Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Language outcome in children with congenital hearing impairment: the influence of etiology

(2017) Dieleman, E. (Eveline)

Introduction Different factors affect the language development in children with congenital hearing impairment after a medical-technical intervention, e.g. cochlear implantation, and auditory-verbal therapy (AVT). Previous studies have suggested that the differences in language outcome may be explained by the etiology of the hearing impairment (HI). Therefore, the aim of this study was to investigate whether language outcome in children with HI is associated with the etiology of HI after an early medical-technical intervention and three years of AVT.
Materials & Methods This observational retrospective two-center study comprised 53 hearing impaired children divided in four etiology groups; (1) degeneratio labyrinthi acustici (DLA) congenita hereditaria, (2) DLA congenita non specificata, (3) DLA congenita postinfectiosa and (4) auditory neuropathy respectively. The children underwent three different tests examining receptive vocabulary (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT-4), receptive language (Reynell test) and productive language (the Danish ‘Viborgmaterialet’). All tests were conducted 1, 2 and 3 years after the children received their hearing device. Test scores were calculated from the child’s chronological age. Fisher’s exact test was used for analysis of possible associations. Subsequently, univariate analyses were performed to search for other possible covariates associated with language outcome. A p-value of 0.05 was considered as statistically significant. All statistical analyses were done using IBM SPSS Statistics 24.
Results 32.1% of the participants was classified as ‘DLA congenita hereditaria’, 49.1% as ‘DLA congenita non specificata’, 17.0% as ‘DLA congenita postinfectiosa’ and 1.9% had auditory neuropathy. No significant associations were found between the etiology of the HI and the language outcome of children with HI after 1 year of AVT (PPVT, p=0,234; Reynell, p=0,845; Viborgmaterialet, p=0,667), neither after 2 years of AVT (PPVT, p=0,228; Reynell, p=0,172; Viborgmaterialet, p=0,659) nor after 3 years of AVT (PPVT, p=0,102; Reynell, p=0,512 Viborgmaterialet, p=0,580). Some significant associations were found between language outcome and the type of hearing device and between language outcome and additional disabilities, however no strong evidence was found.
Conclusion Our results suggest that there is no influence of the etiology of the HI on language outcome in children with congenital hearing impairment. Besides, this study highlights the interest of further research using objective assessments techniques in a larger and more homogeneous population. If the findings from this study will be confirmed in future studies, this will have a clinical and societal impact regarding the diagnostics of HI.

