Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Lichaamssamenstelling en calcificatie van de abdominale aorta bij overlevenden van testiscarcinoom in relatie tot het metabool syndroom

(2016) Meer, I. van

Bij overlevenden van testiscarcinoom wordt een verhoogde prevalentie van het metabool syndroom gezien. Het voorkomen van het metabool syndroom wordt geassocieerd met verhoogde vorming van atherosclerose. De aanwezigheid van atherosclerose geeft een hoger risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire ziekten, met name coronaire aandoeningen. In de studie zijn overlevenden van testiscarcinoom vergeleken met een controle groep zonder doorgemaakt carcinoom. Er is gekeken naar de mate van atherosclerose in de abdominale aorta op niveau L1-L4 en de lichaamssamenstelling met behulp van dual energy x-ray absorptiometry (dexa) scans. Ook werd gekeken naar verschillende bekende risicofactoren. De prevalentie van atherosclerose van de abdominale aorta was niet hoger bij overlevenden van testiscarcinoom dan bij gezonde controle personen. Er is geen associatie tussen de mate van calcificatie van de abdominale aorta op niveau L1-L4 en subcutaan en vetvolume op dexa-scans gevonden. Het voorkomen van calcificatie valt niet samen met het voorkomen van het metabool syndroom. Bij geen van de patiënten of controles met het metabool syndroom werd atherosclerose waargenomen. Vanwege het ontbreken van een baseline scan en de gemiddeld beperkte tijd tussen het einde van de behandeling en het maken van de dexa-scan is geen uitspraak te doen over het ontwikkelen van atherosclerose als gevolg van het doormaken van een behandeling voor testiscarcinoom. Daar de lab waarden voor de risicofactoren van het metabool syndroom duidelijk ongunstiger waarden lieten zien voor de patiënten is er een reële kans dat zij in de loop van de tijd het metabool syndroom zullen ontwikkelen en daarmee een verhoogde kans op de ontwikkeling van atherosclerose. Een longitudinale studie is nodig om te onderzoeken of patiënten behandeld voor testiscarcinoom sneller atherosclerose ontwikkelen.


 
To top