isolated Dual Perfusion of Rat Livers
Scriptie
oai_other:(2012) Kwant, M. (Marieke)
Delier op de Spoedeisende hulp : Een frequent gemiste diagnose
Scriptie
oai_other:(2012) Lambrechts, R (Roald)
ORIENTATION ON PHARMACOLOGICAL INTERVENTION IN PANTOTHENATE KINASE-ASSOCIATED NEURODEGENERATION :Rational design, synthesis and therapeutic potential of TBTP-pantetheine, a novel pantethine derivative
Scriptie
oai_other:(2012) Lameijer, H. (Heleen)
Coronary artery disease preceding and during pregnancy
Scriptie
oai_other:(2012) Leenders, P.M. (Philemon)
De incidentie en voorspellers van klepgerelateerde complicaties na een mitralisklepvervanging bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking : Een multicenter onderzoek
Scriptie
oai_other:(2012) Leever, K.R.
Evaluatie multidisciplinaire hoofdpijnpolikliniek voor kinderen in het Medisch Spectrum Twente : een beschrijvend onderzoek
Scriptie
oai_other:(2012) Leijstra, M.A.
De diagnostische opbrengst van CT-thorax angiografie bij verdenking longembolie, aangevraagd door verschillende specialismen : Vaststellen van onafhankelijke voorspellers voor de diagnostische opbrengst van CTPA
Scriptie
oai_other:(2012) Leussen, T. van
Houdingsregulatie bij zuigelingen met een hoog risico op neurologische ontwikkelingsstoornissen. De behandeling: traditionele babyfysiotherapie of COPCA
Scriptie
oai_other:(2012) Lindenholz, A. (Arjen)
Spinal Dural Arterio-venous Fistulas : The Utility and Accuracy of Contrast-Enhanced MR Angiography for Localization of Spinal Dural Arteriovenous Fistulas
Scriptie
oai_other:(2012) Lont M.C.
De betekenis van de CO2 gap bij sepsispatiënten opgenomen op de intensive care unit
Scriptie
oai_other:(2012) Lubbers, Merel
The influence of stress hormone cortisol on the development of postoperative cognitive dysfunction (POCD) :A sub study of ‘postoperative cognitive dysfunction in elderly cancer patients’ (PICNIC)
Scriptie
oai_other:(2012) Lubbers, S.M.
Barrières voor goede therapietrouw bij ouders van kinderen met astma
Scriptie
oai_other:(2012) Luten, M.A.
Successful Ageing for the Elderly : A comparison of the ageing process and its determinants between Australian and Dutch Elderly
Scriptie
oai_other:(2012) Maarleveld, W.H.
Symptomatic severe aortic stenosis: reasons for withholding aortic valve replacement
Scriptie
oai_other:(2012) Maats, M.E.M.
Immunohistochemical biomarkers and their relation with (disease-free) survival in BRCA1-like and non-BRCA1-like subgroups in triple-negative breast cancer
Scriptie
oai_other:(2012) Maes, G. (Gwendolyn)
The use of clinical parameters in prediction of progression of necrotizing enterocolitis to need for surgery in neonates: Clear cut-off or not?
Scriptie
oai_other:(2012) Malsagova, A.T.
M. Dupuytren: The cutaneous ligaments of the palmodigital junction of the hand.
Scriptie
oai_other:(2012) Mathéron, H.M. (Hanna)
Refining the sentinel node procedure Clinical implementation of a multimodal approach for minimally invasive staging of tumors with inguinal lymphatic drainage
Scriptie
oai_other:(2012) Meijden, E.A. van der
The brain activity patterns of a broken heart An fMRI study investigating the brain activity patterns of young heterosexual women who recently experienced the breakup of a romantic relationship
Scriptie
oai_other:(2012) Meijer, L.L.de (Lotte)
The CogState Brief Battery (CBB): a Practical Test to Monitor Cognitive Change
Scriptie
oai_other:(2012) Meijer, M.F.
