Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

The association between gestational age, attainment of smiling and walking,and development at school entry.

(2017) Dokkum, N.H. van

BACKGROUND: Developmental milestones, such as ‘smiling’ and ‘walking’, are used worldwide to monitor development of children. Preterm-born children reach developmental milestones later than term-born children. Exact attainment ages and predictive values for later neurocognitive functioning of these milestones for preterm-born children are still largely unknown.
AIM: First, to assess the association between gestational age (GA) and attainment ages of smiling and walking (smiling-age, walking-age). Second, to assess the predictive values of smiling-age and walking-age for developmental delay at age 4 years.
METHODS: Smiling-age was recorded for 201 term-born and 454 preterm-born children and walking-age for 425 term-born and 1,080 preterm-born children. Development was assessed at 4 years with the Ages and Stages Questionnaire (ASQ). We assessed the association between GA and attainment ages with Pearson correlation coefficients. Next, we assessed crude and adjusted odds for failing ASQ domains, with later smiling-age and walking-age.
RESULTS: GA was correlated with smiling-age ( -0.742, P<0.001), and walking-age ( -0.415, P<0.001). For every week a child smiled later, the adjusted odds for an abnormal ASQ-communication score increased with 16% (odds ratio [OR] 1.16, 95%-confidence interval [CI] 1.02-1.32). Smiling-age was not associated with other ASQ-domain scores. For every month a child walked later, the additional odds for an abnormal ASQ-total score was 14% (OR 1.14, CI 1.07-1.21). Walking-age was associated with failing on underlying gross motor, fine motor and problem solving ASQ domains.
CONCLUSIONS: Smiling-age is strongly associated with GA and predicts communication delay at age 4, independent of GA. The association of walking-age to GA is moderate, and predictive of developmental delay in several domains at age 4 years, independent of GA.

ID 3559
Moeder ID 3463
Volgorde Dokkum, N.H. van
Naam DokkumNHvan
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2017/DokkumNHvan/
Gemaakt op: 2017-08-28 12:06:57
Gemodificeerd op: 2017-08-28 12:06:57
Digitaal ID 59a4076242ad6
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel The association between gestational age, attainment of smiling and walking,and development at school entry.
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 23
Publicatiejaar 2017
Taal en
Engelse samenvatting BACKGROUND: Developmental milestones, such as ‘smiling’ and ‘walking’, are used worldwide to monitor development of children. Preterm-born children reach developmental milestones later than term-born children. Exact attainment ages and predictive values for later neurocognitive functioning of these milestones for preterm-born children are still largely unknown.
AIM: First, to assess the association between gestational age (GA) and attainment ages of smiling and walking (smiling-age, walking-age). Second, to assess the predictive values of smiling-age and walking-age for developmental delay at age 4 years.
METHODS: Smiling-age was recorded for 201 term-born and 454 preterm-born children and walking-age for 425 term-born and 1,080 preterm-born children. Development was assessed at 4 years with the Ages and Stages Questionnaire (ASQ). We assessed the association between GA and attainment ages with Pearson correlation coefficients. Next, we assessed crude and adjusted odds for failing ASQ domains, with later smiling-age and walking-age.
RESULTS: GA was correlated with smiling-age ( -0.742, P<0.001), and walking-age ( -0.415, P<0.001). For every week a child smiled later, the adjusted odds for an abnormal ASQ-communication score increased with 16% (odds ratio [OR] 1.16, 95%-confidence interval [CI] 1.02-1.32). Smiling-age was not associated with other ASQ-domain scores. For every month a child walked later, the additional odds for an abnormal ASQ-total score was 14% (OR 1.14, CI 1.07-1.21). Walking-age was associated with failing on underlying gross motor, fine motor and problem solving ASQ domains.
CONCLUSIONS: Smiling-age is strongly associated with GA and predicts communication delay at age 4, independent of GA. The association of walking-age to GA is moderate, and predictive of developmental delay in several domains at age 4 years, independent of GA.
Nederlandse samenvatting INTRODUCTIE: De ontwikkeling van kinderen wordt wereldwijd gevolgd met behulp van ontwikkelingsmijlpalen, zoals teruglachen en loslopen. Voor prematuren is er weinig bekend over de leeftijd van het bereiken van deze mijlpalen en de voorspellende waarde hiervan voor latere neurocognitieve ontwikkeling.
DOEL: Vaststellen van de associatie tussen zwangerschapsduur en de leeftijd van bereiken van de mijlpalen ‘teruglachen’ en ‘loslopen’. Daarnaast vaststellen wat de voorspellende waarde van de leeftijd van behalen van deze mijlpalen is voor ontwikkeling op 4-jarige leeftijd.
METHODEN: Ouders uit het Pinkeltje cohort (’02-‘03) benoemden bij het consultatiebureau de leeftijd waarop kinderen teruglachten (201 à termen en 454 prematuren) en losliepen (425 à termen en 1.080 prematuren). Op 4-jarige leeftijd werd de Ages en Stages Questionnaire (ASQ) ingevuld. We beoordeelden de associatie tussen zwangerschapsduur en leeftijd van bereiken van de mijlpalen met behulp van Pearson correlatiecoëfficiënten. De voorspellende waarde van behalen van mijlpalen voor de ontwikkeling op 4-jarige leeftijd bepaalden we met logistische regressie, waarin ook zwangerschapsduur werd meegenomen.
RESULTATEN: Zwangerschapsduur is negatief gecorreleerd met de leeftijd van teruglachen ( -0.742, P<0.001), en met de leeftijd van loslopen ( -0.415, P<0.001). Later teruglachen was alleen geassocieerd met een hogere kans op communicatieproblemen (odds ratio [OR] 1.16, 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI] 1.02-1.32). Voor elke maand die een kind later losliep, steeg de kans op een afwijkende ASQ-totaal score met 14% (OR 1.14, BI 1.07-1.21). Ook voor de ASQ-domeinen grove en fijne motoriek en probleemoplossend vermogen steeg de kans op afwijkende scores bij later loslopen.
CONCLUSIE: De leeftijd van teruglachen is sterk gecorreleerd met zwangerschapsduur, en voorspelt communicatie op 4-jarige leeftijd, onafhankelijk van zwangerschapsduur. De leeftijd van loslopen is minder sterk geassocieerd met zwangerschapsduur, en voorspelt uitkomsten in meerdere ontwikkelingsdomeinen, onafhankelijk van zwangerschapsduur.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Dokkum, N.H. van
UMCG begeleider(s) Daily supervision:; Kerstjens, Dr. J.M. pediatrician-neonatologist; Kroon, Dr. M.L.A. de assistant professor Public Health Resea
Auteur(s) Dokkum, N.H. van
UMCG begeleider(s) Daily supervision:; Kerstjens, Dr. J.M. pediatrician-neonatologist; Kroon, Dr. M.L.A. de assistant professor Public Health Resea


 
To top