Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Renal function more than twenty years after cisplatin-based chemotherapy fortesticular cancer

(2016) Donkerbroek,J.W. (Jan Willem)

Background
The introduction of platinum-based chemotherapy for treatment of metastatic testicular cancer in the late 1970s has led to an increase in survival rates and a growing cohort of testicular cancer survivors. Consequently, attention for long-term adverse effects of treatment has increased. Nephrotoxicity is an important adverse effect of platinum-based chemotherapy. However, data on renal function more than 20 years after treatment is lacking.
Aims
1. To assess renal function and glomerular damage in very long term survivors of testicular cancer treated with cisplatin combination chemotherapy, compared with an age-matched control group who have not been treated for any type of cancer.
2. To investigate disease and treatment characteristics of testicular cancer associated with decreased renal function.
3. To investigate comorbidities and cardiovascular risk factors associated with decreased renal function.
Methods
Renal function, measured by mean creatinine clearance (CRCL) of two 24-hour urine collections, was assessed in 54 patients treated with platinum-based chemotherapy for testicular cancer between 1977 and 1996 and compared with a group of 27 healthy controls. Glomerular damage was measured by albuminuria and proteinuria and compared between the two groups. Furthermore, disease and treatment characteristics, comorbidities and cardiovascular risk factors were evaluated.
Results
Median CRCL in 54 chemotherapy-treated testicular cancer survivors was 102.8 ml/min/1.73m2 versus 125.8 ml/min/1.73m2 in healthy controls (p<0.001). 20 participants had a CRCL <90 ml/min/1.73m2, of which nineteen (95%) were treated with chemotherapy (p=0.002). No significant difference in presence of albuminuria and proteinuria was observed. Cumulative dose of cisplatin did not correlate with CRCL (spearman’s rho=0.006, p=0.967). In testicular cancer survivors, CRCL before start of chemotherapy was the only factor associated with a decreased renal function, after a median follow-up of 27 years. No differences in comorbidities and cardiovascular risk factors were observed in patients with a decreased and normal renal function.
Conclusion
Renal function in patients treated with platinum-based chemotherapy for testicular cancer more than 20 years ago is decreased compared to healthy controls. After a median follow up of 27 years, over a third of patients treated with platinum-based chemotherapy showed a decreased renal function (CRCL <90 ml/min/1.73m2). Renal function before start of chemotherapy is an important predictor for renal function in the long-term. Further research in relation to treatment related collateral damage and strategies for prevention of cisplatin-induced nephrotoxicity is needed.

