Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

Validiteit en betrouwbaarheid van de Osgood-Schlatter Severity Index vragenlijst

(2012) Ilbrink, S. (Shanna)

Introduction:
Osgood-Schlatter disease is prevalent in growing children who are actively engaged in sports. The symptoms of these young patients are not easily quantified and this may explain why there are no evidence-based guidelines for managing this injury. A practical questionnaire which evaluates the severity of symptoms in children with Osgood-Schlatter disease would facilitate the study of Osgood-Schlatter disease and can therefore play a role in enhancing treatment and prevention. Aim of the study was to develop such a questionnaire and to study the (test-retest) reliability and (discriminative) validity of this new questionnaire.
Material and methods:
The Dutch ‘Victorian Institute of Sport Assessment – Patella’ (VISA-P) questionnaire was adapted to become the ‘Osgood-Schlatter Severity Index’ (OSSI) questionnaire.
A total of 107 children from local schools with ages ranging from 8 -15 years were included to assess the reliability. These children completed the questionnaire twice with an interval of 2 weeks. To assess the test-retest reliability and the internal consistency, the intraclass correlation coefficient (ICC) and the Cronbach’s alpha were calculated respectively.
15 asymptomatic children, 18 children with Osgood-Schlatter, 14 competitive basketball players, 16 children with other knee injuries and 13 children with diabetes were included to quantify the validity. These children filled out the questionnaire once. The differences between the 5 groups were analysed using the Kruskal-Wallis test and a post-hoc analysis with Bonferroni correction.
Result:
The OSSI questionnaire showed satisfactory test-retest reliability (ICC = 0.79) over an interval of two weeks.
The mean OSSI scores (± SD) were 94.3 (± 6.4) for the asymptomatic children, 57.2 (± 21.7) for the children with Osgood-Schlatter, 93.1 (± 8.4) for the basketball players, 54.1 (± 15.0) for the children with other knee injuries and 92.2 (± 7.5) for the children with diabetes. The mean OSSI score of the children with Osgood-Schlatter differed significantly from that of the asymptomatic children (U = 9; p < 0.001; r = -0.79), the basketball players (U = 242; p < 0.001; r = 0.78) and the children with diabetes (U = 222; p < 0.001; r = 0.76).
Conclusion:
The OSSI questionnaire demonstrated good test-retest reliability and discriminative validity.