Inter- and intraobserver reliability of the EOS stereography system for the follow-up after revision total knee arthroplasty
Scriptie
oai_other:(2012) Meijneke, R.W.H. (Ruud)
Risk factors for hypothalamic obesity after treatment for craniopharyngioma: A 10 years evaluation of all patients treated in the VUMC and AMC
Scriptie
oai_other:(2012) Mencke, R. (Rik)
Klotho is not expressed endogenously in atherosclerotic vascular tissue
Scriptie
oai_other:(2012) Metzemaekers, L.
Vergelijking van twee ziekte-specifieke vragenlijsten bij patiënten met zowel COPD als hartfalen :Op basis van psychometrische eigenschappen en voorkeur van patiënten
Scriptie
oai_other:(2012) Meurs, S.J. van
Antiseptics and the Prevention of Surgical Site Infections; an in vitro investigation
Scriptie
oai_other:(2012) Moes, H. (Harmen)
Emotional stimulation and brain activation in postpartum women: a longitudinal fMRI-study
Scriptie
oai_other:(2012) Mud, F.K. (Fedde Kars)
Evaluation Of treatment In patients With Epithelial Ovarian Cancer In A Regional Specialized Centre: Survival Rates, Surgical Outcome, Perioperative Complications And Disease Free Interval
Scriptie
oai_other:(2012) Muskee, A.
Transcranial Direct Current Stimulation Induced Changes in Mathematical Reasoning Influenced by Mathematical Competence
Scriptie
oai_other:(2012) Nieuwe Weme, R.A.
Effects of additional Commercial info versus solely Healthcare provided Education on the early outcome of Total Knee Arthroplasty
Scriptie
oai_other:(2012) Nijdam, H.P.
DE VOORSPELLENDE WAARDE VAN DE DELTA PARAMETER OVERHYDRATIE GEMETEN MET BIO-IMPEDANTIE VOOR CHRONISCH INTERMITTERENDE HEMODIALYSEPATIЁNTEN
Scriptie
oai_other:(2012) Nooij, Roland P.
Comparison of the course and key points of the Optic Radiations using dissection and Diffusion Tensor Imaging
Scriptie
oai_other:(2012) Noortwijk, A.G.A. van
De patiënttevredenheid na de Novasure behandeling in het Diakonessenhuis te Utrecht.
Scriptie
oai_other:(2012) Oldenziel, A. (Annemiek)
Onderzoek naar de wittestof-afwijkingen bij de euthyme bipolaire I patiënten aan de hand van diffusion tensor imaging
Scriptie
oai_other:(2012) Oosterhoff, M.
De kindercontusie : een beschrijvende studie
Scriptie
oai_other:(2012) Oosterwijk, P.R.
Dragerschap van Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBL’s) bij hemodialysepatiënten Retrospectief onderzoek naar het nut van routinematige screening naar ESBL-dragerschap en contactisolatie tijdens dialyseren
Scriptie
oai_other:(2012) Oosthoek, Janna
The influence of a hypoxic profile on the division in the three different vascular morphology groups in bone marrow biopsies of AML patients
Scriptie
oai_other:(2012) Oude Alink, M.
Transfecting and perfecting: Regulating the “roots” of pain perception :Transcriptional regulation of the nociceptive receptors TRPV1 and P2X3 by Runx1 and C/EBPβ in dorsal root ganglia
Scriptie
oai_other:(2012) Over, M.O.A. (Michiel)
Prevalence and Disease Burden of Asthma and COPD in the Northern Part of The Netherlands
Scriptie
oai_other:(2012) Paas, S. (Sander)
Lange termijn resultaten van distale radius fracturen behandeld met een volaire hoekstabiele plaat
Scriptie
oai_other:(2012) Pameijer, Loes
Het effect van een mobiele telefoon applicatie op de kwaliteit van leven in diabetes type 1 patiënten Een gerandomiseerd, open-label, prospectief onderzoek
Scriptie
oai_other:(2012) Papineau Salm, P. (Pieternel)
Voorspelling van fluid responsiveness aan de hand van niet-invasief gemeten dynamische preload-variabelen
Scriptie
oai_other:(2012) Pietersma, Nienke Suzanne
UPPER VERSUS LOWER LIP CANCER: ARE THERE REALLY DIFFERENCES?
