Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

Biomarkers in Lupus Nephritis

(2017) Ligtenberg, G. (Gijs)

2
Samenvatting
Achtergrond: Systemische lupus erythematodes is een auto-immuunziekte met een complexe pathogenese. Type 1 interferon (IFN) lijkt een rol te spelen in de pathogenese. Lupus nefritis (LN) is een ernstige complicatie van SLE. De biomarkers voor ziekteactiviteit die nu worden gebruikt in LN kennen tekortkomingen, dus is er behoefte aan nieuwe biomarkers. Chemokines IFN-γ induced protein (IP-10) en monocyte chemoattractant protein 1 (MCP-1) worden geproduceerd na IFN activatie en zijn eerder in verband gebracht met ziekteactiviteit in SLE. High-mobility group box 1 (HMGB1) is een auto-antigeen waarvan er verhoogde concentraties zijn gevonden in het serum van LN patiënten. HMGB1 is een ligand voor receptor for advanced glycation end-products (RAGE) en soluble RAGE (sRAGE) kan HMGB1 wegvangen en zo HMGB1-RAGE interactie voorkomen. In sommige ziekten is er een inverse relatie tussen HMGB1 en sRAGE beschreven. Doel: Om nieuwe biomarkers voor ziekteactiviteit in LN te vinden, werden serum concentraties van IP-10, MCP-1, sRAGE en HMGB geëvalueerd. Methoden: 22 LN patiënten en 22 non-renale SLE (nrSLE) patiënten werden geïncludeerd. Per patiënt zijn er twee serummonsters onderzocht: één monster afgenomen tijdens actieve ziekte en één monster tijdens remissie. Serum van 17 gezonde controles is eveneens onderzocht. Concentraties van IP-10, MCP-1 en sRAGE werden gemeten m.b.v. ELISA en HMGB1 concentraties werden gemeten m.b.v. western blotting. Resultaten: Serum concentraties van alle kandidaat biomarkers waren significant hoger in actieve LN dan niet-actieve LN. Serum IP-10 concentraties correleerden het vaakst en het sterkst met de conventionele biomarkers voor ziekte activiteit. HMGB1 en sRAGE waren positief gecorreleerd. Conclusie: Serum concentraties van de kandidaat biomarkers kunnen actieve van niet-actieve LN onderscheiden. IP-10 heeft het meeste potentie als mogelijke biomarker voor ziekteactiviteit in LN. Het ontbreken van een inverse relatie tussen sRAGE en HMGB1 in LN wordt mogelijk veroorzaakt doordat de concentratie sRAGE, net als in andere acute ziekten als sepsis, fors toeneemt.
Abstract
Background: Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease with a complex pathogenesis. Type 1 interferon (IFN) appears to play a role in the pathogenesis. Lupus nephritis (LN) is a severe complication of SLE. As the biomarkers used to assess disease activity (DA) are unsatisfactory, there is a need for new biomarkers. The chemokines IFN-γ induced protein 10 (IP-10) and monocyte chemoattractant protein (MCP-1) are produced after IFN activation and have previously been suggested as markers for disease activity in SLE. High-mobility group box 1 (HMGB1) is an auto-antigen shown to be elevated in serum of SLE patients with LN. HMGB1 is a ligand for receptor for advanced glycation end-products (RAGE) and soluble RAGE (sRAGE) functions as a decoy receptor for HMGB1-RAGE interaction. In some diseases an inverse relation between HMGB1 and sRAGE has been described. Objective: In search of possible biomarkers for DA in LN, serum levels of IP-10, MCP-1, sRAGE and HMGB1 were investigated. Methods: 22 LN patients and 22 non-renal SLE (nrSLE) patients were included. Per patient two serum samples were collected: one drawn during active disease, one drawn during quiescent disease. Serum of 17 healthy controls (HC) was collected. Levels of IP-10, MCP-1, sRAGE were measured by ELISA and HMGB1 levels were measured by western blotting. Results: Serum levels of all candidate biomarkers were significantly increased in active LN compared to quiescent LN. Serum IP-10 levels correlated stronger and more often to conventional biomarkers for DA than other candidate biomarkers. HMGB1 and sRAGE show a positive correlation. Conclusion: Serum concentrations of candidate biomarkers are able to discriminate active LN from quiescent LN, but not renal from non-renal DA. IP-10 shows most potential as possible biomarker for DA in LN. Lack of inverse relation between sRAGE and HMGB1 in LN may be caused by the fact sRAGE increases in LN, as this is an acute event, like sepsis.


 
To top