Scripties UMCG - Rijksuniversiteit Groningen
 
English | Nederlands

FreeStyle Libre Een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief voor mensen met diabetes mellitus: Een transversale en longitudinale analyse

(2018) Mollema, J. (Jeanine)

Achtergrond en doelstelling: De FreeStyle Libre (FSL) is een continue glucose monitor in de vorm van een subcutane sensor die in de bovenarm wordt geplaatst in combinatie met een reader, en die mogelijk voor mensen met diabetes voordelen biedt in vergelijking met gebruik van vingerpikken en teststrips. Het doel van dit onderzoek was om te analyseren of de FSL een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips.
Methoden: Alle deelnemers zijn gevraagd gedurende twaalf maanden de FSL te gebruiken. De gegevens zijn en worden verzameld in een register. Eindpunten zijn veranderingen in HbA1c, ervaren kwaliteit van leven – middels meting van de EQ-6D, de SF-12 en een vragenlijst van Diabetes Vereniging Nederland (DVN) – en de invloed van FSL gebruik op ziekenhuisopnames en arbeidsuitval. Er waren drie meetmomenten: bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden; de data van respectievelijk 1333, 871 en 273 deelnemers werd geanalyseerd.
Resultaten: Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met 4 mmol/mol, is er een toename van 6.6% van de deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 20.1 naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1 naar 3.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 2 strips per dag.
Conclusies: De FreeStyle Libre blijkt een goed toepasbaar en voldoende betrouwbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, arbeidsuitval en ziekenhuisopnames.

ID 3828
Moeder ID 3802
Volgorde Mollema J.
Naam MollemaJ
Publiceren yes
OAI-naam Student_thesis
Path root/geneeskunde/2018/MollemaJ/
Gemaakt op: 2018-11-19 10:26:57
Gemodificeerd op: 2018-11-19 10:26:57
Digitaal ID 5bf28ff1a398a
Afstudeerrichting opleiding/afstudeerrichting 1
Studierichting Studierichting 1
Titel FreeStyle Libre Een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief voor mensen met diabetes mellitus: Een transversale en longitudinale analyse
Ruilverkeer mogelijk no
Printen in opdracht no
Aantal pagina's 51
Publicatiejaar 2018
Taal nl
Engelse samenvatting Achtergrond en doelstelling: De FreeStyle Libre (FSL) is een continue glucose monitor in de vorm van een subcutane sensor die in de bovenarm wordt geplaatst in combinatie met een reader, en die mogelijk voor mensen met diabetes voordelen biedt in vergelijking met gebruik van vingerpikken en teststrips. Het doel van dit onderzoek was om te analyseren of de FSL een toepasbaar en voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips.
Methoden: Alle deelnemers zijn gevraagd gedurende twaalf maanden de FSL te gebruiken. De gegevens zijn en worden verzameld in een register. Eindpunten zijn veranderingen in HbA1c, ervaren kwaliteit van leven – middels meting van de EQ-6D, de SF-12 en een vragenlijst van Diabetes Vereniging Nederland (DVN) – en de invloed van FSL gebruik op ziekenhuisopnames en arbeidsuitval. Er waren drie meetmomenten: bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden; de data van respectievelijk 1333, 871 en 273 deelnemers werd geanalyseerd.
Resultaten: Na twaalf maanden gebruik van de FSL daalt de HbA1c-waarde met 4 mmol/mol, is er een toename van 6.6% van de deelnemers waarbij er geen hypoglykemieën zijn opgetreden in het voorafgaande half jaar en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe. Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 20.1 naar 7.7% en het aantal ziekenhuisopnames van 11.1 naar 3.7%. Het stripgebruik nam af van een mediaan van 6 naar 2 strips per dag.
Conclusies: De FreeStyle Libre blijkt een goed toepasbaar en voldoende betrouwbaar hulpmiddel met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, arbeidsuitval en ziekenhuisopnames.
Nederlandse samenvatting Background and aim: The FreeStyle Libre is a continuous glucose monitoring (FSL-CGM) system that contains a reader and a subcutaneous sensor placed in the upper arm. The FSL-CGM system might offer benefits to people with diabetes in comparison with blood glucose self-monitoring (BGSM). The aim of this study was to analyze if the FSL-CGM system can be an applicable and trustworthy option instead of BGSM.
Methods: All participants were asked to use the FSL-CGM system for a period of twelve months. The data is and will be collected in a register. Endpoints are changes in HbA1c, experienced quality of life – measured with the EQ-6D, the SF-12 and a questionnaire of the Diabetes Vereniging Nederland (DVN) – and the effects of the usage of FSL-CGM on hospital admission and absenteeism of work. Three moments of measuring were planned: at baseline, after six and after 12 months of usage of the FSL-CGM; data were analyzed for respectively 1333, 871 and 273 participants.
Results: After twelve months usage of the FSL-CGM there was a 4 mmol/mol decrease of the HbA1c-level, there was an increase of 6.6% of participants that have not had a hypoglycemia in the previous six months and both the mental and physical quality of life increased significantly. Furthermore there was a decrease from 20.1 to 7.7% of absenteeism and from 11.1 to 3.7% of hospital admissions. The median use of test strips for BGSM decreased from 6 to 2 strips a day.
Conclusions: The FreeStyle Libre seems to be an applicable and trustworthy option with positive results about glucose regulation, quality of life, absenteeism of work and hospital admissions.
Onderwijsinstelling Medical Sciences
Type embargo abstract openbaar, scriptie op aanvraag
Auteur(s) Mollema, J. (Jeanine)
UMCG begeleider(s) Facultair begeleider:; Bilo, Prof. Dr. H.J.G.
Begeleider(s) opleidingsinstelling Tweede begeleider:; Fokkert, M.J.; Locatie: Isala Klinieken Zwolle, afdeling Interne Geneeskund
Auteur(s) Mollema, J. (Jeanine)
UMCG begeleider(s) Facultair begeleider:; Bilo, Prof. Dr. H.J.G.


 
To top