Scriptie
oai_other:(2012) Pijper, J.J. de
De relatie tussen niet dagelijks ontbijten en overgewicht bij kinderen van 2 jaar oud
Scriptie
oai_other:(2012) Pluijm, S. (Sanne) van der
De invloed van oxytocine- en serotonine genen op informatieverwerkingsvaardigheden die een rol spelen bij de sociale interactie
Scriptie
oai_other:(2012) Pool, S.M.W.
Gevoel van de huid van het bovenooglid na een bovenooglid correctie
Scriptie
oai_other:(2012) Poterman, M.
De vergelijking van het effect van fenylefrine en noradrenaline op de hemodynamiek en weefseloxygenatie bij patiënten tijdensoogheelkundige chirurgie.
Scriptie
oai_other:(2012) Rakic, J.
NSAID intake using ASAS-NSAID score in ankylosing spondylitis
Scriptie
oai_other:(2012) Randag, A. (Anna)
Speech outcome at 2.5 years after one- or two stage palate closure in children with cleft (lip and) palate
Scriptie
oai_other:(2012) Reuvers, S.H.M.
Catheter-related problems post laparoscopic radical prostatectomy at home, incidence and factors of influence.
Scriptie
oai_other:(2012) Rigter, L. (Lisanne)
Neoadjuvant chemotherapy adaptation and serial MRI response monitoring in ER-positive HER2-negative breast cancer
Scriptie
oai_other:(2012) Rippen, M.W.
De voorspellende waarde van dynamische parameters voor de respons op vloeistoftoediening bij kinderen opgenomen op de kinderintensive na een cardiochirurgische ingreep
Scriptie
oai_other:(2012) Rorije, N.M.G. (Nienke)
BK Virus Disease following Allogeneic Stem Cell Transplantation: a Cohort Analysis
Scriptie
oai_other:(2012) Roze, J.F. (Joline)
The role of advanced glycation end-products (AGEs) in patients with chronic heart failure with or without diabetes mellitus
Scriptie
oai_other:(2012) Ruijne, R.E. (Roos Eva)
The effect of delayed cord clamping on haematological status in low birth weight infants: an interim analysis of an ongoing randomised controlled trial in South Africa
Scriptie
oai_other:(2012) Ruiter, A. (Anna-Marie)
The value of ante partum MR pelvimetry in vaginal breech delivery
Scriptie
oai_other:(2012) Salet, M.C.W.
The effects of burn injury on muscle strength in the acute and short term follow-up
Scriptie
oai_other:(2012) San Giorgi, M.R.M.
HPV 6 And HPV 11 induce a different clinical course in recurrent respiratory papillomatosis
Scriptie
oai_other:(2012) Schaefer, W.
Cross-reactivity to a novel hair dye precursor Para-phenylenediamine derivative F000175918
Scriptie
oai_other:(2012) Schat, T.E.
The course of cerebral, renal, and splanchnic oxygen tissue extraction in preterm infants in the first 48 hours after the diagnosis of a clinical sepsis
Scriptie
oai_other:(2012) Scheenstra, B.
Evaluatie van de sublinguale microcirculatie middels Sidestream Dark Field (SDF) imaging bij patiënten die continue veno-veneuze hemofiltratie ondergaan op de Intensive Care
Scriptie
oai_other:(2012) Scheer, R.
THE TUMOR-STROMA RATIO AS PROGNOSTIC FACTOR IN RECTAL CANCER
Scriptie
oai_other:(2012) Scheurer, P. (Philip)
Klinische en radiologische resultaten na secundaire patellaprothese plaatsing bij totale knieartroplastiek; een retrospectieve studie.
