Master Theses UMCG - University of Groningen
 
English | Nederlands

het bouwen en valideren van een opstelling om de contrastgevoeligheid bij hoge lichtniveaus te meten : Een pilotstudy

(2016) Berkel, C.M. van

Glaucoma is a chronic progressive eye disease which causes damage to the optic nerve. It could lead to blindness if left untreated. Many glaucoma patients complain of seeing in low, high and changing light conditions. Recent research focused on the low and changing light conditions. In the literature, little is known about the visual functioning in high light conditions. This pilot study will focus on the visual functioning in the high light conditions.
The primary aim of this study is to build and validate an experimental setup in which the contrast sensitivity in high light conditions can be measured.
The experimental setup was built with a rear projection screen and an Acer P1387W projector. 10 ophthalmic healthy subjects were included, aged between 24 and 67 years. The contrast sensitivity was measured in an already existing and a new experimental setup in normal light conditions. In addition, the examination of contrast sensitivity was also performed on the new experimental setup in high light conditions.
The mean contrast sensitivity and the shape of the contrast sensitivity function does not depend on the setup on which it is determined (p = 0,22 and p = 0,29 respectively). The mean contrast sensitivity and the shape of the contrast sensitivity does not different significantly between the light conditions in which it was tested (p = 0,16 and p = 0,26 respectively).
Further research will measure visual function in high light conditions in a larger group of healthy subjects and glaucoma patients. The aim of the follow-up study is to objectify the complaints of glaucoma patients in high light conditions.

ID 3337
Mother ID 3084
Order Berkel, C.M. van
Name BerkelCMvan
Publish yes
OAI name Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/BerkelCMvan/
Created on: 2017-02-07 10:31:08
Last modified: 2017-02-07 10:33:31
Digital ID 5899a1e4aa66e
Specialization opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Title het bouwen en valideren van een opstelling om de contrastgevoeligheid bij hoge lichtniveaus te meten : Een pilotstudy
Exchangeable no
Printing on demand no
Number of pages 36
Year issued 2016
Language nl
English abstract Glaucoma is a chronic progressive eye disease which causes damage to the optic nerve. It could lead to blindness if left untreated. Many glaucoma patients complain of seeing in low, high and changing light conditions. Recent research focused on the low and changing light conditions. In the literature, little is known about the visual functioning in high light conditions. This pilot study will focus on the visual functioning in the high light conditions.
The primary aim of this study is to build and validate an experimental setup in which the contrast sensitivity in high light conditions can be measured.
The experimental setup was built with a rear projection screen and an Acer P1387W projector. 10 ophthalmic healthy subjects were included, aged between 24 and 67 years. The contrast sensitivity was measured in an already existing and a new experimental setup in normal light conditions. In addition, the examination of contrast sensitivity was also performed on the new experimental setup in high light conditions.
The mean contrast sensitivity and the shape of the contrast sensitivity function does not depend on the setup on which it is determined (p = 0,22 and p = 0,29 respectively). The mean contrast sensitivity and the shape of the contrast sensitivity does not different significantly between the light conditions in which it was tested (p = 0,16 and p = 0,26 respectively).
Further research will measure visual function in high light conditions in a larger group of healthy subjects and glaucoma patients. The aim of the follow-up study is to objectify the complaints of glaucoma patients in high light conditions.
Dutch abstract Glaucoom is een chronische progressieve oogziekte die schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Onbehandeld kan dit leiden tot blindheid. In de spreekkamer geven glaucoompatiënten aan problemen te hebben met het zien bij lage, hoge en wisselende lichtomstandigheden. Eerdere onderzoeken richtten zich op de lage en wisselende lichtomstandigheden. Er is voor het visueel functioneren bij hoge lichtomstandigheden in de literatuur geen precedent. Deze pilotstudie zal zich richten op het visueel functioneren bij hoge lichtomstandigheden.
Het doel van deze studie is een opstelling te bouwen en te valideren om de contrastgevoeligheid bij hoge lichtomstandigheden te kunnen meten.
De opstelling werd gebouwd met behulp van een doorzichtprojectiedoek en een Acer P1387W beamer. 10 oogheelkundig gezonde proefpersonen werden geïncludeerd met een leeftijd tussen de 24 en 67 jaar. Het contrastgevoeligheid onderzoek bij normale lichtomstandigheden werd uitgevoerd op een bestaande en de te testen opstelling. Daarnaast werd met de te testen opstelling de contrastgevoeligheid gemeten bij hoge lichtomstandigheden.
De gemiddelde contrastgevoeligheid en de vorm van de contrastgevoeligheidsfunctie zijn niet afhankelijk van de opstelling waarop wordt getest (p = 0,22 en p = 0,29 respectievelijk). Daarnaast zijn de gemiddelde contrastgevoeligheid en de vorm van de contrastgevoeligheidsfunctie niet afhankelijk van de luminantie waarbij wordt getest (p = 0,16 en p = 0,26 respectievelijk).
Vervolgonderzoek zal zich focussen op het visueel functioneren bij hoge lichtomstandigheden bij een grotere groep gezonde proefpersonen en glaucoompatiënten. Zo wordt geprobeerd de klachten van glaucoompatiënten bij hoge lichtomstandigheden te objectiveren.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Author(s) Berkel, C.M. van
Supervisor(s) UMCG Begeleiders:; Bierings, drs. R.A.J.M.; Jansonius, prof. dr. N.M.; Oogheelkunde UMCG
Author(s) Berkel, C.M. van
Supervisor(s) UMCG Begeleiders:; Bierings, drs. R.A.J.M.; Jansonius, prof. dr. N.M.; Oogheelkunde UMCG


 
To top