Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Popeye or Pinocchio? The relationship between muscle mass and grip strength in an elderly population by measuring muscle mass and testing grip strength

(2016) Kooijman, P.

Background. The frailty syndrome is considered to be the most problematic expression of ageing. One of the underlying causes is a gradual decline in muscle mass and muscle strength. In the screening for patients at risk, standardization of the measurement instruments of loss of muscle is essential.
Objectives. This study aimed to measure muscle mass and muscle strength in elderly in order to correlate existing measurement instrument tools to each other. The second objective is to measure and correlate muscle density and muscle strength in elderly.
Design and setting. This prospective observational study included patients of 70 years and above visiting the outpatient clinic of the Gelre Hospital in Apeldoorn to undergo a Computed Tomography (CT) scan of the abdomen (January-April 2016). Muscle mass was calculated by Total Psoas Area (TPA). Muscle strength was measured by hand grip strength (GS). In pa-tients with identical amount of contrast fluid, muscle density was measured using the Houns-field Unit Average Calculation (HUAC).
Results. A total of 175 patients (median age 76 years) was included. After correction for con-founding factors (age, gender, and frail state) GS and TPA remained significantly correlated (R²=0.43, P=0.001). GS and HUAC were not significantly correlated (P=0.46 for men and P=0.39 for women). Influence of contrast fluid on HUAC was observed.
Conclusion. Although muscle strength (GS) and muscle mass (TPA) are correlated, they each symbolize different aspects of a patient’s physical condition. Muscle density (HUAC) is not correlated with muscle strength.

ID 3394
Moeder ID 3084
Volgorde Kooijman, P.
Naam KooijmanP
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2016/KooijmanP/
Gemaakt op: 2017-04-12 12:35:43
Gemodificeerd op: 2017-04-12 12:35:43
Digitaal ID 58ee1f216d698
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Popeye or Pinocchio? The relationship between muscle mass and grip strength in an elderly population by measuring muscle mass and testing grip strength
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 35
Publicatiejaar 2016
Taal en
Engelse samenvatting Background. The frailty syndrome is considered to be the most problematic expression of ageing. One of the underlying causes is a gradual decline in muscle mass and muscle strength. In the screening for patients at risk, standardization of the measurement instruments of loss of muscle is essential.
Objectives. This study aimed to measure muscle mass and muscle strength in elderly in order to correlate existing measurement instrument tools to each other. The second objective is to measure and correlate muscle density and muscle strength in elderly.
Design and setting. This prospective observational study included patients of 70 years and above visiting the outpatient clinic of the Gelre Hospital in Apeldoorn to undergo a Computed Tomography (CT) scan of the abdomen (January-April 2016). Muscle mass was calculated by Total Psoas Area (TPA). Muscle strength was measured by hand grip strength (GS). In pa-tients with identical amount of contrast fluid, muscle density was measured using the Houns-field Unit Average Calculation (HUAC).
Results. A total of 175 patients (median age 76 years) was included. After correction for con-founding factors (age, gender, and frail state) GS and TPA remained significantly correlated (R²=0.43, P=0.001). GS and HUAC were not significantly correlated (P=0.46 for men and P=0.39 for women). Influence of contrast fluid on HUAC was observed.
Conclusion. Although muscle strength (GS) and muscle mass (TPA) are correlated, they each symbolize different aspects of a patient’s physical condition. Muscle density (HUAC) is not correlated with muscle strength.
Nederlandse samenvatting Achtergrond. Kwetsbaarheid wordt gezien als de meest problematische uiting van ouder worden. Een van de onderliggende oorzaken is een geleidelijke afname van spiermassa en spierkracht. Het standaardiseren van de instrumenten deze afname meten is essentieel in het screenen voor risicopatiënten.
Doel. Deze studie beoogde het correleren van de bestaande meetinstrumenten door het meten van spiermassa en spierkracht bij ouderen. De tweede doelstelling is het meten en correleren van spierdichtheid en spierkracht bij ouderen.
Opzet en methode. In deze prospectieve observationele studie werden patiënten van 70 jaar of ouder geincludeerd die de polikliniek van het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn bezochten (januari-april 2016) om een Computed Tomography (CT) scan van de buik te ondergaan. Spiermassa werd berekend middels de Total Psoas Area (TPA). Spierkracht werd gemeten met de hand grijpkracht (GS). Bij patiënten die eenzelfde hoeveelheid contrastvloeistof ont-vingen werd spierdichtheid gemeten middels de Hounsfield Unit Average Calculation (HU-AC).
Resultaten. In totaal werden 175 patiënten geincludeerd (leeftijd: mediaan 76 jaar). Na cor-rectie van confounders (leeftijd, geslacht en kwetsbaarheid) bleven GS en TPA significant gecorreleerd (R² = 0.43, P = 0.001). GS en HUAC waren niet significant gecorreleerd (P = 0.46 voor mannen, P = 0.39 voor vrouwen). Er werd invloed van contrastvloeistof op HUAC waargenomen.
Conclusie. Spierkracht (GS) en spiermassa (TPA) zijn significant gecorreleerd. Wel symboli-seren zij verschillende aspecten van de fysieke toestand van de patiënt. Spierdichtheid (HU-AC) is niet gecorreleerd met spierkracht.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Kooijman, P.
UMCG begeleider(s) Facultary supervisor:; Munster, Dr. B.C. van physician and geriatric specialist at
Begeleider(s) opleidingsinstelling Second supervisor:; Bruns, E.R.J. MD PHD at Academic Medical Center (AMC) in Ams
Auteur(s) Kooijman, P.
UMCG begeleider(s) Facultary supervisor:; Munster, Dr. B.C. van physician and geriatric specialist at


 
To top