Scriptie
oai_other:(2013) Schie, L.M. van
Expression of Estrogen Receptor Alpha and Beta in Prostate Cancer and Metastases
Scriptie
oai_other:(2012) Schrader, A.M.C. (Anne-Roos)
HIDRADENITIS SUPPURATIVA : IDENTIFICATION OF FACTORS ASSOCIATED WITH DISEASE SEVERITY
Scriptie
oai_other:(2012) Schutte, E.
Monitoren werkafspraak punctiecytologie
Scriptie
oai_other:(2012) Schutter, R. (Rianne)
The correlation between the hemodynamic parameters blood pressure, mean arterial pressure, cardiac index and systemic vascular resistance on serum creatinine in recipients of living donor kidney transplantation
Scriptie
oai_other:(2012) Schuttevaer, H.A. (Henriëtte)
Facial Paralysis in Vestibular Schwannoma, the influence on Quality of Life and emotional and social behaviour
Scriptie
oai_other:(2012) Selles, K.D.C.
De Resultaten van 103 Percutane Transhepatische Cholangiodrainages
Scriptie
oai_other:(2012) Sijsling, M.I.
Early deterioration of PELD score in young children with biliary atresia predicts poor outcome
Scriptie
oai_other:(2012) Sikkema, T.
Intracranial artery dissection : A retrospective single center cohort study
Scriptie
oai_other:(2012) Snijders, M.C.E.
Help mijn kind wil niet eten : Het gebruik van negatieve reinforcementbij de behandeling van langdurig eetproblemen bij kinderen met een hoog functionerende vorm van autisme spectrum stoornis
Scriptie
oai_other:(2012) Snoek, J.A.A.
De waarde van echografie bij de preoperatieve berekening van het te verwachten lumpvolume in de chirurgische behandeling van mammacarcinoom.
Scriptie
oai_other:(2012) Son, J. van (Jasper)
De opbrengst van een multidisciplinaire behandeling van jonge kinderen met een voedingsprobleem: Een vergelijking tussen twee behandelmethoden
Scriptie
oai_other:(2012) Soons, J. (Jordi)
Burden of disease van de diabetische voet op Curaçao
Scriptie
oai_other:(2012) Spiekman, M. (Maroesjka)
Human adipose tissue-derived stromal cells suppress TGF-β induced fibroblast differentiation of human dermal fibroblasts: implications for scar formation
Scriptie
oai_other:(2012) Spits, A.H.
Validatie van ataxieschalen bij gezonde kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Splinter, B. (Bart)
Effecten van fibronectine aggregaten op gedrag en activatie van microglia in vitro, in relatie tot Multiple Sclerose’
Scriptie
oai_other:(2012) Sprakel, A.
Pelvic floor physiotherapy versus alpha-blockers in treating men with LUTS in Secondary Care
Scriptie
oai_other:(2012) Stappers, P.T.Y.
Fenotypering van niet-syndromale USH2A mutaties bij patiënten met Retinitis Pigmentosa
Scriptie
oai_other:(2012) Steenbruggen, T.G. (Tessa)
A study to gain isight into the behavior of ovarian tumors to potentially individualize treatment options for patients
Scriptie
oai_other:(2012) Steendam, R.(Rianne)
Liver lesions: a prevalence study in a healthy population
Scriptie
oai_other:(2012) Steenmeijer, R. (Rik)
Langetermijnresultaten en voorspellers van succes van radiofrequent gemodificeerde Maze-chirurgie als aanvullingop coronaire bypass- en klepchirurgie bij patiënten met atriumfibrilleren
Scriptie
oai_other:(2012) Stelma, F. (Femke)
Trombone : an ENU induced mouse model of late-onset deafness
Scriptie
oai_other:(2012) Stelwagen, P.J. (Piter Jan)
Post-hoc analyse On-TIME 2 : Het effect van vroege toediening van hoge dosering Tirofiban bij patiënten met een ST-elevatie myocard infarct: lange termijn follow-up en herdefiniëring
Scriptie
oai_other:(2012) Stolk, R.
