Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Development of Participation Scale addressing participation restrictions in children who suffered from Buruli Ulcer in Benin and Ghana

(2016) Horstman, J. (Jacolien)

Introduction: Buruli Ulcer (BU) is a debilitating skin disease caused by Mycobacterium ulcerans and when left untreated often results in scarring and retraction of the area and can lead to permanent disability.
Objectives: To develop an adequate questionnaire assessing possible participation restrictions in former BU patients younger than 15 years old in Benin and Ghana.
Methods: The research is divided into phases. Phase I consists of item collection by means interviews and observation, item selection and item reduction corresponding with the International Classification of Functioning, Disability and Health ICF domains. Phase II consists of a pilot study aiming to test the comprehensibility, feasibility, relevance and acceptability of the draft questionnaire 58 participants in Benin. Phase III consists of testing content validity, reactivity and discrimination of the new developed scale by means of appropriate statistical methods among 109 participants in Ghana.
Results: In Phase I a draft questionnaire was developed with 25 questions. Testing in Phase II resulted in the elimination of 16 of the 25 questions. The 7 questions, with an internal consistency, Cronbach's alpha of .539 were used for further testing Phase III. 73 (63%) participants score 0 on the Participation Scale. The mean of participants scoring > 0 is 7.772 and the median 5.00 with highest possible total score on the P-scale being 35. Gender is an independent factor, with females having higher outcomes.
Conclusion: A measure is developed to determine participation restrictions in former BU below 15 years. It is the first time to establish that this group of patients face participation restrictions. Further research is required to determine cut-off score, enhancing the questionnaire validity and reliability. Moreover research is to determine the adequate methods and programmes to reduce participation restrictions in this patient group.

ID 3374
Moeder ID 3084
Volgorde Horstman, J.
Naam HorstmanJ
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/HorstmanJ/
Gemaakt op: 2017-03-27 09:23:39
Gemodificeerd op: 2017-03-27 09:26:09
Digitaal ID 58d8da1c167a7
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Development of Participation Scale addressing participation restrictions in children who suffered from Buruli Ulcer in Benin and Ghana
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 74
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Introduction: Buruli Ulcer (BU) is a debilitating skin disease caused by Mycobacterium ulcerans and when left untreated often results in scarring and retraction of the area and can lead to permanent disability.
Objectives: To develop an adequate questionnaire assessing possible participation restrictions in former BU patients younger than 15 years old in Benin and Ghana.
Methods: The research is divided into phases. Phase I consists of item collection by means interviews and observation, item selection and item reduction corresponding with the International Classification of Functioning, Disability and Health ICF domains. Phase II consists of a pilot study aiming to test the comprehensibility, feasibility, relevance and acceptability of the draft questionnaire 58 participants in Benin. Phase III consists of testing content validity, reactivity and discrimination of the new developed scale by means of appropriate statistical methods among 109 participants in Ghana.
Results: In Phase I a draft questionnaire was developed with 25 questions. Testing in Phase II resulted in the elimination of 16 of the 25 questions. The 7 questions, with an internal consistency, Cronbach's alpha of .539 were used for further testing Phase III. 73 (63%) participants score 0 on the Participation Scale. The mean of participants scoring > 0 is 7.772 and the median 5.00 with highest possible total score on the P-scale being 35. Gender is an independent factor, with females having higher outcomes.
Conclusion: A measure is developed to determine participation restrictions in former BU below 15 years. It is the first time to establish that this group of patients face participation restrictions. Further research is required to determine cut-off score, enhancing the questionnaire validity and reliability. Moreover research is to determine the adequate methods and programmes to reduce participation restrictions in this patient group.
Nederlandse samenvatting Introductie: BU is een huid aandoening die wordt veroorzaakt door Mycobacterium ulcerans. Indien dit niet wordt behandeld kan leiden tot litteken vorming en tractie van het wondgebied en uiteindelijk leiden tot blijvende fysieke handicap.
Doel: De ontwikkeling van een vragenlijst die de mogelijke participatie problemen bij voormalig BU patiënten onder de 15 jaar in Benin en Ghana meet.
Methoden: Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen. Fase I bestaat uit het verzamelen van items door middel van interviews en observaties, en de selectie en reductie van de items overeenkomstig met de ICF domeinen. Fase II bestaat uit een vooronderzoek die de begrijpelijkheid, haalbaarheid, relevantie en acceptatie van de concept vragenlijst onder 58 participanten test. Fase III bestaat uit het testen van inhoud validiteit, reactiviteit and discriminatie van de vragenlijst test door middel van de daartoe bestemde statische methoden onder 109 participanten in Ghana.
Resultaten: In Fase I werd een concept vragenlijst, bestaande uit 25 vragen, ontwikkeld. Tijdens het testen in Fase II werden 16 van de 25 vragen geëlimineerd. De 7 overgebleven vragen hebben een interne samenhang, Chronbach's alpha van ,539 werd verder getest in Fase III. 73 (63%) participanten scoorde 0 op the Participatie Schaal. Het gemiddelde van de participanten die > 0 is 7,772 en de mediaan 5,00, waarbij 35 de hoogst mogelijke totaalscore is voor de vragenlijst. Sekse is een onafhankelijke predictor, waarbij de vrouwelijke participanten hoger scoren.
Conclusie: Er is een meetinstrument ontwikkeld die om participatie problemen bij BU patiënten jonger dan 15 jaar vastlegt. Het is de eerst keer dat wordt vastgesteld dat er participatieproblemen zijn in deze doelgroep. Verder onderzoek is nodig om de cut-off score te bepalen, betrouwbaarheid en validiteit van de vragenlijst te vergroten. Vervolgonderzoek adequate methoden en programma's te ontwikkelen die de participatie restricties in deze patiënten doelgroep doen afnemen.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Horstman, J. (Jacolien)
UMCG begeleider(s) Faculty Supervisor; Stienstra, dr. Ymkje
Begeleider(s) opleidingsinstelling Second Supervisor; Barogui, dr. Yves; Centre de Depistage et de traitement de l’Ulcere de Buruli d
Auteur(s) Horstman, J. (Jacolien)
UMCG begeleider(s) Faculty Supervisor; Stienstra, dr. Ymkje


 
To top