ID 1490
Mother ID 1227
Order Ilbrink, S.
Name IlbrinkS
Publish yes
OAI name Student_thesis
Path root/geneeskunde/2012/IlbrinkS/
Created on: 2013-06-04 08:00:09
Last modified: 2013-06-04 08:00:09
Digital ID 51ad9ec01500a
Specialization opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Title Validiteit en betrouwbaarheid van de Osgood-Schlatter Severity Index vragenlijst
Exchangeable no
Printing on demand no
Number of pages 46
Year issued 2012
Language nl
English abstract Introduction:
Osgood-Schlatter disease is prevalent in growing children who are actively engaged in sports. The symptoms of these young patients are not easily quantified and this may explain why there are no evidence-based guidelines for managing this injury. A practical questionnaire which evaluates the severity of symptoms in children with Osgood-Schlatter disease would facilitate the study of Osgood-Schlatter disease and can therefore play a role in enhancing treatment and prevention. Aim of the study was to develop such a questionnaire and to study the (test-retest) reliability and (discriminative) validity of this new questionnaire.
Material and methods:
The Dutch ‘Victorian Institute of Sport Assessment – Patella’ (VISA-P) questionnaire was adapted to become the ‘Osgood-Schlatter Severity Index’ (OSSI) questionnaire.
A total of 107 children from local schools with ages ranging from 8 -15 years were included to assess the reliability. These children completed the questionnaire twice with an interval of 2 weeks. To assess the test-retest reliability and the internal consistency, the intraclass correlation coefficient (ICC) and the Cronbach’s alpha were calculated respectively.
15 asymptomatic children, 18 children with Osgood-Schlatter, 14 competitive basketball players, 16 children with other knee injuries and 13 children with diabetes were included to quantify the validity. These children filled out the questionnaire once. The differences between the 5 groups were analysed using the Kruskal-Wallis test and a post-hoc analysis with Bonferroni correction.
Result:
The OSSI questionnaire showed satisfactory test-retest reliability (ICC = 0.79) over an interval of two weeks.
The mean OSSI scores (± SD) were 94.3 (± 6.4) for the asymptomatic children, 57.2 (± 21.7) for the children with Osgood-Schlatter, 93.1 (± 8.4) for the basketball players, 54.1 (± 15.0) for the children with other knee injuries and 92.2 (± 7.5) for the children with diabetes. The mean OSSI score of the children with Osgood-Schlatter differed significantly from that of the asymptomatic children (U = 9; p < 0.001; r = -0.79), the basketball players (U = 242; p < 0.001; r = 0.78) and the children with diabetes (U = 222; p < 0.001; r = 0.76).
Conclusion:
The OSSI questionnaire demonstrated good test-retest reliability and discriminative validity.
Dutch abstract Introductie:
Osgood-Schlatter is een knieblessure die vooral voorkomt bij kinderen die snel groeien en veel aan sport doen. De klachten bij deze jonge patiënten laten zich niet eenvoudig kwantificeren en dit verklaart waarschijnlijk deels waarom er geen ‘evidence-based’ richtlijnen zijn voor de behandeling van deze blessure. Een praktische vragenlijst die de ernst van de klachten bij kinderen met Osgood-Schlatter in kaart brengt, vereenvoudigt het onderzoek naar Osgood-Schlatter en kan dus een rol spelen in een betere behandeling en preventie. Het doel van deze studie is tweeledig, namelijk 1) het ontwikkelen van een dergelijke vragenlijst en 2) het toetsen van deze nieuwe vragenlijst op (test-hertest) betrouwbaarheid en (discriminante) validiteit.
Materiaal en methode:
Door aanpassing van de Nederlandse ‘Victorian Institute of Sport Assessment – Patella’ (VISA-P) vragenlijst is de ‘Osgood-Schlatter Severity Index’ (OSSI) vragenlijst ontstaan.
Aan het betrouwbaarheidsonderzoek namen 107 schoolgaande kinderen in de leeftijdscategorie van 8-15 jaar deel. Deze kinderen hebben de OSSI vragenlijst twee keer ingevuld met een tijdsinterval van 2 weken. Om de test-hertest betrouwbaarheid en de interne consistentie te beoordelen, zijn respectievelijk de intraclass correlatie coëfficiënt (ICC) en de Cronbach’s alfa berekend.
Aan het validiteitsonderzoek namen 15 asymptomatische kinderen, 18 kinderen met Osgood-Schlatter, 14 competitieve basketbalspelers/-speelsters, 16 kinderen met knieaandoeningen anders dan Osgood-Schlatter en 13 kinderen met diabetes mellitus deel. Deze kinderen hebben de OSSI vragenlijst één keer ingevuld. De verschillen tussen de 5 groepen zijn onderzocht met behulp van de Kruskal-Wallis test en een post-hoc analyse met Bonferroni correctie.
Resultaten:
De OSSI vragenlijst toonde over een interval van 2 weken een goede test-hertest betrouwbaarheid (ICC = 0,79).
De gemiddelde OSSI scores (± SD) waren 94,3 (± 6,4) voor de asymptomatische kinderen, 57,2 (± 21,7) voor de kinderen met Osgood-Schlatter, 93,1 (± 8,4) voor de basketbalspelers/-speelsters, 54,1 (± 15,0) voor de kinderen met knieaandoeningen anders dan Osgood-Schlatter en 92,2 (± 7,5) voor de kinderen met diabetes mellitus. De gemiddelde OSSI score van de groep kinderen met Osgood-Schlatter verschilde significant van die van de groep asymptomatische kinderen (U = 9; p < 0,001; r = -0,79), de groep competitieve basketbalspelers/-speelsters (U = 242; p < 0,001; r = 0,78) en de groep kinderen met diabetes mellitus (U = 222; p < 0,001; r = 0,76).
Conclusie:
De OSSI vragenlijst toonde een goede test-hertest betrouwbaarheid en discriminante validiteit.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Author(s) Ilbrink, S. (Shanna)
Supervisor(s) UMCG Facultair begeleider:; Akker-Scheek, Dr. I. van den (Bewegingswetenschapper/Epidem; Zwerver, Dr. J.; (Sportarts)
Author(s) Ilbrink, S. (Shanna)
Supervisor(s) UMCG Facultair begeleider:; Akker-Scheek, Dr. I. van den (Bewegingswetenschapper, Epidem; Zwerver, Dr. J.; (Sportarts)


 
To top