Patient-specific factors that play a role in the natural course of functional abdominal pain and irritable bowel syndrome in children
Scriptie
oai_other:(2012) Stollenga, D. ( Daniëlle)
School absenteeism due to illness in late adolescents with mild intellectual disability: prevalence and associations with health status
Scriptie
oai_other:(2012) Stolmeijer, T.M.
Zuurstoftoediening bij septische patiënten op de Spoedeisende hulp : Universitair Medisch Centrum Groningen
Scriptie
oai_other:(2012) Stormezand, G.N.
Implementation of quantitative techniques for detection of cerebral perfusion territories with arterial spin labeling MRI.
Scriptie
oai_other:(2012) Stuut, M. (Marijn)
Voice Handicap Index bij benigne laryngeale afwijkingen
Scriptie
oai_other:(2012) Tanis, Rinske Cornelia
De invloed van moedermelk op het ontwikkelen van ernstige infecties en mortaliteit bij Very Low Birth Weight (VLBW) neonaten
Scriptie
oai_other:(2012) Teeuwen, G.M.
Prevalence and prognostic relevance of immunohistochemical biomarkers related with trastuzumab resistance in HER2 positive breast cancer
Scriptie
oai_other:(2012) Tiekstra, C. (Carlijn)
Het effect van vroegtijdige interventiestrategieën op het gedrag van ouders van kinderen met een hoog risico op cerebrale parese : Analyse middels observatieprotocol in het Vroege Interventie Project (VIP)
Scriptie
oai_other:(2012) Tromp. L.
Prepregnant maternal obesity increases risk of several congenital anomalies, in particular neural tube defects, in the offspring.
Scriptie
oai_other:(2012) Tuin, Janneke
Role of testosterone in fatigue, limited condition and health-related quality of life in men diagnosed with ANCA-associated vasculitis.
Scriptie
oai_other:(2012) Tuinstra, M.L. (Marjolein)
Het effect van slaap op gewicht bij zeer jonge kinderen
Scriptie
oai_other:(2012) Turkstra, J. (Jeltina)
De invloed van hyperbilirubinemie en fototherapie op de general movements van pasgeborenen
Scriptie
oai_other:(2012) Valk, S. de (Silke)
De respiratoire variatie in diameter van de vena cava inferior als voorspeller van
Scriptie
oai_other:(2012) Vas Nunes, Jonathan H.
Prognostic Implications of Lymph Node Yield and Lymph Node Ratio in Papillary Thyroid Carcinoma
Scriptie
oai_other:(2012) Veek, E.M.J. van der
The juvenile head trauma syndrome
Scriptie
oai_other:(2012) Veenstra, G. (Gerke)
SUBLINGUALE MICROCIRCULATOIRE FLOWMETINGEN TIJDENS HEMODIALYSE IN RELATIE TOT BLOEDVOLUME VERANDERINGEN
Scriptie
oai_other:(2012) Velde, Rogier van der
De chemo-attractieve werking van galectine-3, een nieuwe biomarker voor hartfalen
Scriptie
oai_other:(2012) Veldman, A.W.C. (Anne Wil)
Ondersteuning voor de huisarts bij de behandeling van psychische problemendeel 2: wat vindt de patiënt ervan?
Scriptie
oai_other:(2012) Vellinga, A. (Anita)
'Does first trimester placental volume and uterine artery resistance index predict development of the placenta inthe second trimester and to term?’
Scriptie
oai_other:(2012) Ven, E. van de
De follow-up van NICU-kinderen met gehoorverlies na 3-5 jaar
Scriptie
oai_other:(2012) Viergever, Janneke
Ontwikkeling van houdingscontrole en armspiercontrole bij kinderen met een hoog risico op Cerebrale Parese
Scriptie
oai_other:(2012) Visscher, G.
Efficacy of Whole Body Vibration therapy in OIM mice : An analysis of the effect of WBV on Tibial Trabecular Bone Formation and Serum Bone Remodeling markers in OIM mice.
