Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Het effect van interventie op de orthostatische bloeddruk profielen van syncope patiënten die zich presenteren op de spoedeisende hulp.

(2016) Boer, A. de (Amelia)

Introduction Orthostatic hypotension is a common cause of syncope at the emergency department (ED). Frequently an intervention is started for example intravenous fluid or medication. Recent studies described different orthostatic blood pressure recovery patterns visualized by a non-invasive beat-to-beat blood pressure monitor (Nexfin®). However, until now no research has been conducted about the effect of an intervention started at the ED on orthostatic blood pressure recovery patterns.
Objective To evaluate the effect of intervention on orthostatic blood pressure recovery patterns of syncope patients at the ED. Besides, we want to determine if it’s better to detect the effect of an intervention with Nexfin® or with the conventional intermittent blood pressure method (cBD).
Material and Methods During 14 weeks 30 patients ≥18 years were included with (pre)syncope at the ED and they were randomized in two groups. At both groups the blood pressure was measured at the ED and the outside department in lying and standing position with the cBD and in group 1 also with the Nexfin® simultaneously.
Results In the group of patients who received an intervention 71% showed a recovered blood pressure pattern at the outpatient department, in comparison to 20% of the patients who did not receive an intervention (p = 0,05). The Nexfin® also detected significantly more patients with an abnormal blood pressure recovery pattern (p = 0,03) in comparison to the cBD.
Conclusion Despite the small study population it appears that an intervention results into normalization of orthostatic blood pressure recovery patterns. Beside this we also found that the Nexfin® detected more abnormal orthostatic blood pressure recovery patterns in comparison to the cBD.

ID 3342
Moeder ID 3084
Volgorde Boer, A. de
Naam BoerAde
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/BoerAde/
Gemaakt op: 2017-02-20 12:41:28
Gemodificeerd op: 2017-02-20 12:41:28
Digitaal ID 58aae3f77181d
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Het effect van interventie op de orthostatische bloeddruk profielen van syncope patiënten die zich presenteren op de spoedeisende hulp.
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 26
Publicatiejaar 2016
Taal nl
Engelse samenvatting Introduction Orthostatic hypotension is a common cause of syncope at the emergency department (ED). Frequently an intervention is started for example intravenous fluid or medication. Recent studies described different orthostatic blood pressure recovery patterns visualized by a non-invasive beat-to-beat blood pressure monitor (Nexfin®). However, until now no research has been conducted about the effect of an intervention started at the ED on orthostatic blood pressure recovery patterns.
Objective To evaluate the effect of intervention on orthostatic blood pressure recovery patterns of syncope patients at the ED. Besides, we want to determine if it’s better to detect the effect of an intervention with Nexfin® or with the conventional intermittent blood pressure method (cBD).
Material and Methods During 14 weeks 30 patients ≥18 years were included with (pre)syncope at the ED and they were randomized in two groups. At both groups the blood pressure was measured at the ED and the outside department in lying and standing position with the cBD and in group 1 also with the Nexfin® simultaneously.
Results In the group of patients who received an intervention 71% showed a recovered blood pressure pattern at the outpatient department, in comparison to 20% of the patients who did not receive an intervention (p = 0,05). The Nexfin® also detected significantly more patients with an abnormal blood pressure recovery pattern (p = 0,03) in comparison to the cBD.
Conclusion Despite the small study population it appears that an intervention results into normalization of orthostatic blood pressure recovery patterns. Beside this we also found that the Nexfin® detected more abnormal orthostatic blood pressure recovery patterns in comparison to the cBD.
Nederlandse samenvatting Introductie Orthostatische hypotensie is een veelvoorkomende oorzaak van syncope op de spoedeisende hulp (SEH). Veelal wordt er een interventie gestart zoals intraveneuze vochttoediening of het starten van medicatie. In de literatuur zijn meerdere orthostatische bloeddruk herstelpatronen beschreven gebruik makend van non-invasieve slag-op-slag bloeddruk monitoring (Nexfin®). Echter, tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar het effect van een interventie gestart op de SEH op het herstel van deze orthostatische bloeddruk herstelpatronen.
Vraagstelling Wat is het effect van een interventie op de orthostatische bloeddrukprofielen van patiënten die zich presenteren op de SEH met (pre)syncope? Daarnaast wordt er gekeken of het effect van een interventie op de orthostatische bloeddrukprofielen beter te vervolgen is middels Nexfin® dan met de conventionele intermitterende bloeddrukmeting(cBD).
Materiaal en methode Gedurende 14 weken werden er 30 patiënten ≥18 jaar met (pre)syncope geïncludeerd op de SEH en gerandomiseerd over 2 onderzoeksgroepen. Beide groepen kregen op de SEH en op de polikliniek een orthostasemeting met de cBD waarbij onderzoeksgroep 1 ook gelijktijdig een meting met de Nexfin® kreeg.
Resultaten In de interventiegroep is bij 71% van de patiënten het abnormale orthostatische bloeddruk herstelpatroon op de polikliniek ten opzichte van de SEH genormaliseerd, in tegenstelling tot 20% van de patiënten in de niet-interventie groep (p = 0,05). Daarnaast detecteerde de Nexfin® significant meer patiënten met abnormale orthostatische bloeddruk herstelpatronen dan de cBD (p = 0,03).
Conclusie Ondanks kleine patiënten aantallen lijkt een interventie effect te hebben op normalisatie van abnormale orthostatische bloeddruk herstelpatronen. Daarnaast blijkt dat de Nexfin® meer orthostatische herstelpatronen detecteert in vergelijking tot de cBD.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Boer, A. de (Amelia)
UMCG begeleider(s) Facultair Begeleider:; Harms, Dr. M.P.M.; Tweede Begeleider:; Wijnen, Drs. V.K. van; Locatie: Spoedeisende hulp (SEH) en polikliniek Acute Intern; Universitair Medisch Centrum Groningen
Auteur(s) Boer, A. de (Amelia)
UMCG begeleider(s) Facultair Begeleider:; Harms, Dr. M.P.M.; Tweede Begeleider:; Wijnen, Drs. V.K. van; Locatie: Spoedeisende hulp (SEH) en polikliniek Acute Intern; Universitair Medisch Centrum Groningen


 
To top