ID 3558
Moeder ID 3463
Volgorde Dieleman, E.
Naam DielemanE
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2017/DielemanE/
Gemaakt op: 2017-08-28 11:46:00
Gemodificeerd op: 2017-08-28 11:46:00
Digitaal ID 59a40278341c3
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel Language outcome in children with congenital hearing impairment: the influence of etiology
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 53
Publicatiejaar 2017
Taal en
Engelse samenvatting Introduction Different factors affect the language development in children with congenital hearing impairment after a medical-technical intervention, e.g. cochlear implantation, and auditory-verbal therapy (AVT). Previous studies have suggested that the differences in language outcome may be explained by the etiology of the hearing impairment (HI). Therefore, the aim of this study was to investigate whether language outcome in children with HI is associated with the etiology of HI after an early medical-technical intervention and three years of AVT.
Materials & Methods This observational retrospective two-center study comprised 53 hearing impaired children divided in four etiology groups; (1) degeneratio labyrinthi acustici (DLA) congenita hereditaria, (2) DLA congenita non specificata, (3) DLA congenita postinfectiosa and (4) auditory neuropathy respectively. The children underwent three different tests examining receptive vocabulary (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT-4), receptive language (Reynell test) and productive language (the Danish ‘Viborgmaterialet’). All tests were conducted 1, 2 and 3 years after the children received their hearing device. Test scores were calculated from the child’s chronological age. Fisher’s exact test was used for analysis of possible associations. Subsequently, univariate analyses were performed to search for other possible covariates associated with language outcome. A p-value of 0.05 was considered as statistically significant. All statistical analyses were done using IBM SPSS Statistics 24.
Results 32.1% of the participants was classified as ‘DLA congenita hereditaria’, 49.1% as ‘DLA congenita non specificata’, 17.0% as ‘DLA congenita postinfectiosa’ and 1.9% had auditory neuropathy. No significant associations were found between the etiology of the HI and the language outcome of children with HI after 1 year of AVT (PPVT, p=0,234; Reynell, p=0,845; Viborgmaterialet, p=0,667), neither after 2 years of AVT (PPVT, p=0,228; Reynell, p=0,172; Viborgmaterialet, p=0,659) nor after 3 years of AVT (PPVT, p=0,102; Reynell, p=0,512 Viborgmaterialet, p=0,580). Some significant associations were found between language outcome and the type of hearing device and between language outcome and additional disabilities, however no strong evidence was found.
Conclusion Our results suggest that there is no influence of the etiology of the HI on language outcome in children with congenital hearing impairment. Besides, this study highlights the interest of further research using objective assessments techniques in a larger and more homogeneous population. If the findings from this study will be confirmed in future studies, this will have a clinical and societal impact regarding the diagnostics of HI.
Nederlandse samenvatting Introductie Verschillende factoren beïnvloeden de taalontwikkeling bij kinderen met slechthorendheid na een medisch-technische behandeling, zoals het plaatsen van een cochleair implantaat, en auditory-verbal therapy (AVT). Eerdere studies suggereren dat de verschillen in taalniveau verklaard kunnen worden door de etiologie van de slechthorendheid. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of er een associatie is tussen het taalniveau van kinderen met slechthorendheid en de etiologie van slechthorendheid na een medisch-technische behandeling en drie jaar AVT.
Methode In deze observationele retrospectieve studie werden 53 slechthorende kinderen naar etiologie verdeeld in vier groepen, te weten; (1) degeneratio labyrinthi acustici (DLA) congenita hereditaria, (2) DLA congenita non specificata, (3) DLA congenita postinfectiosa en (4) auditieve neuropathie. De kinderen ondergingen drie verschillende testen waarbij de receptieve kennis van de woordenschat (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT-4), het taalbegrip (Reynell test) en de taalproductie (de Deense ‘Viborgmaterialet’) werden onderzocht. Alle testen werden uitgevoerd 1, 2 en 3 jaar nadat de kinderen hun diverse hoortoestellen ontvangen hadden. De testresultaten werden berekend aan de hand van de chronologische leeftijd van het kind. De Fisher’s exact test werd gebruikt voor de analyse van mogelijke associaties. Daaropvolgend werden univariate analyses uitgevoerd om te onderzoeken of mogelijk andere covariabelen geassocieerd zijn met het taalniveau. Een p-waarde van 0.05 werd als statistisch significant beschouwd. Alle statistische analyses werden uitgevoerd met behulp van IBM SPSS Statistics 24.
Resultaten Van alle deelnemers werd 32.1% geclassificeerd als ‘DLA congenita hereditaria’, 49.1% als ‘DLA congenita non specificata’, 17.0% als ‘DLA congenita postinfectiosa’ en 1.9% had auditieve neuropathie. Er werden geen significante associaties gevonden tussen de etiologie van slechthorendheid en het taalniveau van kinderen met slechthorendheid na 1 jaar AVT (PPVT, p=0,234; Reynell, p=0,845; Viborgmaterialet, p=0,667), noch na 2 jaar AVT (PPVT, p=0,228; Reynell, p=0,172; Viborgmaterialet, p=0,659) en ook niet na 3 jaar AVT (PPVT, p=0,102; Reynell, p=0,512 Viborgmaterialet, p=0,580). Enige significante associaties werden gevonden tussen het taalniveau en het type hoortoestel en tussen het taalniveau en bijkomende beperkingen, maar een onomstotelijk bewijs ontbreekt.
Conclusie Deze resultaten suggereren dat de etiologie van slechthorendheid geen invloed heeft op het taalniveau van kinderen met aangeboren slechthorendheid. Daarnaast benadrukt deze studie het belang van verder onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van objectieve beoordelingstechnieken en een grotere, homogenere studiepopulatie. Indien deze resultaten worden bevestigd in toekomstige studies, dan zal dat van klinisch en maatschappelijk belang zijn voor de diagnostiek van slechthorendheid.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Dieleman, E. (Eveline)
UMCG begeleider(s) Faculty supervisor:; Hofman, R. MD, PhD, ENT surgeon; GIPS-M supervisor:; Kallenberg,Professor C.G.M. MD, PhD, dept. of Rheumatology
Begeleider(s) opleidingsinstelling External supervisors:; Cayé-Thomasen, Professor Per MD, DMSc, ENT surgeon Copenhage; Percy-Smith, Lone PhD, speech and language pathologist Copen
Auteur(s) Dieleman, E. (Eveline)
UMCG begeleider(s) Faculty supervisor:; Hofman, R. MD, PhD, ENT surgeon; GIPS-M supervisor:; Kallenberg,Professor C.G.M. MD, PhD, dept. of Rheumatology


 
To top