Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Influence of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on cognitivesymptoms in a rat model of Parkinson’s Disease

(2016) Holslag, J.A.H.

Morbus Parkinson is a common neurodegenerative disease. It is best known for its cardinal
motor symptoms caused by loss of dopamine, which can be alleviated by dopaminergic
medication and deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN). But most
patients also have non-motor symptoms. Attention deficit and impulsivity are among the
commonest. There are indications that STN DBS affects these cognitive symptoms.
Nevertheless, there is a lack of properly controlled studies, not confounded by varying
influences. Therefor a study was performed to test attention and impulsivity in a rat model of
parkinson’s, as well as the effect of STN DBS, thereof.
A 3-class auditory oddball paradigm was used to test rats’ ability to quickly, and specifically
react to a correct tone, but to ignore a standard and distractor tone. Our results show reduced
attention and impulsivity in the 6-OHDA lesioned rat Parkinson’s model, but that STN DBS
has no effect on these symptoms. Reduced attention has been shown in Parkinson before,
while the impact of this disorder on impulsivity is less clear. This paradigm may therefore be
useful to characterize the pathophysiological mechanisms leading to disturbed attention in
Parkinson in more detail.

ID 3372
Moeder ID 3084
Volgorde Holslag, J.A.H.
Naam HolslagJAH
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/HolslagJAH/
Gemaakt op: 2017-03-27 08:50:43
Gemodificeerd op: 2017-03-27 08:50:43
Digitaal ID 58d8d263d1951
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Influence of deep brain stimulation of the subthalamic nucleus on cognitivesymptoms in a rat model of Parkinson’s Disease
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 27
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Morbus Parkinson is a common neurodegenerative disease. It is best known for its cardinal
motor symptoms caused by loss of dopamine, which can be alleviated by dopaminergic
medication and deep brain stimulation (DBS) of the subthalamic nucleus (STN). But most
patients also have non-motor symptoms. Attention deficit and impulsivity are among the
commonest. There are indications that STN DBS affects these cognitive symptoms.
Nevertheless, there is a lack of properly controlled studies, not confounded by varying
influences. Therefor a study was performed to test attention and impulsivity in a rat model of
parkinson’s, as well as the effect of STN DBS, thereof.
A 3-class auditory oddball paradigm was used to test rats’ ability to quickly, and specifically
react to a correct tone, but to ignore a standard and distractor tone. Our results show reduced
attention and impulsivity in the 6-OHDA lesioned rat Parkinson’s model, but that STN DBS
has no effect on these symptoms. Reduced attention has been shown in Parkinson before,
while the impact of this disorder on impulsivity is less clear. This paradigm may therefore be
useful to characterize the pathophysiological mechanisms leading to disturbed attention in
Parkinson in more detail.
Nederlandse samenvatting Morbus Parkinson is een veel voorkomende neurodegeratieve ziekte, die wordt gekenmerkt
door de kardinale bewegingssymptomen. Dopaminerge medicatie en diepe brein stimulatie
(DBS) van de nucleus subthalamicus (STN) helpt de symptomen te verlichten. De meest
patiënten hebben echter ook niet bewegingsgerelateerde symptomen. Aandachtsproblemen en
impulsiviteit zijn twee van de vaakst voorkomende. Er zijn aanwijzingen dat STN DBS ook
invloed heeft op deze cognitieve symptomen. Maar er is gebrek aan zorgvuldig
gecontroleerde studies, uitgesloten van storende of vertroebelende factoren. Daarom is een
studie verricht die aandacht en impulsiviteit test in een ratten model van morbus Parkinson,
en de invloed van STN DBS hierop.
Er werd een ‘3-class auditory oddball’ paradigma gebruikt om de vaardigheid van ratten te
testen om snel, en uitsluitend, op een correcte toon te reageren maar een standaard en een
distractor toon te negeren. De resultaten laten zien dat dit model zorgt voor afname van
aandacht en van impulsiviteit maar dat STN DBS daarop geen effect heeft. Verminderde
aandacht en impulsiviteit zijn al aangetoond in de ziekte van Parkinson. Dit laat de
bruikbaarheid van dit paradigma zien voor deze onderzoeksvraag.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Holslag, J.A.H.
UMCG begeleider(s) Faculty supervisors:; Koning,M.A.J. de M.D. PhD.; Dijk, M.J.C. van M.D. PhD.; University Medical Centre Groningen
Begeleider(s) opleidingsinstelling Second supervisors:; Krauss, J. K. M.D.; Schwabe, K. PhD.; Medizinische Hochschule Hannover
Auteur(s) Holslag, J.A.H.
UMCG begeleider(s) Faculty supervisors:; Koning,M.A.J. de M.D. PhD.; Dijk, M.J.C. van M.D. PhD.; University Medical Centre Groningen


 
To top