ID 3359
Moeder ID 3084
Volgorde Donkerbroek, J.W.
Naam DonkerbroekJW
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/DonkerbroekJW/
Gemaakt op: 2017-03-08 13:07:29
Gemodificeerd op: 2017-03-08 13:07:29
Digitaal ID 58c00211c5a2b
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Renal function more than twenty years after cisplatin-based chemotherapy fortesticular cancer
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 41
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Background
The introduction of platinum-based chemotherapy for treatment of metastatic testicular cancer in the late 1970s has led to an increase in survival rates and a growing cohort of testicular cancer survivors. Consequently, attention for long-term adverse effects of treatment has increased. Nephrotoxicity is an important adverse effect of platinum-based chemotherapy. However, data on renal function more than 20 years after treatment is lacking.
Aims
1. To assess renal function and glomerular damage in very long term survivors of testicular cancer treated with cisplatin combination chemotherapy, compared with an age-matched control group who have not been treated for any type of cancer.
2. To investigate disease and treatment characteristics of testicular cancer associated with decreased renal function.
3. To investigate comorbidities and cardiovascular risk factors associated with decreased renal function.
Methods
Renal function, measured by mean creatinine clearance (CRCL) of two 24-hour urine collections, was assessed in 54 patients treated with platinum-based chemotherapy for testicular cancer between 1977 and 1996 and compared with a group of 27 healthy controls. Glomerular damage was measured by albuminuria and proteinuria and compared between the two groups. Furthermore, disease and treatment characteristics, comorbidities and cardiovascular risk factors were evaluated.
Results
Median CRCL in 54 chemotherapy-treated testicular cancer survivors was 102.8 ml/min/1.73m2 versus 125.8 ml/min/1.73m2 in healthy controls (p<0.001). 20 participants had a CRCL <90 ml/min/1.73m2, of which nineteen (95%) were treated with chemotherapy (p=0.002). No significant difference in presence of albuminuria and proteinuria was observed. Cumulative dose of cisplatin did not correlate with CRCL (spearman’s rho=0.006, p=0.967). In testicular cancer survivors, CRCL before start of chemotherapy was the only factor associated with a decreased renal function, after a median follow-up of 27 years. No differences in comorbidities and cardiovascular risk factors were observed in patients with a decreased and normal renal function.
Conclusion
Renal function in patients treated with platinum-based chemotherapy for testicular cancer more than 20 years ago is decreased compared to healthy controls. After a median follow up of 27 years, over a third of patients treated with platinum-based chemotherapy showed a decreased renal function (CRCL <90 ml/min/1.73m2). Renal function before start of chemotherapy is an important predictor for renal function in the long-term. Further research in relation to treatment related collateral damage and strategies for prevention of cisplatin-induced nephrotoxicity is needed.
Nederlandse samenvatting Inleiding
De introductie van platinum bevattende chemotherapie in de behandeling van testiskanker aan het eind van de jaren ’70 heeft geleid tot een toename van overlevingscijfers en een groeiend cohort van overlevenden van testiskanker. Zodoende is de aandacht voor lange-termijn effecten van de behandeling toegenomen. Nefrotoxiciteit is een belangrijk nadelig gevolg van platinum bevattende chemotherapie. Echter, er zijn geen gegevens over nierfunctie meer dan 20 jaar na de behandeling.
Doel
1. Het bepalen van nierfunctie en glomerulaire schade in zeer lange termijn overlevenden van testiskanker die behandeld zijn met cisplatin bevattende chemotherapie, vergeleken met een leeftijdsgekoppelde controlegroep die niet behandeld is voor kanker.
2. Onderzoeken welke ziekte- en behandelingskarakteristieken van testiskanker geassocieerd zijn met een verminderde nierfunctie.
3. Onderzoeken welke comorbiditeiten en cardiovasculaire risicofactoren geassocieerd zijn met een verlaagde nierfunctie.
Methoden
Nierfunctie, gemeten middels de gemiddelde kreatinineklaring (KRKL) in twee 24-uurs urineverzamelingen, werd onderzocht in 54 patiënten die tussen 1977 en 1996 behandeld zijn met platinum bevattende chemotherapie voor testiskanker en vergeleken met 27 gezonde controlepersonen. Glomerulaire schade werd gemeten middels albuminurie en proteïnurie en vergeleken tussen de twee groepen. Verder werden ziekte- en behandelingskarakteristieken, comorbiditeiten en cardiovasculaire risicofactoren onderzocht.
Resultaten
De mediane KRKL in 54 met chemotherapie behandelde overlevenden van testiskanker was 102.8 ml/min/1.73m2 en 125.8 ml/min/1.73m2 in controlepersonen (p<0.001). 20 deelnemers hadden een KRKL <90 ml/min1.73m2, van wie 19 (95%) behandeld zijn met chemotherapie (p=0.002). Er werd geen significant verschil gevonden in het voorkomen albuminurie en proteïnurie. De cumulatieve dosis cisplatin correleerde niet met KRKL (spearmans rho =0.006, p=0.967). KRKL voor de start van chemotherapie was de enige factor geassocieerd met een verminderde nierfunctie in overlevenden van testiskanker, na een mediane follow-up duur van 27 jaar. Er werden geen verschillen gevonden in comorbiditeiten en cardio-vasculaire risicofactoren tussen patiënten met een verminderde en een normale nierfunctie.
Conclusie
De nierfunctie van patiënten die meer dan 20 jaar geleden behandeld zijn met platinum bevattende chemotherapie voor testiskanker is verminderd ten opzichte van gezonde controlepersonen. Na een mediane follow-up duur van 27 jaar had meer dan een derde van de patiënten een verminderde nierfunctie (KRKL <90ml/min/1.73m2). Nierfunctie voor de start van chemotherapie is een belangrijke voorspellende factor voor nierfunctie op de lange termijn. Er is meer onderzoek nodig naar bijkomende schadelijke effecten van de behandeling en het voorkomen van nefrotoxiciteit van cisplatin.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Donkerbroek,J.W. (Jan Willem)
UMCG begeleider(s) Department of Medical Oncology; University Medical Center Groningen; Faculty supervisor:; Gietema, prof.dr. J.A.; Second supervisor:; Lubberts, drs. S.
Auteur(s) Donkerbroek,J.W. (Jan Willem)
UMCG begeleider(s) Department of Medical Oncology; University Medical Center Groningen; Faculty supervisor:; Gietema, prof.dr. J.A.; Second supervisor:; Lubberts, drs. S.


 
To top