Scriptie
oai_other:(2012) Visscher, J. (Jacolien)
Cardiovasculair functioneren en informatieverwerking bij kinderen met een aandachtstekortstoornis: de rol van genetische moderatoren
Scriptie
oai_other:(2012) Visscher, M.
De opleidingsthermometer : Ontwikkeling van een beknopt screeningsinstrument voor medische vervolgopleidingen, geschikt voor jaarlijks gebruik
Scriptie
oai_other:(2012) Visser, L.
Is regular follow-up after endovascular repair necessary in octogenarians?
Scriptie
oai_other:(2012) Visser, M.I. (Monique)
FAI range of motion : validatie studie
Scriptie
oai_other:(2013) Voskamp, M.J. H. (Maarten)
BOTULINUM-A TOXIN AS A TREATMENT OF OVERACTIVE BLADDER IN CHILDREN
Scriptie
oai_other:(2012) Vries, A.B. de
Clinical Impact of Non-Anastomotic Biliary Strictures After Liver Transplantation : Effects on Health Care Consumption, Use of Ionizing Radiation, Infectious Events and Antibiotic Use
Scriptie
oai_other:(2012) Vries, L. (Liza) de
COPD en lichamelijke activiteit
Scriptie
oai_other:(2012) Vrij, E. (Edwin) de
Complement C5b-9 deposition is not linked to accumulating platelets in acute or chronic renal transplant rejection
Scriptie
oai_other:(2012) Waard, D.D.
Oncological safety of laparoscopic versus open surgical procedures in colorectal cancer; a retrospective cohort study of the total Dutch population.
Scriptie
oai_other:(2012) Wassenberg, G.L.J.
Cost saving through care plans in general practice The influence of ISCOPE on the use and costs of primary health care for older people
Scriptie
oai_other:(2012) Weening, M. (Marloes)
Validation of a novel non-invasive method to continuously measured arterial blood pressure
Scriptie
oai_other:(2012) Weide, H.Y. van der
Chronic Hepatitis E in Lung and Heart Transplant Recipients
Scriptie
oai_other:(2012) Westerink, B. (Bram)
The prevalence of Dupuytren’s Disease in 50-90 year olds in Groningen.
Scriptie
oai_other:(2012) Westerkamp, A. (Andrie)
Similar Outcome After Transplantation of Moderate Macrovesicular Steatotic or Non-steatotic Livers When The Cold Ischemia Time Is Kept Very Short
Scriptie
oai_other:(2012) Wiel, W.K. van der
Nondipping and sodium sensitivity of bloodpressure in formerly pre-eclamptic women
Scriptie
oai_other:(2012) Wiertsema, M.H. (Marijn)
Het effect van oxytocine op de empathiebeleving : Een elektrofysiologische studie
Scriptie
oai_other:(2012) Wijma, D. (Dorine)
Beschrijvend onderzoek GeheugenCentrum Zwolle Patiëntkarakteristieken, diagnoses en de waarde van beeldvormend onderzoek
Scriptie
oai_other:(2012) Witteveen, K.Q.
Indications for Total Knee Replacement Analysis of factors determining the decision of the Dutch orthopedic surgeon to perform surgery : A randomized control trial
Scriptie
oai_other:(2012) Wullink, Bart
Collageen type VII in het humane oog: structurele verbindingen : Onderzoek naar de distributie en locatie van intra-oculair collageen type VII, met name in het corpus ciliare.
Scriptie
oai_other:(2012) Zijlstra, H.W. (Hendrik Wietse)
A pilot study to determine whether Non Invasive Cardiac Output Monitoring (NICOM) is as accurate as echocardiography in measuring fluid responsiveness in the emergency department
Scriptie
oai_other:(2012) Zwart, L.D.G.
Lange termijn effecten: het ontstaan van tweede tumoren na adjuvante behandeling voor mammacarcinoom : Een retrospectief cohortonderzoek
Scriptie


 
To top