Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Informatievoorziening en communicatie rondom chemotherapie :Mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening en communicatie met patiënten die chemotherapie krijgen in het Medisch Spectrum Twente.

(2016) Biesheuvel, V. (Vonne)

Background: In the care around cancer patients receiving chemotherapy, it is important to provide good information and effective communication: this leads to fewer mental health problems, aproved ability to cope with diagnosis and treatment, better self-care and higher overall satisfaction. Objective: This study examines which aspects of information and communication to patients receiving chemotherapy for the first time at the Medisch Spectrum Twente (MST) can be improved by evaluating which information and communication needs exist and to which extent these needs are met.
Methods: We conducted a research consisting of a prospective and retrospective studyline. In the prospective studyline, a total of 30 patients, that got their first chemotherapy treatment in the period between 15 February 2016 and 10 June 2016, completed a questionnaire based on the QUOTEchemo-Importance before the start of their treatment. After their first chemotherapy cycle, they completed a questionnaire based on the QUOTEchemo-Performance. In the retrospective studyline, 52 patients who received chemotherapy for the first time in 2015, completed the two questionnaires at once. Both questionnaires have been developed and validated to measure information and communication needs and experiences around chemotherapy treatment. Results: Patients attached most importance to aspects associated with ‘prognosis’, ‘treatment-related information’and ‘affective communication’. Almost all aspects of information and communication can be improved. The greatest potential for improvement was found for the aspects associated with ‘coping information’, ‘interpersonal communication’ and ‘alternative sources of information’.
Conclusion: In general, the patiens are satisfied with the information and communication around their treatment. However, there is room for improvement in different areas. In particular, there is a clear need for improvement regarding the attention for wishes, questions and support needs of relatives of the patient. The same applies to the assistence that is provided in finding reliable websites. When dealing with their illness and treatment, patients would like to get more support from the caretakers in the form of information on psychosocial care and support groups. They also like to see improvement in possibilities that are available to discuss concerns, fears and emotions.

ID 3339
Moeder ID 3084
Volgorde Biesheuvel, V.
Naam BiesheuvelV
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/BiesheuvelV/
Gemaakt op: 2017-02-13 12:09:19
Gemodificeerd op: 2017-02-13 12:09:19
Digitaal ID 58a1a1e6d6e88
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Informatievoorziening en communicatie rondom chemotherapie :Mogelijke verbeteringen in de informatievoorziening en communicatie met patiënten die chemotherapie krijgen in het Medisch Spectrum Twente.
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 37
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Background: In the care around cancer patients receiving chemotherapy, it is important to provide good information and effective communication: this leads to fewer mental health problems, aproved ability to cope with diagnosis and treatment, better self-care and higher overall satisfaction. Objective: This study examines which aspects of information and communication to patients receiving chemotherapy for the first time at the Medisch Spectrum Twente (MST) can be improved by evaluating which information and communication needs exist and to which extent these needs are met.
Methods: We conducted a research consisting of a prospective and retrospective studyline. In the prospective studyline, a total of 30 patients, that got their first chemotherapy treatment in the period between 15 February 2016 and 10 June 2016, completed a questionnaire based on the QUOTEchemo-Importance before the start of their treatment. After their first chemotherapy cycle, they completed a questionnaire based on the QUOTEchemo-Performance. In the retrospective studyline, 52 patients who received chemotherapy for the first time in 2015, completed the two questionnaires at once. Both questionnaires have been developed and validated to measure information and communication needs and experiences around chemotherapy treatment. Results: Patients attached most importance to aspects associated with ‘prognosis’, ‘treatment-related information’and ‘affective communication’. Almost all aspects of information and communication can be improved. The greatest potential for improvement was found for the aspects associated with ‘coping information’, ‘interpersonal communication’ and ‘alternative sources of information’.
Conclusion: In general, the patiens are satisfied with the information and communication around their treatment. However, there is room for improvement in different areas. In particular, there is a clear need for improvement regarding the attention for wishes, questions and support needs of relatives of the patient. The same applies to the assistence that is provided in finding reliable websites. When dealing with their illness and treatment, patients would like to get more support from the caretakers in the form of information on psychosocial care and support groups. They also like to see improvement in possibilities that are available to discuss concerns, fears and emotions.
Nederlandse samenvatting Achtergrond: In de zorg aan patiënten met kanker die chemotherapie krijgen is het belangrijk om te zorgen voor goede informatievoorziening en communicatie: dit leidt tot minder psychische gezondheidsklachten, een betere omgang met de ziekte en behandeling, verbetering van de zelfzorg en in het geheel een hogere tevredenheid. Doel: Deze studie onderzoekt welke aspecten van de informatievoorziening en communicatie met patiënten die voor het eerst chemotherapie krijgen in het Medisch Spectrum Twente (MST) kunnen worden verbeterd door na te gaan welke informatie- en communicatiebehoeften er bestaan en in welke mate er in deze behoeften wordt voorzien.
Methode: Er is een onderzoek verricht met een prospectieve en een retrospectieve studielijn. In de prospectieve studielijn hebben 30 patiënten die tussen 15 februari 2016 en 10 juni 2016 voor de eerste keer chemotherapie hebben gekregen, voor het starten van hun behandeling, een vragenlijst ingevuld gebaseerd op de QUOTEchemo-Importance. Na hun eerste chemotherapiekuur hebben ze een vragenlijst ingevuld gebaseerd op de QUOTEchemo-Performance. In de retrospectieve studielijn hebben 52 patiënten die in 2015 voor de eerste keer chemotherapie kregen de twee vragenlijsten tegelijkertijd ingevuld. Beide vragenlijsten zijn speciaal ontwikkeld en gevalideerd om informatie- en communicatiebehoeften en ervaringen rondom een behandeling met chemotherapie te meten.
Resultaten: Patiënten vinden de aspecten die behoren bij de categorieën ‘prognose’, ‘behandeling-gerelateerde informatie’ en ‘affectieve communicatie’ het belangrijkst. Vrijwel alle aspecten van de informatievoorziening en communicatie kunnen worden verbeterd. De aspecten die horen bij de categorieën ‘omgang met ziekte en behandeling’, ‘interpersoonlijke communicatie’ en ‘alternatieve informatiebronnen’ hebben het grootste verbeterpotentieel.
Conclusie: Over het algemeen zijn de patiënten tevreden met de informatievoorziening en communicatie rondom hun behandeling. Er is echter op verschillende gebieden ruimte voor verbetering. Er is vooral een duidelijke noodzaak tot verbetering voor wat betreft de aandacht die er is voor wensen, vragen en steunbehoeften van naasten van de patiënt. Dit geldt ook voor de begeleiding bij het vinden van betrouwbare internetsites. Bij de omgang met hun ziekte en behandeling zouden patiënten graag meer steun krijgen van de zorgverleners in de vorm van informatie over psychosociale zorg en patiëntverenigingen. Tevens zien zij graag verbetering in de mogelijkheden die er zijn tot het bespreken van zorgen, angsten en emoties.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Biesheuvel, V. (Vonne)
Begeleider(s) opleidingsinstelling Legdeur, Dr. M.C.J.C.; Internist–oncoloog/hematoloog, Medisch Spectrum Twente
Auteur(s) Biesheuvel, V. (Vonne)


 
To top