Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome

(2016) Heus, A.

Background: In previous studies in primary Sjögren’s syndrome (pSS), the prevalence of
pulmonary involvement varied greatly depending on differences in inclusion criteria and
definitions of pulmonary involvement. The ESSDAI has been developed for standardized
assessment of the main organ involvements. Our aim was to evaluate the prevalence and types
of pulmonary involvement in pSS patients and to classify the manifestations using the
pulmonary domain of the ESSDAI.
Methods: This retrospective cohort study included all consecutive pSS patients, fulfilling the
AECG and/or ACR classification criteria, who visited the department of Rheumatology and
Clinical Immunology of the UMCG in 2015. Data were obtained from electronic patient records
of the first visit in 2015. In some cases, the difference between pulmonary manifestations
caused by pSS or coincidental factors remained unclear, resulting in a range of assumed to
possible pulmonary involvement in pSS.
Results: Of the 262 included pSS patients, 93% were female and mean age was 56 ± 15 years.
Pulmonary complaints were present in 88 (34%) patients. Additional pulmonary diagnostics
was performed in 225 (86%) patients. Pulmonary involvement was present in 25-39 (10-15%)
pSS patients. Overall, most common was interstitial lung disease (ILD), which was present in
15 patients; especially non-specific interstitial pneumonia (NSIP). In total, 16 (6%) patients had
a positive ESSDAI for the pulmonary domain; low activity (n=4), moderate activity (n=11) and
high activity (n=1).
Conclusion: In this cross-sectional study in daily clinical practice, pulmonary involvement was
present in 10-15% of pSS patients, most common ILD. Of all pSS patients, 6% were scored as
active on the pulmonary domain of the ESSDAI.

ID 3369
Moeder ID 3084
Volgorde Heus, A.
Naam HeusA
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/HeusA/
Gemaakt op: 2017-03-15 10:11:06
Gemodificeerd op: 2017-03-15 10:11:06
Digitaal ID 58c9133ae110f
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Pulmonary involvement in primary Sjögren’s syndrome
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 32
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Background: In previous studies in primary Sjögren’s syndrome (pSS), the prevalence of
pulmonary involvement varied greatly depending on differences in inclusion criteria and
definitions of pulmonary involvement. The ESSDAI has been developed for standardized
assessment of the main organ involvements. Our aim was to evaluate the prevalence and types
of pulmonary involvement in pSS patients and to classify the manifestations using the
pulmonary domain of the ESSDAI.
Methods: This retrospective cohort study included all consecutive pSS patients, fulfilling the
AECG and/or ACR classification criteria, who visited the department of Rheumatology and
Clinical Immunology of the UMCG in 2015. Data were obtained from electronic patient records
of the first visit in 2015. In some cases, the difference between pulmonary manifestations
caused by pSS or coincidental factors remained unclear, resulting in a range of assumed to
possible pulmonary involvement in pSS.
Results: Of the 262 included pSS patients, 93% were female and mean age was 56 ± 15 years.
Pulmonary complaints were present in 88 (34%) patients. Additional pulmonary diagnostics
was performed in 225 (86%) patients. Pulmonary involvement was present in 25-39 (10-15%)
pSS patients. Overall, most common was interstitial lung disease (ILD), which was present in
15 patients; especially non-specific interstitial pneumonia (NSIP). In total, 16 (6%) patients had
a positive ESSDAI for the pulmonary domain; low activity (n=4), moderate activity (n=11) and
high activity (n=1).
Conclusion: In this cross-sectional study in daily clinical practice, pulmonary involvement was
present in 10-15% of pSS patients, most common ILD. Of all pSS patients, 6% were scored as
active on the pulmonary domain of the ESSDAI.
Nederlandse samenvatting Achtergrond. De prevalentie van longbetrokkenheid bij het primaire syndroom van Sjögren
(pSS) varieert enorm in voorgaande studies door het gebruik van verschillende inclusiecriteria
en definities van longbetrokkenheid. ESSDAI is ontwikkeld om het meten van de belangrijkste
orgaanbetrokkenheden te standaardiseren. Ons doel was om de prevalentie en typen van
pulmonale betrokkenheid bij pSS patiënten te evalueren en deze volgens het pulmonale domein
van de ESSDAI te classificeren.
Methode. In deze retrospectieve cohortstudie zijn alle opeenvolgende pSS patiënten
geïncludeerd die voldeden aan de AECG en/of de ACR classificatie criteria en in 2015 op
consult zijn geweest op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG.
Gegevens van het eerste consult in 2015 werden verzameld uit het elektronisch
patiëntendossier. In sommige gevallen was het onderscheid tussen pulmonale manifestaties
gerelateerd aan pSS en toevallige factoren niet goed te maken, resulterend in een spreiding van
waarschijnlijke tot mogelijke pulmonale betrokkenheid bij pSS.
Resultaten. Van de 262 geïncludeerde pSS patiënten was 93% vrouw met een gemiddelde
leeftijd van 56 ± 15 jaar. Pulmonale klachten waren aanwezig in 88 (34%) van de patiënten.
Aanvullende pulmonale diagnostiek is verricht bij 225 (86%) patiënten. Pulmonale
betrokkenheid was aanwezig in 25-39 (10-15%) pSS patiënten. Interstitiële longziekten (ILD)
kwamen het meest voor (n=15); vooral niet-specifieke interstitiële pneumonitis (NSIP). In
totaal hadden 16 (6%) patiënten een positieve ESSDAI voor het pulmonale domein; lage
activiteit (n=4), gemiddelde activiteit (n=11) en hoge activiteit (n=1).
Conclusie. In dit cross-sectionele onderzoek in de dagelijkse klinische praktijk was pulmonale
betrokkenheid aanwezig in 10-15% van de pSS patiënten, vooral ILD. Van alle pSS patiënten
was 6% als actief gescoord in het pulmonale domein van de ESSDAI.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Heus, A.
UMCG begeleider(s) Rheumatology and Clinical Immunology; University Medical Centre Groningen; Supervisor:; Bootsma, Prof. dr. H.; Second supervisor:; Arends, Dr. S.
Auteur(s) Heus, A.
UMCG begeleider(s) Rheumatology and Clinical Immunology; University Medical Centre Groningen; Supervisor:; Bootsma, Prof. dr. H.; Second supervisor:; Arends, Dr. S.


 
To top