Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Outcomes of the failure of selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma

(2016) Joosten, J.J. (Hanneke)

Introduction: Over the past five decades there has been a shift from mandatory operative
exploration to selective non-operative management (SNOM) in penetrating abdominal
trauma(PAT). Besides all the proven benefits of SNOM, the main concern is the potential
harm in patients who fail SNOM and eventually experience a delay in treatment. The aim of
this study is to investigate if delayed surgery due to failed SNOM is associated with adverse
effects in PAT patients.
Methods: All patients presenting at the Trauma Centre of Groote Schuur Hospital, Cape
Town in a 13-month period (05/15-06/16) were included. Patient groups were divided in
patients who went immediately for surgery and patients who failed SNOM and then had
surgery. Outcomes included mortality, morbidity rate and length of stay.
Results: Of 485 patients, 219 (45%) were managed by SNOM of which 26 (12 %) failed the
observation period and 266 (55%) with immediate surgery. The median time to OR was in the
immediate surgery group 5 hours (Q1-Q3 2-8) and in the failed SNOM group 45 hours (Q1-
Q3 27-68). Mortality was only observed in the immediate surgery group. There was no
difference in the number of patients who had complications (failed SNOM 31% vs. 37%
p=0.71), or in length of stay (failed SNOM median 7(5-10) vs. 7(5-12) p=0.95)
Conclusion: Under a structured clinical protocol, the delay does not cause preventable
mortality, morbidity or length of stay. Nevertheless further research has to be carried out to
emphasize our results.

ID 3391
Moeder ID 3084
Volgorde Joosten, J.J.
Naam JoostenJJ
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/JoostenJJ/
Gemaakt op: 2017-04-12 11:33:43
Gemodificeerd op: 2017-04-12 11:33:43
Digitaal ID 58ee10997930f
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Outcomes of the failure of selective nonoperative management of penetrating abdominal trauma
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 19
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Introduction: Over the past five decades there has been a shift from mandatory operative
exploration to selective non-operative management (SNOM) in penetrating abdominal
trauma(PAT). Besides all the proven benefits of SNOM, the main concern is the potential
harm in patients who fail SNOM and eventually experience a delay in treatment. The aim of
this study is to investigate if delayed surgery due to failed SNOM is associated with adverse
effects in PAT patients.
Methods: All patients presenting at the Trauma Centre of Groote Schuur Hospital, Cape
Town in a 13-month period (05/15-06/16) were included. Patient groups were divided in
patients who went immediately for surgery and patients who failed SNOM and then had
surgery. Outcomes included mortality, morbidity rate and length of stay.
Results: Of 485 patients, 219 (45%) were managed by SNOM of which 26 (12 %) failed the
observation period and 266 (55%) with immediate surgery. The median time to OR was in the
immediate surgery group 5 hours (Q1-Q3 2-8) and in the failed SNOM group 45 hours (Q1-
Q3 27-68). Mortality was only observed in the immediate surgery group. There was no
difference in the number of patients who had complications (failed SNOM 31% vs. 37%
p=0.71), or in length of stay (failed SNOM median 7(5-10) vs. 7(5-12) p=0.95)
Conclusion: Under a structured clinical protocol, the delay does not cause preventable
mortality, morbidity or length of stay. Nevertheless further research has to be carried out to
emphasize our results.
Nederlandse samenvatting Inleiding: In de afgelopen vijf decennia is er een verschuiving geweest van verplichte
operatieve exploratie naar selectieve niet-operatieve behandeling (SNOM) bij
penetrerend abdominaal trauma (PAT). Naast alle bewezen voordelen van SNOM, blijft
de belangrijkste zorg de potentiele schade die de vertraging in behandeling kan
toebrengen aan patiënten bij wie uiteindelijk toch een operatie indicatie ontstaat. Het
doel van deze studie is te onderzoeken of het uitstellen van operatie door het mislukken
van SNOM geassocieerd is met nadelige gevolgen bij PAT patiënten.
Methode: Alle patiënten die zich presenteerden bij het Trauma Center van het Groote
Schuur Ziekenhuis in een periode van 13 maanden (05/15-06/16) werden geïncludeerd.
De twee patiëntgroepen werden verdeeld in patiënten die meteen geopereerd werden
en patiënten bij wie SNOM was mislukt en dan werden geopereerd. Onze uitkomsten
waren mortaliteit, morbiditeit en ziekenhuisverblijf.
Resultaten: Van de 485 patiënten, werden 266 (55%) onmiddellijk geopereerd en
werden 219 (45%) behandeld met SNOM waarvan bij 26 (12%) de SNOM mislukte. De
mediane tijd tot de operatie kamer was in de onmiddellijke operatie groep 5 uur (Q1-Q3
2-8) en in de mislukte SNOM groep 45 uur (Q1-Q3 27-68). Mortaliteit werd alleen
waargenomen in de onmiddellijke chirurgie groep. Er was geen verschil in het aantal
patiënten dat complicaties had (mislukte SNOM 31% vs. 37% p = 0,71) of in
verblijfsduur (mislukte SNOM mediaan 7 (5-10) versus 7 (5-12) dagen p = 0,95).
Conclusie: In een gestructureerd klinisch protocol, lijkt de vertraging van operatie bij
PAT geen onnodige mortaliteit, morbiditeit en ziekenhuisverblijf te veroorzaken, echter
vervolgonderzoek zal moeten worden uitgevoerd om onze resultaten te bevestigen.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Joosten, J.J. (Hanneke)
UMCG begeleider(s) El Moumni, Drs. M.; Trauma Division, Department of Surgery,; University Medical Centre Groningen,; Groningen, The Netherlands
Begeleider(s) opleidingsinstelling Navsaria, Prof. P.H.; Trauma Division, Department of Surgery; Groote Schuur Hospital; University of Cape Town; Cape Town, South Africa
Auteur(s) Joosten, J.J. (Hanneke)
UMCG begeleider(s) El Moumni, Drs. M.; Trauma Division, Department of Surgery,; University Medical Centre Groningen,; Groningen, The Netherlands


 
To top