Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Terminal cancer and suicide in older people; clinical characteristics and motives

(2016) Douwes, G. (Gwendolyn)

Background: Terminally ill people represent a unique group where suicide may be considered as a rational and ethical act. Given their limited life expectancy and wish to reduce suffering, terminally ill people may exert their self-determination and autonomy by ending their life. Objectives: The aims of this study are to [i.] compare the socio-demographic and clinical variables of two groups of older people who completed suicide: those with advanced cancer and those without; and [ii] examine qualitatively whether the advanced cancer cases could be defined as rational suicide.
Methods: The New Zealand Coronial Services provided records of all suicide cases aged 65 years and over (n=225) between July 2007 and December 2012. We were able to determine whether there was an advanced cancer in 214 cases.
Findings: 23 (10.7%) older people who completed suicide were diagnosed with an advanced cancer. Bivariate analysis found that they were more likely to be male (91.3% versus 72.3%, p=0.048), married or in a defacto relationship (78.3% versus 46.1%, p=0.014); but less likely to have a diagnosis of depression (8.7% versus 46.6%, p=0.001), previous contact with psychiatric services (4.5% versus 35.0%, p=0.004) and past suicide attempt (9.1% versus 28.8%, p=0.048). Next to that the circumstances of 82.6 % of the advanced cancer patients who died by suicide were conceived as ‘understandable for uninvolved observers’.
Conclusions: With a growing elderly population and higher rates of suicide within the elderly, late-life suicide is becoming more prevalent. The diagnosis of terminal illness is higher amongst elderly. Further research is needed to delineate motives and suicide risks for terminally ill patients. More knowledge and understanding can offer the patient more targeted care and an earlier/better relieve of their mental and physical suffering.

ID 3360
Moeder ID 3084
Volgorde Douwes, G.
Naam DouwesG
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/DouwesG/
Gemaakt op: 2017-03-08 13:17:51
Gemodificeerd op: 2017-03-08 13:17:51
Digitaal ID 58c0047f2b6a1
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Terminal cancer and suicide in older people; clinical characteristics and motives
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 29
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Background: Terminally ill people represent a unique group where suicide may be considered as a rational and ethical act. Given their limited life expectancy and wish to reduce suffering, terminally ill people may exert their self-determination and autonomy by ending their life. Objectives: The aims of this study are to [i.] compare the socio-demographic and clinical variables of two groups of older people who completed suicide: those with advanced cancer and those without; and [ii] examine qualitatively whether the advanced cancer cases could be defined as rational suicide.
Methods: The New Zealand Coronial Services provided records of all suicide cases aged 65 years and over (n=225) between July 2007 and December 2012. We were able to determine whether there was an advanced cancer in 214 cases.
Findings: 23 (10.7%) older people who completed suicide were diagnosed with an advanced cancer. Bivariate analysis found that they were more likely to be male (91.3% versus 72.3%, p=0.048), married or in a defacto relationship (78.3% versus 46.1%, p=0.014); but less likely to have a diagnosis of depression (8.7% versus 46.6%, p=0.001), previous contact with psychiatric services (4.5% versus 35.0%, p=0.004) and past suicide attempt (9.1% versus 28.8%, p=0.048). Next to that the circumstances of 82.6 % of the advanced cancer patients who died by suicide were conceived as ‘understandable for uninvolved observers’.
Conclusions: With a growing elderly population and higher rates of suicide within the elderly, late-life suicide is becoming more prevalent. The diagnosis of terminal illness is higher amongst elderly. Further research is needed to delineate motives and suicide risks for terminally ill patients. More knowledge and understanding can offer the patient more targeted care and an earlier/better relieve of their mental and physical suffering.
Nederlandse samenvatting Achtergrond: Terminaal zieke patiënten vertegenwoordigen een unieke groep waarbinnen zelfdoding beschouwd kan worden als een rationele en ethische keuze. Wegens de verkorte levensverwachting bij deze mensen en hun wens om verlost te worden van zowel hun mentale als fysieke lijden, kiezen sommige terminaal zieke patiënten voor zelfdoding.
Doelstelling: Het doel van deze studie is [i.] om de sociodemografische en klinische variabelen te vergelijken binnen twee groepen ouderen die zelfdoding hebben gekozen: een groep ouderen met en een groep zonder ver gevorderde kanker; en [ii] op kwalitatief niveau bekijken of de zelfdodingen binnen de geavanceerde kanker groep kunnen worden beschouwd als een rationele zelfdoding.
Methode: “The New Zealand Coronial Services” verleende toegang tot de gegevens van alle personen boven de 65 jaar die suïcide hebben gepleegd (n=225) tussen Juli 2007 en December 2012. We waren in staat om in 214 gevallen vast te stellen of er sprake was van geavanceerde kanker. Resultaten: 23 (10.7%) van de ouderen die suïcide hebben gepleegd werden gediagnosticeerd met ver gevorderde kanker. Uit bivariate analyse bleek dat er een hogere waarschijnlijkheid was dat deze patiënten mannelijk waren (91.3% versus 72.3%, p=0.048) en getrouwd of in een defacto relatie waren (78.3% versus 46.1%, p=0.014); maar dat het minder waarschijnlijk was dat ze gediagnosticeerd waren met depressie (8.7% versus 46,6%, p=0.001), eerder contact hebben gehad met psychiatrische diensten (4.5% versus 35.0%, p=0.004) en eerder een poging tot zelfdoding hebben gedaan (9.1% versus 28.8%, p=0.048). Daarnaast was de suïcide van 82.6% van de geavanceerde kankerpatiënten beoordeeld als rationeel (‘begrijpelijk voor niet-betrokken waarnemers’).
Conclusie: Met het aantal toenemende ouderen en hogere zelfdoding aantallen in deze groep, komt zelfdoding onder de ouderen steeds vaker voor. Meer onderzoek is nodig naar motieven en risicofactoren voor suicide onder terminal zieke ouderen. Kennis en begrip daarvan kan deze groep beter gerichte zorg en een eerdere/betere uitkomst van hun mentale en fysieke pijn bieden.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Douwes, G. (Gwendolyn)
UMCG begeleider(s) Supervisors UMCG,; The Netherlands; Tholen, Dr. A.J.; Afdeling psychiatrie, Academisch Ziekenhuis Groningen
Begeleider(s) opleidingsinstelling Supervisors University of Auckland,; New Zealand; Cheung, Dr. G.; Department of psychological medicine
Auteur(s) Douwes, G. (Gwendolyn)
UMCG begeleider(s) Supervisors UMCG,; The Netherlands; Tholen, Dr. A.J.; Afdeling psychiatrie, Academisch Ziekenhuis Groningen


 
To top